Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Automatiseringen beheren

Een tenant- of analysebeheerder kan automatiseringen beheren vanuit de Beheerconsole. Automatiseringen zijn standaard ingeschakeld in de tenant.

Zie Qlik Application Automation voor meer informatie over het maken van automatiseringen.

Tip

Als uw tenant de nieuwe navigatie-ervaring gebruikt, vervangt het Beheer activiteitencentrum de Beheerconsole.

Ga voor meer informatie naar Nieuwe platformnavigatie.

Automatiseringen inschakelen in de tenant

De rol Automatiseringsmaker wordt standaard automatisch toegewezen aan alle gebruikers. Tenantbeheerders kunnen deze automatische roltoewijzing uitschakelen door de optie Automatisch toewijzen onder Gebruikers uit te schakelen in de Beheerconsole.

Voor meer informatie over het toewijzen van rollen raadpleegt u Beveiligingsrollen toewijzen.

Automatiseringsinformatie bekijken

Een tenant- of analysebeheerder kan in de Beheerconsole alle automatiseringen bekijken bij Automatiseringen.

De tabel Automatiseringen toont alle automatiseringen en uitvoerbewerkingen voor de tenant. Het tabblad Automatiseringen toont informatie over elke automatisering, zoals of de automatisering is ingeschakeld of uitgeschakeld, de status van de laatste automatiseringsrun en de uitvoeringsmodus van de automatisering. Het tabblad Uitvoeringen toont gegevens van alle uitvoerbewerkingen van de afgelopen 30 dagen, inclusief de titel, context en duur van de uitvoering.

U kunt een verzameling acties uitvoeren door te klikken op Drie puntjes om menu uit te vouwen aan het einde van de automatiseringsrij. Met dit menu kunt u de uitvoeringen van de automatisering bekijken, de eigenaar wijzigen, de automatisering inschakelen of uitschakelen en verwijderen.

Als u één of meer automatiseringen selecteert, kunt u bulkacties uitvoeren, de uitvoeringen voor de geselecteerde automatiseringen bekijken, inschakelen, uitschakelen of verwijderen.

Automatiseringstabel in de beheerconsole met drie geselecteerde automatiseringen en het menu Bulkacties

 

Bewakingsfilters voor automatiseringen

U kunt de tabbladen Automatiseringen en Uitvoeringen filteren om eenvoudig een specifieke automatisering of uitvoering te zoeken. Voor beide tabbladen kunnen meerdere filters worden gebruikt, zodat u de lijst met automatiseringen of uitvoeringen kunt verfijnen.

Het tabblad Automatiseringen kan worden gefilterd op:

  • Naam automatisering

  • Laatste uitvoeringsstatus

  • Uitvoeringsmodus

  • Naam eigenaar

Het tabblad Uitvoeringen kan worden gefilterd op:

  • Naam van automatisering of titel van uitvoering

  • Laatste uitvoeringsstatus

  • Contextwaarden.

  • Automatisering op naam.

  • Naam eigenaar.

  • Begintijd van uitvoering.

TipHet filter Uitvoeringsmodus in het tabblad Automatiseringen is handig om de geplande automatiseringen en de bijbehorende triggers te bekijken. Het filter Context in het tabblad Uitvoeringen toont hoe eerder uitgevoerde automatiseringen zijn geactiveerd.

Afzonderlijke automatiseringen inschakelen

Een tenant- of analysebeheerder dient mogelijk automatiseringen uit te schakelen om te voorkomen dat snelheidslimieten worden overschreden. Automatiseringen worden in- en uitgeschakeld vanaf de tabelweergave voor automatiseringen in de Beheerconsole. Wanneer gebruikers automatiseringen maken, worden ze standaard ingeschakeld. U kunt automatiseringen inschakelen en uitschakelen via het menu Drie puntjes om menu uit te vouwen aan het einde van de automatiseringsrij en Inschakelen of Uitschakelen selecteren.

Wanneer een tenant- of analysebeheerder een automatisering uitschakelt, ziet de eigenaar van de automatisering een status Uitgeschakeld op de overzichtspagina met automatiseringen.

Een uitgeschakelde automatisering kan door de tenant- of analysebeheerder worden ingeschakeld vanaf de Beheerconsole of door de eigenaar van de automatisering vanaf de overzichtspagina met automatiseringen. Dit betekent dat de tenant- of analysebeheerder niet kan voorkomen dat de eigenaar van de automatisering deze opnieuw inschakelt.

De eigenaar van een automatisering wijzigen

De tenant- of analysebeheerder kan de eigenaren van een automatisering wijzigen vanuit de Beheerconsole. Hierdoor kunnen ze voorkomen dat een automatisering opnieuw wordt ingeschakeld door de eigenaar ervan. Om de eigenaar te wijzigen, klikt u op Drie punten voor het weergeven van meer opties en vervolgens selecteert u Eigenaar wijzigen. Als de tenantbeheerder de eigenaar wijzigt, wordt de automatisering uitgeschakeld en worden de aanmeldgegevens van de nieuwe eigenaar opgehaald voor relevante verbindingen. Als de nieuwe eigenaar niet over de juiste aanmeldgegevens beschikt, moet de automatisering handmatig worden geconfigureerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!