Ga naar hoofdinhoud

Load-scripts uitvoeren om gegevens in apps te laden

Klik op gegevens laden Gegevens laden in de werkbalk om het script uit te voeren en gegevens opnieuw in de app te laden. De app wordt automatisch opgeslagen voordat de gegevens worden geladen.

Het voortgangsvenster voor het laden van gegevens wordt weergegeven. U kunt het laden afbreken. Als het laden van gegevens is voltooid, wordt het dialoogvenster bijgewerkt met een status (Voltooid of Laden van gegevens mislukt) en een overzicht van mogelijke fouten en waarschuwingen, zoals voor synthetische sleutels. Het overzicht wordt ook weergegeven in Uitvoer. Zo kunt u het nog bekijken nadat het dialoogvenster is gesloten.

InformatieAls u wilt dat het Voortgangsvenster voor het laden van gegevens altijd automatisch wordt gesloten na een geslaagde uitvoering, selecteert u Sluiten indien gereed.
Informatie

Wanneer u een nieuwe app maakt, is de omvang aanvankelijk onbekend. Wanneer de app rechtstreeks vanuit de scripteditor (DLE) wordt geladen, kan dat resulteren in een fout als de appgrootte meer is dan 10 GB. Om eventuele problemen te vermijden, voert u de eerste lading uit via de optie Nu opnieuw laden vanuit de hub. Dit zal de grootte van uw app nauwkeurig vaststellen en ervoor zorgen dat deze naar de juiste engine wordt gerouteerd op basis van de grootte.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!