Ana içeriğe geç

Qlik Sense yönetimi

Qlik Sense yöneticileri, Qlik Sense aboneliğini ve ortamını dağıtmaktan, yapılandırmaktan ve yönetmekten sorumludur. Qlik Sense SaaS ortamı, merkezi yönetim ve idare olanağı sunar, kullanıcının benimsemesini, doğruluğunu ve sistem güvenilirliğini sağlamaya yardımcı olur.

Qlik Sense dört tür yöneticiyi destekler:

  • Hizmet Hesabı Sahibi (SAO)Qlik Sense SaaS aboneliğinin (veya deneme sürümünün) yönetilmesinden ve yapılandırılmasından sorumludur. SAO, genel veya ana yönetici olarak kabul edilir. Hizmet hesabı sahibi Qlik ile iletişime geçerek değiştirilebilir. Hizmet hesabı sahibi, ilk kiracı yöneticisidir.
  • Kiracı yönetici – Kuruluşun Qlik Sense ortamını yönetmekten sorumludur. Bu, kullanıcı yönetiminden sistem özelleştirmesine ve sistem uzantılarına kadar geniş bir alanı kapsayabilir. Kiracı yöneticisi rolünün Management Console'a tam erişim yetkisi vardır. Her zaman en az bir kiracı yöneticisi vardır.
  • Analytics yöneticisi – Yönetim rolü, Analytics hizmetinin kullanıcı kaynaklarını yönetmekle sınırlıdır. Kullanıcı kaynakları Management Console içinden yönetilir. Bu rol, kiracı ile ilgili tüm yönetim işlevlerini sağlamak yerine yöneticinin yeteneklerini kısıtlayarak kuruluşların sistem yönetimini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, bir analiz yöneticisi, kullanıcıları veya sistem güvenliğini yönetemez. Analiz yöneticisi için minimum sayı şartı yoktur.

Qlik Sense SaaS aboneliğini yönetme

Bu bölümde Qlik portalım'ı kullanarak SaaS aboneliğinizi nasıl yöneteceğiniz açıklanmaktadır.

Sistem yönetimi

Bu bölümde SaaS sistem yönetimi açıklanmaktadır.

Kullanıcı Yönetimi

Bu bölümde kullanıcıların nasıl yönetileceği açıklanmaktadır.

Kimlik sağlayıcılarını yönetme

Bu bölümde kimlik sağlayıcınızı nasıl kuracağınız ve yöneteceğiniz açıklanmaktadır.

Sistem güvenliği

Bu bölümde sistem güvenliğinin nasıl yönetileceği açıklanmaktadır.

Veri güvenliği ve yönetimi

Bu bölümde, Qlik Sense içinde veri güvenliği ve nasıl yönetileceği açıklanmaktadır.