Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Installatiemanifests beheren voor de Qlik-add-in voor Microsoft Excel

De Qlik-add-in voor Microsoft Excel wordt in de Microsoft-omgeving geïnstalleerd met behulp van een XML-manifestbestand. Een tenantbeheerder genereert de koppeling naar het manifestbestand en kan het bestand zelf downloaden vanuit de Beheerconsole.

InformatieHet manifestbestand en de koppeling ernaartoe moeten worden verkregen in de Beheerconsole nadat de configuratie voor OAuth-clients is voltooid. Zie Het add-in-manifest voorbereiden en verkrijgen voor de volledige workflow.

Het installatiemanifest in de Beheerconsole is te vinden op de pagina Instellingen onder Delen en rapportenExcel add-in.

Tip

Als uw tenant de nieuwe navigatie-ervaring gebruikt, vervangt het Beheer activiteitencentrum de Beheerconsole.

Ga voor meer informatie naar Nieuwe platformnavigatie.

De manifestkoppeling ophalen

De Microsoft Outlook 365-beheerder heeft naar alle waarschijnlijkheid een koppeling naar het manifestbestand nodig om de Excel-add-in centraal te kunnen implementeren.

  1. Maak een OAuth-client om de add-in te implementeren in uw organisatie. Zie: Een OAuth-client maken voor de Qlik-add-in voor Microsoft Excel

  2. Ga in de Beheerconsole naar de pagina Instellingen en vervolgens naar Delen en rapportenExcel add-in.

  3. Selecteer de configuratie voor de OAuth-client in het vervolgkeuzemenu die u hebt opgezet om OAuth in de add-in te activeren.

  4. Klik op Kopiëren.

De koppeling naar het manifest wordt gekopieerd naar uw klembord.

Het manifestbestand rechtstreeks downloaden

Als u sideloading toepast voor de Excel-add-in of een netwerkshare installeert, moet u het manifestbestand rechtstreeks kunnen importeren. Open het via de manifestkoppeling (zie hierboven) of door het downloaddialoogvenster te gebruiken.

  1. Maak een OAuth-client om de add-in te implementeren in uw organisatie. Zie: Een OAuth-client maken voor de Qlik-add-in voor Microsoft Excel

  2. Ga in de Beheerconsole naar de pagina Instellingen en vervolgens naar Delen en rapportenExcel add-in.

  3. Selecteer de configuratie voor de OAuth-client in het vervolgkeuzemenu die u hebt opgezet om OAuth in de add-in te activeren.

  4. Klik op Downloaden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!