Ana içeriğe geç

yeartodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon giriş zaman damgasının kodun yüklendiği yılda olup olmadığını bulur ve bu yıldaysa True, değilse False değerini döndürür.

Söz Dizimi:  

YearToDate(timestamp[ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

 

Dönüş verileri türü: Boole

İsteğe bağlı parametrelerden hiçbiri kullanılmazsa, yıl içinde belirli bir tarihe kadar, 1 Ocak'tan son kod yürütme tarihine kadar ve bu tarihi de içerecek şekilde, bir takvim yılı dahilindeki herhangi bir tarih anlamına gelir.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp Değerlendirilecek zaman damgası (örneğin, '2012-10-12').
yearoffset

Bir yearoffset belirtilmesiyle, yeartodate başka bir yıldaki aynı dönem için True değerini döndürür. Negatif yearoffset önceki bir yılı belirtirken, pozitif kayma gelecekteki bir yılı belirtir. En yeni year-to-date yearoffset = -1 olarak belirtilmesiyle elde edilir. Atlandığı takdirde 0 olduğu varsayılır.

firstmonth

1 ile 12 arasında bir firstmonth belirtildiğinde (atlandığı takdirde 1) yılın başlangıcı herhangi bir ayın ilk gününe ileri taşınabilir. Örneğin, 1 Mayıs'ta başlayan bir mali yıl ile çalışmak istiyorsanız firstmonth = 5 olarak belirtin.

todaydate Bir todaydate belirtildiğinde (atlandığı takdirde son kod yürütme işleminin zaman damgası), dönemin üst sınırı olarak kullanılan günü taşımak mümkündür.