Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie połączeniami danych

Jeśli jesteś administratorem dzierżawy, administratorem analityki lub administratorem danych, możesz zarządzać połączeniami danych w funkcji Konsola zarządzania w obszarze Zawartość > Połączenia danych. Administratorzy dzierżawy mogą uzyskiwać dostęp do połączeń danych we wszystkich przestrzeniach, administratorzy analityki mają dostęp tylko do przestrzeni udostępnionych i przestrzeni zarządzanych, a administratorzy danych tylko do przestrzeni danych.

Połączenia danych

Karta Połączenia danych na stronie Zawartość przedstawia połączenia danych w dzierżawie wraz z nazwą, właścicielem, przestrzenią, typem oraz datami aktualizacji i utworzenia. Kolumna właściciela zawiera ikonę informacji , którą możesz wskazać kursorem, aby wyświetlić dane właściciela. Może się to przydać do rozróżnienia dwóch właścicieli o tej samej nazwie.

Jeśli typ połączenia danych nie jest już obsługiwany, jest wyświetlany jako Przestarzały i nie można go używać.

InformacjaPołączenia danych na potrzeby automatyzacji nie są obecne w tabeli Połączenia danych.

Przenoszenie połączeń danych

Administrator dzierżawy, analityki lub danych może przenosić połączenia danych w funkcji Konsola zarządzania.

Typowym przypadkiem przeniesienia połączenia danych jest sytuacja, w której właściciel połączenia danych odszedł z pracy i ktoś inny musi przejąć połączenie danych na własność.

Przeniesienie połączenia danych wpłynie na aplikacje korzystające z tego połączenia danych oraz na użytkowników aplikacji. Ważne jest, aby użytkownicy aplikacji po przeniesieniu mogli kontynuować pracę z aplikacjami. Być może trzeba będzie odtworzyć ładowania i przywrócić poświadczenia do połączenia danych. Podczas przenoszenia połączenia danych zarówno administrator, jak i właściciel połączenia danych muszą mieć co najmniej uprawnienia do edycji przestrzeni, do której przenosi się połączenie danych.

Połączenia danych można przenosić z przestrzeni udostępnionej do przestrzeni zarządzanej oraz z przestrzeni zarządzanej do przestrzeni udostępnionej. Administrator dzierżawy, analityki lub danych może przenieść połączenie danych z przestrzeni dowolnego typu, do których ma dostęp, do swojej przestrzeni prywatnej.

Przenoszenie połączenia danych do przestrzeni udostępnionej

Aby przenieść połączenie danych do przestrzeni udostępnionej, Ty i właściciel połączenia danych musicie mieć również jedną z następujących ról w przestrzeni udostępnionej, do której przenosicie połączenie:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może edytować

 • Może edytować dane w aplikacjach

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz pozycje Zawartość > Połączenia danych.
 2. Wybierz jedno lub więcej połączeń danych.

 3. Zwróć uwagę na użytkowników, którzy są właścicielami połączeń.

 4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Przenieś.

 5. Kliknij pole wyszukiwania i wybierz lub wyszukaj przestrzeń docelową dla połączenia danych.

 6. Kliknij przycisk Przenieś.

  Jeśli przeniesienie się powiedzie, proces zostanie zakończony. Jeśli otrzymasz komunikat podobny do poniższego, przejdź do pozostałych kroków.

 7. Otwórz sekcję Przestrzenie i zlokalizuj miejsce docelowe przeniesienia.

 8. Otwórz menu kontekstowe przestrzeni docelowej i wybierz Zarządzaj członkami.

 9. Na stronie Członkowie wybierz Dodaj członków.

 10. Odfiltruj swoją nazwę użytkownika i wybierz opcję Może zarządzać, Może edytować lub Może edytować dane w aplikacjach z listy rozwijanej.

 11. Odfiltruj swoją nazwę użytkownika i wybierz opcję Może edytować lub Może edytować dane w aplikacjach z listy rozwijanej.

 12. Kliknij Dodaj członków.

 13. Sprawdź nazwę właściciela przenoszonego połączenia danych. Jeśli ten użytkownik nie ma żadnej z następujących ról: Właściciel, Może zarządzać, Może edytować ani Może edytować dane w aplikacjach w tej przestrzeni, przydziel mu jedną z nich.

Teraz powinno być możliwe przeniesienie połączenia danych zgodnie z trzema pierwszymi krokami procedury.

Przenoszenie połączenia danych do przestrzeni zarządzanej

Aby przenieść połączenie danych do przestrzeni zarządzanej, musisz mieć również jedną z następujących ról w przestrzeni zarządzanej, do której przenosisz połączenie:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

Procedura przenoszenia połączenia danych do przestrzeni zarządzanej jest podobna do pokazanej powyżej procedury przenoszenia do przestrzeni udostępnionej. Różnica między nimi polega na tym, że zarówno Ty, jak i użytkownik, który jest właścicielem połączenia danych, musicie mieć rolę Właściciel lub Może zarządzać w docelowej przestrzeni zarządzanej.

Zmiana właściciela połączenia danych

Właściciela połączenia danych można zmienić w funkcji Konsola zarządzania. Właściciela połączenia danych może zmienić tylko administrator w funkcji Konsola zarządzania.

Tylko właściciel połączenia danych może edytować to połączenie. W związku z tym, jeśli użytkownik, który jest właścicielem połączenia danych, opuści dzierżawę lub zostanie z niej usunięty, jedynym sposobem na zmodyfikowanie tego połączenia danych jest zmiana jego właściciela.

Aby zmienić właściciela połączenia danych w przestrzeni udostępnionej, administrator musi również pełnić jedną z następujących ról w przestrzeni, w której znajduje się to połączenie:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

 • Może edytować

 • Może edytować dane w aplikacjach

Aby zmienić właściciela połączenia danych w przestrzeni zarządzanej, administrator musi również pełnić jedną z następujących ról w przestrzeni, w której znajduje się to połączenie:

 • Właściciel

 • Może zarządzać

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz pozycje Zawartość > Połączenia danych.
 2. Wybierz jedno lub więcej połączeń danych.

 3. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zmień właściciela.

 4. Kliknij pole wyszukiwania i zacznij wpisywać imię i nazwisko lub adres e-mail użytkownika, którego chcesz wyznaczyć jako nowego właściciela połączenia. Wybierz jego imię i nazwisko, gdy się pojawią.

 5. Kliknij pole wyboru, aby potwierdzić ostrzeżenie dotyczące możliwych konsekwencji zmiany właściciela połączenia.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Nowy właściciel połączenia może teraz edytować w razie potrzeby połączenie danych w katalogu.

Własność podczas przenoszenia połączeń danych

To, co się stanie z własnością połączenia danych, zależy od tego, czy przenosisz połączenie danych do swojej przestrzeni prywatnej, czy do innej przestrzeni.

Przenoszenie połączenia danych do przestrzeni prywatnej

Gdy przeniesiesz połączenie danych do swojej przestrzeni prywatnej, staniesz się nowym właścicielem tego połączenia. Poświadczenia zdefiniowane przez użytkownika dla połączeń danych są zachowywane, natomiast pozostałe poświadczenia są resetowane i wymagają ponownego uwierzytelnienia.

Przenoszenie połączenia danych do przestrzeni innej niż przestrzeń prywatna

Po przeniesieniu połączenia danych do przestrzeni, która nie jest Twoją przestrzenią prywatną, nie nastąpią żadne zmiany własności. Poprzedni właściciel pozostaje właścicielem, a poświadczenia pozostają nienaruszone. Po przeniesieniu połączenia danych, którego właściciel został usunięty, zawsze staniesz się nowym właścicielem, niezależnie od tego, dokąd przenosisz połączenie danych. Poświadczenia są resetowane.

InformacjaNie można przenieść połączenia danych do przestrzeni prywatnej innego użytkownika.

Usuwanie połączeń danych

Usunięcie połączenia danych wpłynie na aplikacje korzystające z tego połączenia danych oraz na użytkowników aplikacji. Ważne jest, aby użytkownicy aplikacji zostali poinformowani i mogli podjąć niezbędne działania.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz pozycje Zawartość > Połączenia danych.
 2. Wybierz jedno lub więcej połączeń danych.
 3. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Usuń.
 4. W oknie Usuń połączenie danych potwierdź usunięcie.
 5. Kliknij polecenie Usuń.
WskazówkaMożesz także skorzystać z menu kontekstowego, aby usunąć pojedyncze połączenie danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!