Ga naar hoofdinhoud

Voorbeelden van opmerkingen

Volg deze voorbeelden om opmerkingen te maken en delen.

Voorbeeld: Een opmerking maken in een persoonlijke ruimte

Opmerkingen die u in uw persoonlijke ruimte maakt, kunnen alleen door uzelf worden bekeken.

Doe het volgende:

 1. Open een werkblad in een app in een persoonlijke ruimte of in een gedeelde of beheerde ruimte.
 2. Selecteer Opmerkingen op de werkbalk van het werkblad.

  Opmerkingen selecteren

  App in een gedeelde ruimte.
 3. Selecteer Persoonlijk in het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens Toevoegen Nieuwe opmerking maken. De opmerking wordt gemaakt in uw persoonlijke ruimte.

  Nieuwe opmerking maken

  Nieuwe opmerking maken.
 4. Voer een titel en omschrijving voor de opmerking in. Selecteer A om de opmaakwerkbalk te openen.

  Een titel en omschrijving voor de opmerking invoeren

  Een titel en omschrijving voor de opmerking invoeren.
 5. Als u een snapshot of een diagram aan een opmerking wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op een diagram en selecteert u OpmerkingOpmerkingen. Klik op OpmerkingSnapshot toevoegen aan opmerking.

  Snapshot toevoegen aan opmerking

  Snapshot toevoegen aan de opmerking.

  De snapshot is toegevoegd aan de opmerking.

  Snapshot toegevoegd aan de opmerking

  Snapshot toegevoegd aan de opmerking.
 6. Selecteer VorigeTerug om het bewerken te voltooien en een lijst met uw opmerkingen te bekijken. U kunt al uw opmerkingen ook bekijken en openen door Catalogus te selecteren in de navigatiebalk van Qlik Sense en vervolgens Opmerkingen te selecteren in het filter Typen.

  Lijst met opmerkingen

  Lijst met opmerkingen

Voorbeeld: Een opmerking maken en samenwerken in een gedeelde of beheerde ruimte

Opmerkingen die u maakt in een gedeelde of beheerde ruimte kunnen door alle leden van de ruimte worden bekeken. Bovendien kunt u andere leden toestaan de opmerking te bewerken.

U kunt snapshots toevoegen aan een opmerking vanuit privé- of openbare werkbladen in gedeelde of beheerde ruimten. Alle leden van de ruimte kunnen de snapshots in de opmerking bekijken. Maar omdat alleen u toegang hebt tot uw privéwerkbladen, kunnen ander leden niet naar het werkblad gaan als ze  Koppelen aan bron selecteren bij de snapshot in de opmerking.

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe een opmerking in een gedeelde ruimte wordt gemaakt. Dezelfde stappen zijn van toepassing op een beheerde ruimte.

Doe het volgende:

 1. Open een openbaar werkblad in een app in een gedeelde ruimte. Ga voor meer informatie naar Een werkblad openbaar maken.

 2. Selecteer Opmerkingen op de werkbalk van het werkblad.

  Opmerkingen selecteren

  App in een gedeelde ruimte.
 3. Selecteer een gedeelde ruimte in het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens Nieuwe opmerking maken. De opmerking wordt gemaakt in de gedeelde ruimte.

  Nieuwe opmerking maken in de gedeelde ruimte

  Create new note in shared space.
 4. Voer een titel en omschrijving voor de opmerking in.
 5. Selecteer een gebruiker of typ @ om een ander lid van de gedeelde ruimte te vermelden. Ze krijgen hiervan een melding op de navigatiebalk in Qlik Sense.

  Lid van een ruimte taggen

  Tag space member.
 6. Selecteer User Toegang aanpassen om de machtigingen voor de opmerking te wijzigen. Wijzig de machtigingen in het dialoogvenster dat wordt geopend.

  Gebruikers beheren

  Manage users.

  Een gebruiker die lid is van de ruimte kan nu in de opmerking reageren.

  In een opmerking reageren

  Response in note.

Voorbeeld: Een privé-opmerking maken en de inhoud ervan later met anderen delen

Persoonlijke ruimten zijn privé, daarom kunnen opmerkingen die u in deze ruimte maakt niet door anderen worden bekeken. Als u een opmerking maakt, wilt u mogelijk eerst een concept maken in uw persoonlijke ruimte voordat u deze opmerking deelt met anderen in een gedeelde of beheerde ruimte.

U kunt een opmerking maken in een persoonlijke ruimte vanuit een app of werkblad in een gedeelde of beheerde ruimte. Als u klaar bent, kunt u een nieuwe opmerking maken in een gedeelde of beheerde ruimte en de inhoud van de privé-opmerking kopiëren en plakken in de nieuwe opmerking.

In de nieuwe opmerking zijn alleen snapshots die zijn gemaakt in apps in dezelfde gedeelde of beheerde ruimte als de opmerking zichtbaar voor andere gebruikers in die ruimte. Snapshots die zijn gemaakt in apps in uw persoonlijke ruimte of in apps in een andere ruimte dan de gedeelde of beheerde ruimte van de opmerking zullen niet zichtbaar zijn voor anderen.

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe een opmerking in een gedeelde ruimte wordt gemaakt. Dezelfde stappen zijn van toepassing op een beheerde ruimte.

Doe het volgende:

 1. Open een app in een gedeelde ruimte.

  App in een gedeelde ruimte

  App in een gedeelde ruimte.
 2. Open een werkblad in de app. In dit voorbeeld is het werkblad openbaar, zodat anderen naar het werkblad van de opmerking kunnen navigeren.

  App in een gedeelde ruimte

  App in een gedeelde ruimte.
 3. Selecteer Opmerkingen op de werkbalk van het werkblad.

  Opmerkingen selecteren

  App in een gedeelde ruimte.
 4. Nieuwe opmerking maken

  Nieuwe opmerking maken.
 5. Voer een titel en omschrijving voor de opmerking in.
 6. Als u een snapshot of een diagram aan een opmerking wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op een diagram en selecteert u OpmerkingOpmerkingen. Klik op OpmerkingSnapshot toevoegen aan opmerking.

  Voltooide opmerking in een persoonlijke ruimte

  Voltooide opmerking in een persoonlijke ruimte.
 7. Selecteer alle inhoud en kopieer de inhoud van de opmerking.

 8. Selecteer Vorige Terug om het bewerken te voltooien en een lijst met uw opmerkingen in uw persoonlijke ruimte te bekijken.

  Opmerking in een persoonlijke ruimte

  Voltooide opmerking in een persoonlijke ruimte.
 9. Selecteer de gedeelde ruimte die de app bevat waarin u snapshots van het diagram hebt gemaakt en selecteer vervolgens Nieuwe opmerking maken. De opmerking wordt gemaakt in de gedeelde ruimte.

  Nieuwe opmerking maken in een gedeelde ruimte

  Nieuwe opmerking maken in een gedeelde ruimte.

 10. Voer een titel in voor de opmerking en plak de inhoud van de opmerking uit de persoonlijke ruimte.

  Opmerking in een gedeelde ruimte

  Opmerking in een gedeelde ruimte.
 11. Selecteer een gebruiker of typ @ om een ander lid van de gedeelde ruimte te vermelden. Ze krijgen hiervan een melding op de navigatiebalk in Qlik Sense.

  Lid van een ruimte taggen

  Tag space member.
 12. Selecteer User Toegang aanpassen om de machtigingen voor de opmerking te wijzigen. Wijzig de machtigingen in het dialoogvenster dat wordt geopend.

  Gebruikers beheren

  Manage users.

  Een gebruiker die lid is van de ruimte kan nu in de opmerking reageren.

  In een opmerking reageren

  Response in note.

Voorbeeld: Een opmerkingen die is gekoppeld aan een diagram maken en bekijken

Wanneer een opmerking een snapshot of een diagram bevat, is de opmerking gekoppeld aan het originele diagram. Dit betekent dat u opmerkingen kunt bekijken die gebruikmaken van een snapshot van een specifiek diagram of opmerkingen die in het huidige werkblad of app worden gebruikt.

Het volgende voorbeeld toont hoe u een diagram koppelt aan een opmerking met behulp van snapshots en hoe u zoekt naar andere opmerkingen die mogelijk hetzelfde diagram gebruiken. Dit voorbeeld heeft betrekking op apps in gedeelde ruimten, maar het proces werkt ook voor beheerde ruimten.

Doe het volgende:

 1. Open een openbaar werkblad in een app in een gedeelde ruimte.
 2. Selecteer Opmerkingen op de werkbalk van het werkblad.

 3. Controleer of de correcte ruimte is geselecteerd. Als uw persoonlijke ruimte is geselecteerd, zijn de opmerkingen die u ziet of maakt privé. Als de ruimte de gedeelde ruimte is waarin de app zich bevindt, is nieuwe inhoud in de opmerking zichtbaar voor gebruikers in de ruimte.

 4. Klik met de rechtermuisknop op een diagram en selecteer Opmerking Opmerkingen en klik vervolgens op Camera Opmerking met snapshot maken.

  Opmerking met snapshot maken met behulp van een diagram in het werkblad

  Een opmerking met snapshot maken met behulp van een diagram in het werkblad.
 5. Bewerk de titel van de opmerking en voeg relevante details over het snapshot toe aan de opmerking.

  Een titel en tekstinhoud toevoegen aan een opmerking

  Een titel en tekstinhoud toevoegen aan een opmerking
 6. Selecteer VorigeTerug om het bewerken te voltooien en een lijst met uw opmerkingen te bekijken.

 7. Voer een vergelijkbaar proces uit om een lijst te bekijken van alle opmerkingen die hetzelfde diagram gebruiken. Klik nogmaals met de rechtermuisknop op het diagram en selecteer OpmerkingOpmerkingen en klik vervolgens op OpmerkingZoek opmerkingen die zijn gerelateerd aan dit diagram.

  Informatie

  Deze optie is alleen zichtbaar als het tabblad Opmerkingen aan de linkerkant van de werkbalk is uitgevouwen.

  Zoek opmerkingen met behulp van een geselecteerd diagram

  Klik met de rechtermuisknop op een diagram en zoek opmerkingen met behulp van het diagram
 8. Bekijk uw nieuwe opmerking en andere opmerkingen die u hebt gemaakt met behulp van dit diagram onder Opmerkingen die zijn gerelateerd aan dit diagram. U hebt de optie om te schakelen tussen Uw opmerkingen en opmerkingen die Eigendom van anderen zijn.

  Lijst met alle vier mogelijke categorieën voor inhoud van opmerkingen

  Lijst met alle vier mogelijke categorieën voor inhoud van opmerkingen