Ga naar hoofdinhoud

Gebruikersrollen toewijzen

Gebruikersrollen bieden een verzameling machtigingen op tenantniveau voor gebruikers, naast de algemene machtigingen die op basis van gebruikerstoewijzingen beschikbaar zijn. Met behulp van gebruikersrollen kunt u een aan gebruiker een speciale rol of functie in de tenant toewijzen. Alleen een tenantbeheerder kan rollen toekennen aan gebruikers en dit kan alleen vanuit de Management Console. Gebruikersrollen zijn optioneel en hoeven niet aan een gebruiker of alle gebruikers te worden toegewezen. Bij gebruikers die geen gebruikersrol hebben, zijn de machtigingen gebaseerd op hun gebruikerstoewijzing.

Opmerking: Zie Gebruikerstoewijzingen toewijzen voor meer informatie over de verschillende typen van gebruikerstoewijzing en zie beheerde ruimte beheren en gedeelde ruimten beheren voor meer informatie over machtigingen op ruimteniveau.

Gebruikersrollen in de Management Console

Gebruikers met beheerdersrechten die toegang hebben tot de sectie Gebruikers van de Management Console, hebben toegang tot het tabblad Alle gebruikers. Deze weergave toont een lijst met gebruikers die zijn toegevoegd aan of zijn uitgenodigd voor de tenant. Klik op de knop The UI icon showing three dots om de gebruiker te activeren of te deactiveren, om gebruikersrollen toe te wijzen en te bewerken, en om mobiele toegang in te trekken als die is verleend.

View of users section on Management console

Wat is een gebruikersrol

Een gebruikersrol is een verzameling machtigingen die wordt toegewezen aan een gebruiker naast de machtigingen die zijn toegewezen op basis van zijn gebruikerstoewijzing. Gebruikersrollen zijn verdeeld in beheerdersrollen en gebruikersrollen. Gebruikers met de beheerderrol hebben beheerdersmachtigingen. Gebruikers met gebruikersrollen hebben machtigingen om specifieke soorten bronnen aan te maken. Als u gebruikersrollen aan gebruikers toewijst, kunt u uw gebruikers en hun mogelijkheden in de tenant beter organiseren.

U kunt de volgende rollen toewijzen:

Gebruikersrollen
Gebruikersrol Type Gebruikscases Toegang verleend met gebruikersrol
TenantAdmin Beheerder Een volledige tenantbeheerder. Een gebruiker met deze rol heeft complete toegang tot de Management Console voor het beheren van de tenant. Toegang tot Management Console vanuit het startmenu
DataAdmin Beheerder Een gedeeltelijke beheerder. Een gebruiker met deze rol heeft toegang tot de Management Console, maar alleen om dataruimten te beheren. Toegang tot Management Console vanuit het startmenu
SharedSpaceCreator Gebruiker Een gebruiker die gedeelde ruimten kan maken Optie Ruimte maken onder de knop Nieuwe toevoegen in de hub
ManagedSpaceCreator Gebruiker Een gebruiker die beheerde ruimten kan maken Optie Ruimte maken onder de knop Nieuwe toevoegen in de hub
Ontwikkelaar: Gebruiker Een gebruiker die API-sleutels kan genereren Optie API-sleutels onder het menu Gebruikersprofiel
Opmerking: Standaard kunnen alle gebruikers met een toewijzing voor Professional-gebruiker gedeelde ruimten maken. De tenantbeheerder kan deze instelling uitschakelen in de Management Console. Ga naar Instellingen > Rechten om de optie Gebruikers met Professional-rechten kunnen gedeelde ruimten maken uit te schakelen. Voor alle gebruikers die de rol SharedSpaceCreator krijgen toegewezen op basis van de Professional-rechten kan de optie Kan gedeelde ruimte maken worden ingeschakeld zodat deze rol behouden blijft totdat een beheerder de rol handmatig verwijdert.

Hoe gebruikersrollen omgaan met gebruikerstoewijzing

Aan gebruikers die lid worden van de tenant wordt een gebruikerstoewijzing toegewezen, dit kan het type Professional of Analyzer zijn. Raadpleeg Gebruikerstoewijzingen toewijzen voor meer informatie. Met gebruikerstoewijzing worden gebruikers ingedeeld in gebruikers en makers van inhoud. De gebruikerstoewijzing bepaalt ook welke delen van de tenant zichtbaar zijn voor een gebruiker. Analyzer-gebruikers zijn strikt genomen gebruikers van inhoud en daarom is de knop Nieuwe toevoegen voor hen niet zichtbaar. Professional-gebruikers zijn zowel gebruikers als makers van inhoud en hebben daardoor wel toegang tot de knop Nieuwe toevoegen. Zo kunnen ze nieuwe hulpbronnen maken zoals apps en ruimten. Gebruikersrollen bieden extra machtigingen naast machtigingen op basis van gebruikerstoewijzing. Bijvoorbeeld, een Analyzer-gebruiker die de rol van maker van ruimten toegewezen heeft gekregen, krijgt toegang geeft tot de knop Nieuwe toevoegen voor het aanmaken van een ruimte.

Opmerking: Als u de machtigingsstructuur opzet, moet u Professional-gebruikerstoegang toewijzen aan gebruikers die aan een specifieke gebruikersrol worden toegewezen.

Hoe gebruikersrollen omgaan met het abonnement voor Data Integration

Met het abonnement voor Data Integration krijgt u toegang tot de startpagina Data Integration en rollen die specifiek zijn ontworpen voor gegevensbeheerders en gegevensruimten.

Gebruikersrollen toewijzen

Gebruikersrollen worden toegewezen aan gebruikers in de Management Console, en alleen gebruikers met de rol TenantAdmin kunnen gebruikersrollen toewijzen.

Doe het volgende:

  1. Ga naar de sectie Gebruikers in de Management Console.
  2. Ofwel:
    1. Klik op de knop Three dots op de rij voor gebruikers.
    2. Selecteer het selectievakje naast de gebruiker.
  3. Klik op Rollen bewerken.
  4. Op het tabblad Gebruiker selecteert u de gebruikersrollen die u wilt toewijzen.
  5. Op het tabblad Beheerder selecteert u de gebruikersrollen die u wilt toewijzen.
  6. Klik op Opslaan.
Opmerking: Als de gebruiker is aangemeld op het moment dat een nieuwe gebruikersrol wordt toegewezen, moeten zij zich eerst afmelden en weer aanmelden voordat de gebruikersrol wordt toegepast.