Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Meny för lång tryckning (enheter med pekskärm)

När du arbetar på en enhet/dator med pekskärm kan du trycka länge på en visualisering för att öppna en alternativmeny.

Du kan slå på och av pekstödet genom att klicka eller trycka på navigeringsknappen (Navigering) och använda växelknappen för Navigering.

Menyalternativ varierar beroende på:

  • Om du redigerar eller analyserar (visar) diagram i en app.
  • Diagramtyp.
  • Behörigheterna som tilldelats dig av administratören.
Anteckning om information

Standardredigeringsarket stöder inte pekenheter. Aktivera Avancerade alternativom din enhet endast är pekskärm.

Alternativmenyn öppnas när du trycker länge på en visualisering.

Snabbmeny för tryckgester.

  • Mer Snabbmeny: Visa data, Övervaka i hubben, Dela, Prenumerera, Aviseringar eller Hämta.
  • helskärmsikon Helskärm
  • Kontroller Utforskningsmeny
  • Ögonblicksbild Ögonblicksbild
  • Bildbibliotek Bildbibliotek
  • Länkat objekt Spara som ett originalobjekt eller bryta länken till ett originalobjekt (visas inte)

Mer information