Przeskocz do zawartości głównej

Przykłady notatek

Skorzystaj z tych przykładów, aby tworzyć i udostępniać notatki.

Przykład: Utwórz aplikację w przestrzeni prywatnej

Tylko Ty możesz wyświetlać notatki utworzone przez siebie w przestrzeni prywatnej.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz arkusz w aplikacji w przestrzeni prywatnej, udostępnionej lub zarządzanej.
 2. Wybierz Notatki w pasku narzędzi arkusza.

  Wybieranie notatek

  App in shared space.
 3. Z rozwijanego menu wybierz opcję Osobista, a następnie wybierz Add Utwórz nową notatkę. Notatka zostanie utworzona w przestrzeni prywatnej.

  Tworzenie nowej notatki

  Create new note.
 4. Wprowadź tytuł i tekst notatki. Wybierz A, aby otworzyć pasek narzędzi formatowania.

  Wprowadź tytuł i tekst notatki

  Enter title and text for note.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres, aby dodać migawkę do notatki.

  Dodaj migawkę do notatki

  Add snapshot to note.

  Migawka zostanie dodana do notatki.

  Dodano migawkę do notatki

  Snapshot added to note.
 6. Wybierz PoprzedniWstecz, aby zakończyć edycję i zobaczyć listę swoich notatek. Możesz także zobaczyć i otworzyć wszystkie swoje notatki, wybierając Kataloguj na pasku nawigacji Qlik Sense, a następnie wybierając Notatki z filtru Typy.

  Lista notatek

  Lista notatek

Przykład: Twórz notatki i współpracuj w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej

Notatki, które tworzysz w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej, mogą być przeglądane przez wszystkich członków tej przestrzeni. Dodatkowo możesz zezwolić innym członkom na edytowanie notatki.

Do notatki można dodawać migawki z prywatnych lub publicznych arkuszy w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej. Wszyscy członkowie przestrzeni mogą zobaczyć migawki w notatce. Jednakże, ponieważ tylko Ty możesz mieć dostęp do swoich prywatnych arkuszy, inni członkowie nie będą mogli do nich przejść, wybierając opcję  Zobacz w aplikacji dostępną w migawce w notatce.

Poniższy przykład tworzy notatkę w przestrzeni udostępnionej. Te same kroki miałyby także zastosowanie w przestrzeni zarządzanej.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz arkusz publiczny w aplikacji w przestrzeni udostępnionej. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ustawianie arkusza jako publicznego.

 2. Wybierz Notatki w pasku narzędzi arkusza.

  Wybieranie notatek

  App in shared space.
 3. Wybierz z rozwijanego menu przestrzeń udostępnioną, a następnie wybierz Utwórz nową notatkę. Notatka zostanie utworzona w przestrzeni udostępnionej.

  Tworzenie nowej notatki w przestrzeni udostępnionej

  Create new note in shared space.
 4. Wprowadź tytuł i tekst notatki.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres, a następnie wybierz Dodaj migawkę do notatki.
 6. Wybierz lub wpisz @, aby wspomnieć innego członka przestrzeni udostępnionej. Zostaną o tym poinformowani w pasku nawigacyjnym Qlik Sense.

  Oznaczenie członka przestrzeni

  Tag space member.
 7. Wybierz User Zmodyfikuj dostęp, aby zmienić uprawnienia dla notatki. Zmień uprawnienia w oknie dialogowym, które się otworzy.

  Zarządzanie użytkownikami

  Manage users.

  Członkowie przestrzeni mogą teraz odpowiedzieć w notatce.

  Odpowiadanie w notatce

  Response in note.

Przykład: Utwórz prywatną notatkę, a później podziel się jej treścią z innymi

Przestrzenie prywatne są osobiste, dlatego notatki, które tam tworzysz, nie mogą być oglądane przez innych. Kiedy tworzysz notatkę, możesz najpierw utworzyć jej wersję roboczą w przestrzeni prywatnej, zanim podzielisz się nią z innymi w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej.

Notatkę w przestrzeni prywatnej możesz utworzyć z poziomu aplikacji lub arkusza w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej. Następnie możesz utworzyć nową notatkę w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej oraz skopiować i wkleić treść prywatnej notatki do nowej notatki.

W nowej notatce tylko migawki wykonane z poziomu aplikacji w tej samej przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej co notatka będą widoczne dla innych użytkowników w tej przestrzeni. Migawki zrobione z poziomu aplikacji w Twojej przestrzeni prywatnej lub z poziomu aplikacji w przestrzeni innej niż przestrzeń udostępniona lub zarządzana notatki nie będą widoczne.

Poniższy przykład tworzy notatkę w przestrzeni udostępnionej. Te same kroki miałyby także zastosowanie w przestrzeni zarządzanej.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację w przestrzeni udostępnionej.

  Aplikacja w przestrzeni udostępnionej

  Aplikacja w przestrzeni udostępnionej.
 2. Otwórz arkusz w aplikacji. W tym przykładzie arkusz jest publiczny, dzięki czemu inne osoby mogą przejść do arkusza z notatki.

  Aplikacja w przestrzeni udostępnionej

  Aplikacja w przestrzeni udostępnionej.
 3. Wybierz Notatki w pasku narzędzi arkusza.

  Wybieranie notatek

  App in shared space.
 4. Z rozwijanego menu wybierz opcję Osobista, a następnie wybierz Add Utwórz nową notatkę. Notatka zostanie utworzona w przestrzeni prywatnej.

  Tworzenie nowej notatki

  Create new note.
 5. Wprowadź tytuł i tekst notatki.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres, a następnie wybierz Dodaj migawkę do notatki.

  Ukończona notatka w przestrzeni prywatnej

  Ukończona notatka w przestrzeni prywatnej.
 7. Zaznacz wszystko i skopiuj zawartość notatki.

 8. Wybierz Poprzedni Wstecz, aby zakończyć edycję i zobaczyć listę swoich notatek w swojej przestrzeni prywatnej.

  Notatka w przestrzeni prywatnej

  Ukończona notatka w przestrzeni prywatnej.
 9. Wybierz przestrzeń udostępnioną zawierającą aplikację, z której wykonano migawki wykresów, a następnie wybierz opcję Utwórz nową notatkę. Notatka zostanie utworzona w przestrzeni udostępnionej.

  Tworzenie nowej notatki w przestrzeni udostępnionej

  Tworzenie nowej notatki w przestrzeni udostępnionej.

 10. Wprowadź tytuł notatki i wklej treść notatki z przestrzeni prywatnej.

  Notatka w przestrzeni udostępnionej

  Notatka w przestrzeni udostępnionej.
 11. Wybierz lub wpisz @, aby wspomnieć innego członka przestrzeni udostępnionej. Zostaną o tym poinformowani w pasku nawigacyjnym Qlik Sense.

  Oznaczenie członka przestrzeni

  Tag space member.
 12. Wybierz User Zmodyfikuj dostęp, aby zmienić uprawnienia dla notatki. Zmień uprawnienia w oknie dialogowym, które się otworzy.

  Zarządzanie użytkownikami

  Manage users.

  Członkowie przestrzeni mogą teraz odpowiedzieć w notatce.

  Odpowiadanie w notatce

  Response in note.