Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Pobieranie zawartości aplikacji

Dane wykorzystane do wizualizacji można pobrać jako plik programu Microsoft Excel. Wizualizacje można też pobierać jako grafiki lub jako pliki PDF. Wizualizację można też pobrać jako grafikę lub jako plik PDF. Arkusze i narracje można pobierać jako pliki PDF. Okno dialogowe Pobieranie umożliwia konfigurację ustawień wyjściowych.

Podczas pobierania zawartości aplikacji uwzględnij następujące informacje:

 • W celu pobierania zawartości aplikacji należy zezwolić na wyskakujące okienka w przeglądarce.

 • Proces pobierania wygląda inaczej, jeśli używasz urządzenia z ekranem dotykowym. Zob.: Menu dostępne po długim dotknięciu na urządzeniach dotykowych.

 • Jeśli używasz kompozycji niestandardowej, style mogą nie wyświetlać się zgodnie z oczekiwaniami na grafikach i w plikach PDF.

Dane

Podczas pobierania danych wizualizacji okno dialogowe Pobierz umożliwia wygenerowanie pliku programu Microsoft Excel. Jeśli pobieranie danych nie jest dostępne dla wybranego wykresu, zostanie wyświetlony podgląd pobierania grafiki.

Grafiki

Domyślnie pobrana grafika zawiera bieżący widok wyświetlanych danych lub szczegółów. Ilość wyświetlanych danych lub szczegółów można modyfikować, dostosowując szerokość i wysokość grafiki. Podgląd grafiki jest dostosowywany w miarę wprowadzania zmian. Grafiki są pobierane w formacie PNG.

Pliki PDF

Możesz pobrać plik PDF całego arkusza lub indywidualną wizualizację. Plik PDF ma rozdzielczość 300 DPI. Możesz wybrać orientację strony (pozioma lub pionowa) i dostosować skalę. Rozmiar papieru pliku PDF będzie miał format A4. W panelu podglądu można obracać i drukować plik PDF. Podgląd pliku PDF jest dostosowywany w miarę wprowadzania zmian.

Istnieją trzy opcje współczynnika proporcji:

Wypełnij

Rozmiar obiektu jest zmieniany w celu zminimalizowania pustego miejsca na stronie. Jest to opcja domyślna, jeśli pobierasz wizualizację. Ta opcja ma następujące cechy:

 • Cały obiekt jest skalowany w celu dopasowania do wybranej orientacji pliku PDF.

 • Arkusz lub wizualizacja są wyśrodkowane na stronie.

 • Proporcje wykresu mogą, ale nie muszą być takie same jak w oknie przeglądarki. Rozmiar obiektu jest skalowany, aż jedna część strony zostanie wypełniona. Wypełniane są wszelkie pozostałe puste miejsca na stronie, co może mieć wpływ na proporcje.

 • Na rozdzielczość ma wpływ rozmiar okna przeglądarki. Większy rozmiar okna przeglądarki spowoduje, że tekst w pliku PDF będzie mniejszy.

Eksport wykresu w formacie PDF przy użyciu opcji Wypełnij

Wykres wyeksportowany w formacie PDF przy użyciu opcji Wypełnij

Dopasuj do strony

Rozmiar obiektu zostaje zmieniony, ale proporcje pozostają takie same. Ta opcja ma następujące cechy:

 • Cały obiekt jest skalowany w celu dopasowania do wybranej orientacji pliku PDF.

 • Proporcje wykresów są takie same jak w oknie przeglądarki.

 • Arkusz lub wizualizacja są wyśrodkowane na stronie.

 • Na rozdzielczość ma wpływ rozmiar okna przeglądarki. Większy rozmiar okna przeglądarki spowoduje, że tekst w pliku PDF będzie mniejszy.

Eksport wykresu w formacie PDF przy użyciu opcji Dopasuj do strony

Wykres wyeksportowany jako PDF przy użyciu opcji Dopasuj do strony

Stały rozmiar

Wygenerowany plik PDF będzie mieć wstępnie zdefiniowane wymiary. Jest to ustawienie domyślne, jeśli używasz małego ekranu lub pobierasz cały arkusz. Ta opcja skali ma następujące cechy:

 • Ta opcja jest zalecana, jeśli chcesz mieć plik PDF o stałym rozmiarze, niezależnie od rozmiaru ekranu urządzenia.
 • Cały obiekt jest skalowany w celu dopasowania do wybranej orientacji pliku PDF.
 • Arkusz lub wizualizacja są wyśrodkowane na stronie.
 • Rozmiar okna przeglądarki nie ma wpływu na rozdzielczość.

Eksport wykresu w formacie PDF przy użyciu opcji Stały rozmiar

Wykres wyeksportowany jako plik PDF przy użyciu opcji Stały rozmiar

Pobieranie wizualizacji

 1. Kliknij tę wizualizację prawym przyciskiem myszy lub kliknij Więcej. Kliknij opcję Pobierz Pobierz.

 2. Wybierz opcję Dane, Grafika lub PDF:
  1. Dane: nie ma żadnych opcji do skonfigurowania.
  2. Grafika: na liście rozwijanej Szczegóły wybierz pozycję Niestandardowa, aby zmienić szerokość i wysokość.
  3. PDF:
   • Wybierz opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
   • W obszarze Skala wybierz opcję Wypełnij, Dopasuj do strony lub Stały rozmiar.
 3. Kliknij opcję Pobierz.

Pobieranie arkuszy

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz arkusz, który chcesz pobrać.
 2. Kliknij Więcej i wybierz Pobierz arkusz jako PDF.
 3. Wybierz opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 4. W obszarze Skala można wybrać opcję Wypełnij, Dopasuj do strony lub Stały rozmiar.
 5. Kliknij opcję Pobierz.

Pobieranie narracji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narrację, którą chcesz pobrać.
 2. Kliknij Więcej i wybierz Pobierz arkusz jako PDF.

Ograniczenia

Podczas pobierania zawartości aplikacji

Weź pod uwagę następujące ograniczenia dotyczące pobierania zawartości aplikacji. Te limity są sprawdzane po kliknięciu Pobierz. Jeśli te limity zostaną przekroczone, zobaczysz komunikat o błędzie. Jeśli ten problem wystąpi, skontaktuj się z użytkownikiem z uprawnieniem Może edytować w aplikacji. Aby zapoznać się z listą określonych ograniczeń, zobacz temat Ograniczenia dotyczące zawartości aplikacji, która będzie udostępniana lub eksportowana.

Podczas pobierania jako grafiki

 • Nie można wyeksportować paneli filtrowania i tytułów arkuszy.

Podczas pobierania jako pliku PDF

 • Rozszerzenia innych producentów i przyciski działań są eksportowane jako puste grafiki.
 • Okienek filtrów nie można eksportować jako pojedynczych wykresów. Zostaną wyeksportowane, jeśli pobierzesz cały arkusz.
 • Rozszerzeń wizualizacji (obiektów niestandardowych) nie można pobrać jako plików PDF. Można je pobrać jako grafiki.
 • Obiekty widoków dynamicznych są nieobsługiwane. Są one eksportowane jako puste obrazy. Jednakże, w przeciwieństwie do innych nieobsługiwanych typów wykresów, wykresy dynamiczne zwiększają czas pobierania. Arkusz z wieloma wykresami dynamicznymi może przekroczyć limit czasu i nie zostać pobrany.
 • W oknie dialogowym Pobieranie nie ma podglądu, jeśli w przeglądarce nie zainstalowano dodatku PDF.

Podczas pobierania narracji jako pliku PDF

 • Narracje pobierane są z następującymi ustawieniami:

  • Rozmiar papieru: A4

  • Rozdzielczość: 200 DPI

  • Orientacja: pozioma

  • Skala: Dopasuj do strony. Format Narracji 16:9 jest zachowany, dzięki czemu na dole pliku PDF znajduje się dodatkowe miejsce.

 • O wyborze czcionki decyduje lokalizacji aplikacji. Na przykład:

  • domyślną czcionką jest Arial, chyba że lokalizacja aplikacji odpowiada jednemu z poniższych przypadków.

  • Jedną z czcionek używanych dla uproszczonego języka chińskiego (Chiny) i japońskiego (Japonia) jest WenQuanYi Zen Hei.

  • Dla języków gruzińskiego (Gruzja) i tajskiego (Tajlandia) jest używana między innymi czcionka FreeSerif.

 • Wszystkie obiekty tekstowe używają czcionki Arial.
 • Arkusze osadzone są pobierane jako pliki PDF w ich domyślnym stanie. Zmiany wprowadzone do obiektów w arkuszach osadzonych, takie jak zmiana orientacji wykresu słupkowego, nie są uwzględniane.
 • Język obiektów tekstowych w narracji powinien być zgodny z językiem ustawionym w skrypcie ładowania dla zmiennej systemowej aplikacji CollationLocale. Jeśli języki się różnią, obiekty tekstowe w narracjach mogą nie zostać pobrane w oczekiwany sposób.

Podczas pobierania danych

 • Nie można pobrać danych wizualizacji mapy.
 • Wykres pudełkowy, wykres rozkładu i dane histogramu zawierają wiele hiperkostek, które odpowiadają wielu arkuszom w pobranym pliku programu Microsoft Excel. Podczas pobierania danych domyślna hiperkostka jest pobierana tylko jako pojedynczy arkusz.
 • Podczas pobierania danych z tabeli styl nie zostaje zachowany. Obejmuje to kolory, czcionki, hiperłącza i inne elementy.

 • Plik programu Excel nie może mieć więcej niż:

  • 1,048,566 wierszy
  • 16,384 kolumny
 • Rozmiar pobranego pliku Excel nie może przekraczać 100 MB. Rozmiar pliku zależy od następujących czynników:

  • Liczba kolumn i wierszy

  • Całkowita liczba komórek

  • Ilość tekstu w komórkach

  Całkowita liczba komórek nie może być określona przed pobraniem.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!