Ana içeriğe geç

Veri Analizi

Qlik Sense®

Modern BI için en güçlü ve eksiksiz çözüm

Qlik Sense, yeni nesil analiz için çıtayı belirleyen, eksiksiz bir veri analizi platformudur. Türünün tek örneği ilişkisel analiz altyapısı, yapay zeka ve yüksek performanslı bulut platformu sayesinde, gerçek anlamda veri odaklı bir işletme oluşturarak kuruluşunuzdaki herkese her gün daha iyi kararlar alma gücünü sunabilirsiniz.

QlikView®

Klasik kılavuzlu analiz çözümümüz

QlikView, hızlı şekilde etkileşimli kılavuzlu analiz uygulamaları ve gösterge paneli geliştirip sunmanıza olanak sağlar. Üzerinde oluşturulduğu ezber bozan İlişkisel Motor ve QlikView, BI'ı hiç olmadığı kadar daha çok insanın kullanımına sunarak kuruluşların verileri kullanma biçiminde devrim yarattı.

Qlik Alerting (yalnızca İngilizce)

Akıllı, veri odaklı uyarılar

Akıllı uyarı platformumuzla Qlik Sense için gelişmiş, veri odaklı uyarıları etkinleştirin ve kullanıcıların işinizi proaktif şekilde izlemesine ve zamanında eylemde bulunmasına yardımcı olun.

Qlik NPrinting® (yalnızca İngilizce)

Gelişmiş raporlama ve dağıtım

Microsoft Office ve PDF de dahil çeşitli popüler biçimlerde kolay dağıtımla veri ve analizinizden yararlanarak hızlı şekilde güzel ve görsel zenginlikte raporlar oluşturun.

Qlik Insight Bot (yalnızca İngilizce)

Yapay zeka destekli görüşme analizi

Qlik Sense, Skype, Slack ve daha fazlasında sohbet ve sesli arama özelliğini kullanarak etkileşim kurmasına olanak sağlayan görüşme analizi ile daha fazla kişiye veri odaklı öngörüler sunun.

Qlik GeoAnalytics® (yalnızca İngilizce)

Güçlü konum temelli analiz

Gizli coğrafi ilişkileri açığa çıkaran, kolay anlaşılır harita görselleştirmeleri ve konum temelli analiz ile daha iyi konum odaklı kararlar alın.

Qlik Connectors®

Tüm veri kaynakları için gerçek zamanlı bağlantı

Önceden ayrık olan veriler arasında hızlı şekilde analizi desteklemek için dosya tabanlı, şirket içi, bulut, web ve büyük veri kaynaklarından verilerinizi toplayıp birleştirin.

Veri Entegrasyonu

Qlik Replicate (yalnızca İngilizce)

Evrensel veri çoğaltma ve veri alınımı.

Qlik Replicate, tüm büyük veritabanları, veri depoları ve büyük veri platformlarında veri çoğaltmayı, veri alınımını ve gerçek zamanlı veri akışını hızlandırmak için kuruluşlara yardımcı olur.

Qlik Compose (yalnızca İngilizce)

Veri depoları ve veri gölleri otomasyonu

Qlik Compose, esnek veri depolarının ve analize hazır veri gölü işlem hatlarının tasarımını, dağıtımını, çalışmasını otomatikleştirir. Kuruluşlar, Compose'un benzersiz otomasyon yeteneklerinden yararlanarak, çok modlu tüm veri girişimleri için daha kısa sürede değer elde eder.

Qlik Enterprise Manager (yalnızca İngilizce)

Tüm işletme için veri çoğaltma merkezi yönetimi ve veri hattı otomasyonu

Qlik Enterprise Manager, tüm işletme için veri hatlarınızı yapılandırma, çalıştırma ve izlemeye olanak tanıyan birleştirilmiş bir komuta merkezidir.

Qlik Gold Client (yalnızca İngilizce)

SAP test verisi yönetiminizi ve SAP modernleştirme girişimlerinizi kolaylaştırın

Qlik Gold Client, üretim dışındaki SAP ortamlarınızda kullanılabilirlik, güvenlik ve kaliteyi artırarak, veri bütünlüğünü koruyup depolama ihtiyaçlarını azaltırken geliştiricilerin verimliliğini artırır.

Blendr.io® (yalnızca İngilizce)

SaaS uygulama otomasyonu

Çok çeşitli bulut uygulamaları ve veri kaynaklarıyla entegre olmak için, SaaS sağlayıcıları ve işletmeler için otomasyon platformu.

Qlik Catalog® (yalnızca İngilizce)

Güvenilir ve İş İçin Hazır Verilerle Analiz

Qlik Catalog, analiz için hazır verilerin profilinin oluşturulmasını, zenginleştirilmesini, dönüştürülmesini, kataloglanması ve sunulmasını kolaylaştırıp hızlandıran, modern bir kurumsal veri kataloğu çözümüdür.

Geliştirici Platformları

Qlik Core® (yalnızca İngilizce)

Yerel bulut analizi geliştirme platformu

Qlik Core, güçlü İlişkisel Motorumuz ve Qlik tarafından yazılan açık kaynak kitaplıklarımız temelinde oluşturulmuş bir analiz geliştirme platformudur. Tüm bulut ortamlarında yoğun ölçekte sunulan hızlı, etkileşimli veri odaklı uygulamalar oluşturun, genişletin ve dağıtın.

Qlik Analytics Platform®

Eklenmiş ve özel analiz

Basit karma ortamlar oluşturmak, özel analizler oluşturmak veya uygulamalarınıza, portallarınıza ve diğer ortamlarınıza zengin ve katılımı teşvik edici analizler ekleyin. Ayrıca başarısı kanıtlanmış idare ve güvenlik çerçevesi ile tek bir platformdan bunu yapabilirsiniz. Tüm Qlik Sense API koleksiyonunu keşfedin.