Ana içeriğe geç
ile bulut veritabanlarına doğrudan erişmeDirect Query

BU SAYFADA

ile bulut veritabanlarına doğrudan erişmeDirect Query

SQL veritabanlarını bellekteki verileri içe aktarmak veya yüklemek zorunda kalmadan okumak için Direct Query kullanın.

Qlik Sense Enterprise SaaS Government notuQlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) kullanıcıları Direct Query kullanamaz.

Direct Query, kullanıcıya verilerine bireysel ihtiyaçlarına uyacak şekilde erişmede daha fazla seçenek sunar. Verilere Direct Query aracılığıyla erişmek kullanıcının verileri temel alınan veri kaynağında tutmasına izin verir. Bu, bellek içi bir Qlik Cloud uygulamasının sunduğu esneklikten biraz ödün vererek kullanıcının verileriyle etkileşebileceği hızı artırır.

Genel olarak mümkün olan her durumda verilerinizi Qlik Cloud içine aktarmanız önerilir. Bellek içi Qlik Cloud uygulamaları, deneyiminizi daha iyi özelleştirmenize ve verilerinizden daha çok yararlanmanıza olanak tanır. Ancak verileri içe aktararak amacınıza ulaşamayacağınız bir durumla karşılaşırsanız Direct Query size uygun olan çözüm olabilir. Direct Query uygulamaları ayrıca, işlevselliklerinin sadeleştirilmiş olması nedeniyle yeni kullanıcıların tam olarak işlevsel ve hızlı bellek için uygulamalar oluşturmada ilk adımı atmasına yardımcı olabilir.

Aşağıdaki durumlarda Direct Query kullanmayı düşünebilirsiniz:

 • Büyük veri kaynaklarını işleme.

 • Yeni veritabanlarını ve tabloları keşfetme.

 • Örnek olarak, diyelim ki son bir saat içinde kaç sipariş geldiğini görmek için gerçek zamanlıya yakın verilere ihtiyacınız var.

 • Üretimden önce ilk aşamalarda panonuzun prototipini oluşturma.

 • ODAG uygulamaları aracılığıyla Qlik Sense altyapısına veri dilimleri ayıklama. Daha fazla bilgi için bkz. Direct Query uygulama ayarlarını bir şablon uygulamasına dışa aktarma.

Direct Query içinde bir model oluştururken, modeli olabildiğince basit tutun. Karmaşık sorguların performans sorunlarına neden olması daha olasıdır.

Qlik Sense uygulamalarını kullanma hakkında bir öğretici için bkz. Eğitim - Temel Bilgilerle Başlangıç.

Bilgi notuQlik Cloud içindeki Direct Query özelliği QlikView içindeki Direct Query'den farklıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Direct Query.

Desteklenen olanaklar

Bellek içi uygulamalara kıyasla Direct Query uygulamalarının farklı olanakları vardır.

Direct Query aşağıdakileri destekler:

 • Veri bağlantısı türleri:

  • Snowflake

   Snowflake'teki ölçeksel fonksiyonlar desteklenir. Desteklenen fonksiyonların tam listesi için bkz. Ölçeksel fonksiyonlar.

 • Bellek içi veri analizi öykünmesi:

  • Küme analizinin bir alt kümesi.

  • Rastgele karmaşık modeller üzerinden çok tablolu grafikler. Bellek içi uygulamaların mevcut model gereksinimleri yürürlüktedir. Örneğin tablolar arasında ilişkilendirme döngülerine izin verilmez.

  • Temel toplama türleri:

   • Toplam

   • Sayım

   • Minimum

   • Maksimum

   • Ortalama

   • Yalnızca

  • Temel alınan veritabanının sağladığı fonksiyon ve işlem kümesine bağlı olarak toplama öncesi ve sonrası hesaplamalar.

 • Tablo ilişki türleri:

  • İç birleştirme

  • Tam dış birleştirme

 • Özyinelemeli modelleme ve pano oluşturma

 • Görselleştirme özellikleri:

  • Standart grafikler:

   • Sütun grafik

   • Madde imli grafik

   • Düğme

   • Birleşik grafik

   • Kapsayıcı

   • Filtre bölmesi

   • Gösterge

   • KPI

   • Çizgi grafiği

   • Harita

   • Mekko grafiği

   • Pasta grafik

   • Dağılım grafiği

   • Tablo

   • Metin ve görüntü

   • Şelale grafik

  • Pano paketi:

   • Video oynatıcı

  • Görselleştirme paketi:

   • Huni

   • Çoklu KPI

   • Radar

   • Sankey Word bulutu

Ayrıca bkz.