Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Toegang verlenen tot werkbladen, bladwijzers en presentaties

In het app-overzicht kunt u werkbladen, bladwijzers en presentaties openbaar of privé maken. U kunt ook de volgorde van werkbladen en presentaties veranderen.

U hebt de machtiging Kan bekijken nodig in de gekoppelde ruimte om openbare werkbladen, bladwijzers en presentaties te kunnen bekijken. U kunt ook openbare inhoud bekijken in afzonderlijke apps die met u zijn gedeeld. Om deze items openbaar of privé te maken, hebt u de machtiging Kan bewerken of hoger nodig in de gekoppelde ruimte.

Voor informatie over de vereiste machtigingen voor het publiceren en privé maken van app-inhoud in een beheerde ruimte raadpleegt u Rechten in beheerde ruimtes beheren.

Nieuwe items die aan het app-overzicht worden toegevoegd, zijn altijd privé. Privé-items zijn alleen zichtbaar voor u. Als u een item openbaar maakt, bent u niet langer de eigenaar. Als u een item privé maakt, wordt u de eigenaar.

U kunt de volgorde van werkbladen en presentaties veranderen door ze te slepen.

InformatieAls u werbladen niet kunt slepen om de volgorde te wijzigen, schakel dan Touchscreenmodus uit. Klik op de navigatieknop (Navigatie) en gebruik de wisselknop voor Navigatie.

App-inhoud openbaar maken in gedeelde ruimten

Als u persoonlijke werkbladen, bladwijzers en presentaties openbaar wilt maken, hebt u een van de volgende ruimterollen in de gedeelde ruimte nodig:

 • Eigenaar

 • Kan beheren

 • Kan bewerken

Als u openbare werkbladen, bladwijzers en presentaties privé wilt maken, is een van de bovenstaande ruimterollen vereist.

Deze machtingen zijn van toepassing op gebruikers met Recht professioneel of volledige gebruiker. Voor informatie over machtigingen in gedeelde ruimten, gaat u naar Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren.

De volgende procedure toont hoe u een privéwerkblad openbaar maakt. Hetzelfde proces wordt gebruikt om privébladwijzers en -presentaties openbaar te maken.

Doe het volgende:

 1. Open het app-overzicht en controleer of het juiste tabblad is geopend (voor uw werkbladen is dit Werkbladen. Het is een ander tabblad voor Bladwijzers of Presentaties).
 2. Zoek onder Mijn werkbladen het werkblad dat u openbaar wilt maken.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en kies Openbaar maken in de vervolgkeuzelijst.

  Werkblad openbaar maken

  De vervolgkeuzelijst gebruiken om het werkblad openbaar te maken.

Uw werkblad is nu openbaar. U bent niet langer de eigenaar.

App-inhoud privé maken in gedeelde ruimten

Als u openbare werkbladen, bladwijzers en presentaties privé wilt maken, hebt u een van de volgende ruimterollen in de gedeelde ruimte nodig:

 • Eigenaar

 • Kan beheren

 • Kan bewerken

De volgende procedure toont hoe u een openbaar werkblad privé maakt. Hetzelfde proces wordt gebruikt om openbare bladwijzers en -presentaties privé te maken.

Doe het volgende:

 1. Open het app-overzicht en controleer of het juiste tabblad is geopend (voor uw werkbladen is dit Werkbladen. Het is een ander tabblad voor Bladwijzers of Presentaties).
 2. Zoek onder Openbare werkbladen het werkblad dat u privé wilt maken.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en kies Privé maken in de vervolgkeuzelijst.

U bent nu de eigenaar van het werkblad.

Communityinhoud toevoegen in beheerde ruimten

In een app die al is gepubliceerd naar een beheerde ruimte, kunt u werkbladen, bladwijzers en presentaties publiceren naar en vanuit de Community of deze actie ongedaan maken. U moet beschikken over de vereiste ruimterol en rechten in de ruimte om deze acties uit te voeren. Ga voor meer informatie naar Rechten in beheerde ruimtes beheren.

Inhoud die openbaar is in de bron-app op het moment van publicatie, wordt de basisinhoud voor de app. De inhoud kan niet privé worden gemaakt, maar werkbladen en presentaties kunnen als privékopieën worden gedupliceerd door gebruikers met voldoende machtigingen.

Voor meer informatie over het navigeren van beheerde ruimten raadpleegt u Apps gebruiken in beheerde ruimtes.

App-inhoud publiceren naar Community.

De volgende procedure toont hoe u een privéwerkblad publiceert naar de Community. Hetzelfde proces wordt gebruikt om privébladwijzers en -presentaties te publiceren.

Doe het volgende:

 1. Open het app-overzicht en controleer of het juiste tabblad is geopend (voor uw werkbladen is dit Werkbladen. Het is een ander tabblad voor Bladwijzers of Presentaties).
 2. Onder Mijn werkbladen vindt u het werkblad dat u naar de Community wilt publiceren.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en kies Publiceren in de vervolgkeuzelijst.

App-inhoud uit Community verwijderen

De volgende procedure toont hoe u de publicatie van een communitywerkblad ongedaan maakt en het werkblad privé maakt. Hetzelfde proces wordt gebruikt om de publicatie van communitybladwijzers en -presentaties ongedaan te maken.

Doe het volgende:

 1. Open het app-overzicht en controleer of het juiste tabblad is geopend (voor uw werkbladen is dit Werkbladen. Het is een ander tabblad voor Bladwijzers of Presentaties).
 2. Onder Mijn werkbladen vindt u het werkblad waarvan u de publicatie in Community ongedaan wilt maken.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en kies Publiceren ongedaan maken in de vervolgkeuzelijst.

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!