Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kodlarla veri yükleme ve dönüştürme

Qlik Sense, çeşitli veri kaynaklarına bağlanmak ve bunlardan veri almak için Veri yükleme düzenleyicisi yönetilen veri komut dosyasını kullanır. Veri kaynağı bir veri dosyası olabilir; örneğin, bir Excel dosyası veya .csv dosyası. Veri kaynağı bir veritabanı da olabilir; örneğin, bir Google BigQuery veya Salesforce veritabanı.

Veri yöneticisi kullanılarak da veriler yüklenebilir ancak veri yükleme komut dosyası oluşturmak, düzenlemek ve çalıştırmak istediğinizde veri yükleme düzenleyicisi kullanmanız gerekir.

Kodun içinde, yüklenecek alanlar ve tablolar belirtilir. Kodlama temel olarak veri kaynaklarınızdan hangi verilerin yükleneceğini belirtmek için kullanılır. Kod deyimleri kullanarak da veri yapısını yönlendirebilirsiniz.

Veri yüklemesi sırasında, Qlik Sense verileri ilişkilendirmek için farklı tablolardan ortak alanları (anahtar alanlar) tespit eder. Uygulamada verilerin elde edilen veri yapısı, veri modeli görüntüleyicisinde izlenebilir. Veri yapısındaki değişiklikler, tablolar arasında farklı ilişkilendirmeler elde etmek için alanlar yeniden değiştirilerek gerçekleştirilebilir.

Veri Qlik Sense içine yüklendikten sonra, uygulamada depolanır.

Qlik Sense içinde analiz her zaman, uygulamanın veri kaynaklarına doğrudan bağlı olmadığı bir sırada gerçekleşir. Bu nedenle, verileri yenilemek için kodu çalıştırarak verileri yeniden yüklemeniz gerekir.

Ayrıca komut dosyalarıyla veri kaynakları oluşturmak için komut dosyası oluşturma işlevini kullanabilirsiniz. Komut dosyaları, verileri yüklemek, dönüştürmek ve veri kaynakları olarak dışa aktarmak için bir komut dosyası kullanır. Komut dosyaları Qlik Cloud Analizleri hub'ından eklenir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kod düzenleyici kullanma.

QlikView komut dosyaları (QVS) kullanarak birden fazla uygulama ve komut dosyasında kullanılacak ortak komut dosyası blokları oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. QVS dosyalarıyla yeniden kullanılabilir komut dosyası oluşturma.

Paylaşılan alanlarda, uygulamalardaki komut dosyasında veya dosyalarında birden çok kullanıcı ortak olarak geliştirme yapabilir. Paylaşılan alanlarda veri yükleme komut dosyalarını iş birliği içinde geliştirme

Veri yöneticisi ve veri kod dosyası arasındaki etkileşim

Veri yöneticisi'nde veri tabloları eklediğinizde, veri kod dosyası kodu oluşturulur. Veri yükleme düzenleyicisinin Otomatik oluşturulan bölümünde kodu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca oluşturulan kodun kilidini kaldırmayı ve kodu düzenlemeyi de seçebilirsiniz; ancak bunu yaptığınızda, veri tabloları artık Veri yöneticisi'nde yönetilmeyecektir.

Varsayılan olarak, kod dosyasında tanımlanan veri tabloları Veri yöneticisi'nde yönetilmez. Yani, verilere genel bakışta tabloları görebilirsiniz, ancak Veri yöneticisi'nde tabloları silemez veya düzenleyemezsiniz ve ilişkilendirme tavsiyeleri kodla yüklenen tablolar için sağlanmaz. Ancak kodlanmış tablolarınızı Veri yöneticisi ile eşitlerseniz, bunlar Veri yöneticisi'ne yönetilen kodlanmış tablolar olarak eklenir.

Uyarı notu

Tabloları eşitlediyseniz, başka bir sekmede Veri yöneticisi açıkken veri yükleme düzenleyicisinde değişiklik yapmamalısınız.

Eşitlenmiş tablolar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kodlanmış tabloları Veri yöneticisi'nde eşitleme.

Kod bölümleri ekleyebilir ve Veri yöneticisi'nde oluşturulan veri modeliyle gelişen ve etkileşim kuran kod oluşturabilirsiniz, ancak dikkatli olmanız gereken bazı noktalar vardır. Yazdığınız komut dosyası kodu, Veri yöneticisi veri modeliyle çakışabilir ve aşağıdaki gibi durumlarda sorunlara yol açabilir:

  • Kodda Veri yöneticisi ile eklenen tabloların yeniden adlandırılması veya kaldırılması.
  • Alanların Veri yöneticisi ile eklenen tablolardan kaldırılması.
  • Veri yöneticisi ile eklenen tablolar ve kodda yüklenen tablolar arasında birleştirme.
  • Veri yöneticisi ile eklenen tablolardaki alanlarla Qualify deyiminin kullanılması.
  • Kodda Resident kullanılarak Veri yöneticisi ile eklenen tabloların yüklenmesi.
  • Oluşturulan kod bölümünün ardından komut dosyası kodu eklenmesi. Veri modelinde meydana gelen değişiklikler Veri yöneticisinde yansıtılmaz.

Geçmiş yalnızca Veri yükleme düzenleyicisi içinde oluşturulan komut dosyalarını kaydeder. Veri yöneticisi tarafından otomatik oluşturulan kod yazma oturumlarını içermez. Örneğin, kilitli bir bölümdeki otomatik oluşturulmuş komut dosyalarını içeren bir yükleme kodunu geri yüklerseniz, otomatik oluşturulmuş bölümlerin içindeki kod aynı kalırken dışındaki kodun eski sürümü geri yüklenir.

Veri yöneticisi kullanarak uygulama veri modellerinin ortak olarak geliştirilmesi önerilmez. İş birliğine dayalı geliştirme ve Veri yöneticisi

Veri yükleme komut dosyası hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Komut dosyalarını düzenleme.

Qlik Cloud Analizleri hub'ından veri yükleme ve dönüştürme

Hub'daki komut dosyalarını kullanarak verileri yükleyebilir ve dönüştürebilirsiniz. Hub'daki komut dosyaları, analitik uygulamalarla aynı komut dosyası oluşturma yöntemini kullanarak verileri yüklemek, dönüştürmek ve dışa aktarmak için tasarlanmış uygulamalardır. Komut dosyaları, analiz olmadan verileri yüklemenize ve dönüştürmenize olanak tanır.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kod düzenleyici kullanma.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!