Ana içeriğe geç

dayend - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, time içindeki günün son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan TimestampFormat olur.

Söz Dizimi:  

DayEnd(time[, [period_no[, day_start]])

dayend() fonksiyonu sıklıkla; kullanıcı hesaplamanın günün henüz olmamış kısmını kullanmasını istediğinde bir ifadenin parçası olarak kullanılır. Örneğin, gün içinde oluşacak toplam giderleri hesaplamak için.

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
time Değerlendirilecek zaman damgası.
period_no period_no tamsayıya çözümlenen bir ifade olup, burada 0 değeri time içeren günü belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki günleri; pozitif değerler ise sonraki günleri gösterir.
day_start Günlerin geceyarısında başlamadığını belirtmek için, day_start içinde günün kesiri olarak bir uzaklık belirtin. Örneğin, saat 3:00'ü göstermek için 0,125.

Başka bir deyişle farkı oluşturmak için başlangıç saatini 24 saate bölün. Örneğin, günün saat 7:00'de başlaması için 7/24 kesirini kullanın.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama bölge ayarlarını değiştirme.

Uygulamalardaki varsayılan bölgesel ayarlarda kullanıcı profili temel alınır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Cloud kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Cloud, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Bir uygulama oluşturucuysanız, oluşturduğunuz uygulamanın varsayılan bölgesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
dayend('01/25/2013 16:45:00') Returns 01/25/2013 23:59:59. PM
dayend('01/25/2013 16:45:00', -1) 01/24/2013 23:59:59 döndürür. PM
dayend('01/25/2013 16:45:00', 0, 0.5) Returns 01/26/2013 11:59:59. PM

Örnek 1 - Temel kod

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – day_start script

Örnek 4 – Grafik örneği