Przeskocz do zawartości głównej

Pobieranie zawartości aplikacji

Wizualizacje można pobierać w aplikacjach w hubie w chmurze jako grafiki lub jako pliki PDF. Dane w wizualizacji można pobrać również w postaci pliku .xlsx. Arkusze i narracje pobiera się jako plikiPDF. Okno dialogowe Pobieranie umożliwia konfigurację ustawień wyjściowych.

Uwaga:

W celu pobierania zawartości aplikacji należy zezwolić na wyskakujące okienka w przeglądarce.

Proces pobierania będzie wyglądać inaczej, jeśli używasz urządzenia z ekranem dotykowym. Zob.: Menu dostępne po długim dotknięciu na urządzeniach dotykowych.

Uwaga: Jeśli używasz kompozycji niestandardowej, style mogą nie wyświetlać się zgodnie z oczekiwaniami na grafikach i w plikach PDF.

Grafiki

Domyślnie grafika zawiera bieżący widok wyświetlanych danych lub szczegółów. Ilość wyświetlanych danych lub szczegółów można modyfikować, dostosowując szerokość i wysokość grafiki. Podgląd grafiki jest dostosowywany w miarę wprowadzania zmian. Qlik Sense generuje grafiki w formacie .png.

Pliki PDF

Można wybrać rozmiar papieru PDF, orientację poziomą lub pionową i skalę obiektów. Podgląd pliku PDF jest dostosowywany w miarę wprowadzania zmian. W panelu podglądu można obracać i drukować plik PDF. Możesz pobrać cały arkusz jako plik PDF.

Istnieją dwie opcje współczynnika proporcji:

Dopasuj do strony

Rozmiar obiektu zostaje zmieniony, ale proporcje pozostają takie same. Skalę oblicza się, przyjmując minimum między szerokością i wysokością obiektu, która pasuje do wybranego formatu strony i orientacji. Oznacza to, że:

 • Cały obiekt jest skalowany w celu dopasowania do wybranego formatu i orientacji strony pliku PDF.
 • Proporcje wykresów są takie same jak w oknie przeglądarki.
 • Arkusz lub wizualizacja są drukowane na środku strony.
 • Na rozdzielczość ma wpływ rozmiar okna przeglądarki. Plik PDF wydrukowany z okna przeglądarki większego niż wybrany format strony może wydawać się ziarnisty, ponieważ liczba wydrukowanych pikseli jest mniejsza niż w oryginale.

Normalny (100%)

Arkusz jest drukowany bez zmian. Oznacza to, że:

 • Proporcje wykresu pozostają takie same jak w oknie przeglądarki. W związku z tym wizualizacje mogą zostać przycięte.
 • Arkusz lub wizualizacja są drukowane na środku strony.
 • Rozdzielczość nie zależy od formatu strony. Jest taka sama, jaką widać w przeglądarce.

Dane

Podczas pobierania danych w wizualizacji okno dialogowe Pobierz umożliwia wygenerowanie pliku .xlsx.

Pobieranie wizualizacji

 1. Kliknij tę wizualizację prawym przyciskiem myszy lub kliknij Więcej. Kliknij opcję Pobierz Pobierz.

 2. Wybierz opcję Grafika, PDF lub Dane:
  1. Grafika: w menu rozwijanym Szczegóły wybierz pozycję Niestandardowa, aby zmienić szerokość i wysokość.
  2. PDF:
   • Wybierz Rozmiar papieru.
   • Wybierz opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
   • W obszarze Skala można wybrać opcję Dopasuj do strony lub Normalny (100%).
  3. Dane: nie ma żadnych opcji do skonfigurowania.
 3. Kliknij opcję Pobierz.

Pobieranie arkuszy

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz arkusz, który chcesz wyeksportować.
 2. Kliknij Więcej i wybierz Pobierz arkusz jako PDF.
 3. Wybierz Rozmiar papieru.
 4. Wybierz opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 5. W obszarze Skala można wybrać opcję Dopasuj do strony lub Normalny (100%).
 6. Kliknij opcję Pobierz.

Pobieranie narracji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narrację, którą chcesz pobrać.
 2. Kliknij Więcej i wybierz Pobierz arkusz jako PDF.

Ograniczenia

Podczas pobierania zawartości aplikacji

Weź pod uwagę następujące ograniczenia dotyczące pobierania zawartości aplikacji. Te limity są sprawdzane po kliknięciu Pobierz. Jeśli przekroczysz jakiekolwiek limity, zobaczysz komunikat o błędzie.

 • Maksymalna liczba pól w wyborach: 125

 • Maksymalna liczba wartości pól w wyborach: 150 000 wartości pól w jednym lub wielu polach łącznie

 • Maksymalna liczba stanów alternatywnych: 125

 • Maksymalna liczba poprawek: 100

 • Maksymalna liczba zmiennych: 1100

 • Maksymalny rozmiar grafiki: 4000 x 4000 pikseli

 • Minimalny rozmiar grafiki: 5 x 5 pikseli w przypadku wykresów i 20 x 20 pikseli w przypadku arkuszy

Podczas pobierania jako grafiki

 • Nie można wyeksportować paneli filtrowania i tytułów arkuszy.

Podczas pobierania jako pliku PDF

 • Rozszerzenia innych producentów i przyciski działań są eksportowane jako puste grafiki.
 • Okienek filtrów nie można eksportować jako pojedynczych wykresów. Zostaną wyeksportowane, jeśli pobierzesz cały arkusz.
 • Rozszerzeń wizualizacji (obiektów niestandardowych) nie można pobrać jako plików PDF. Można je pobrać jako grafiki.
 • Obiekty widoków dynamicznych są nieobsługiwane. Są one eksportowane jako puste obrazy. Jednakże, w przeciwieństwie do innych nieobsługiwanych typów wykresów, wykresy dynamiczne zwiększają czas pobierania. Arkusz z wieloma wykresami dynamicznymi może przekroczyć limit czasu i nie zostać pobrany.
 • W oknie dialogowym Pobieranie nie ma podglądu, jeśli w przeglądarce nie zainstalowano dodatku PDF. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku pobierania narracji.
 • Tytuły arkuszy z kolorami tła lub grafikami nie są eksportowane, jeśli używasz kompozycji niestandardowej.
 • Arkusze rozszerzone i o niestandardowych rozmiarach mogą mieć wyjściowe pliki PDF o gorszej jakości, jeżeli arkusz będzie zbyt duży, aby można go było wyświetlić na jednej stronie pliku PDF.

Podczas pobierania narracji jako pliku PDF

 • Narracje pobierane są z następującymi ustawieniami:

  • Rozmiar papieru: A4

  • Rozdzielczość: 200 dpi

  • Orientacja: pozioma

  • Skala: Dopasuj do strony. Format Narracji 16:9 jest zachowany, dzięki czemu na dole pliku PDF znajduje się dodatkowe miejsce.

 • Wszystkie obiekty tekstowe używają czcionki Arial.
 • Arkusze osadzone są pobierane jako pliki PDF w ich domyślnym stanie. Zmiany wprowadzone do obiektów w arkuszach osadzonych, takie jak zmiana orientacji wykresu słupkowego, nie są uwzględniane.
 • Język obiektów tekstowych w narracji powinien być zgodny z językiem ustawionym w skrypcie ładowania dla zmiennej systemowej aplikacji CollationLocale. Jeśli języki się różnią, obiekty tekstowe w narracjach mogą nie zostać pobrane w oczekiwany sposób.

Podczas pobierania danych

 • Nie można pobrać danych wizualizacji mapy.
 • Wykres pudełkowy, wykres rozkładu i dane histogramu zawierają wiele hiperkostek, które odpowiadałyby wielu arkuszom w programie Excel. Podczas pobierania danych domyślna hiperkostka jest pobierana tylko jako pojedynczy arkusz.
 • Podczas pobierania danych z tabeli styl nie zostaje zachowany. Obejmuje to kolory, czcionki, hiperłącza i inne elementy.
 • Plik programu Excel nie może mieć więcej niż:

  • 1048566 wierszy
  • 16384 kolumny
 • Rozmiar pobranego pliku Excel nie może przekraczać 100 MB. Rozmiar pliku zależy od następujących czynników:

  • Liczba kolumn i wierszy

  • Całkowita liczba komórek

  • Ilość tekstu w komórkach

  Całkowita liczba komórek nie może być określona z wyprzedzeniem.