Ga naar hoofdinhoud

Metrische gebruiksgegevens beheren

Metrische gebruiksgegevens helpen gebruikers om weergaven van inhoud en gebruiksniveaus in de tenant van de laatste 28 dagen te begrijpen.

De KPI voor Bekeken door toont het aantal gebruikers dat deze inhoud heeft geopend. De KPI voor Gebruikt in verwijst alleen naar gegevens en toont hoeveel toepassingen de gegevensverzameling hebben gebruikt. Ga voor meer informatie naar Metingen van kijkers en itemgebruik.

Metrische gebruiksgegevens is standaard ingeschakeld. Schakel deze instelling uit als u deze informatie niet aan alle gebruikers wilt tonen. Als u metrische gebruiksgegevens uitschakelt, worden ze niet weergegeven in de tenant of in kopieën van de inhoud die is gepubliceerd nadat de instelling is uitgeschakeld.

  1. Ga naar Configuratie > Instellingen > Functiebeheer.

  2. Onder Metrische gebruiksgegevens zet u de wisselknop op 'uit' zodat de KPI's niet in de tenant worden weergegeven.