Gå till huvudinnehåll

Lägga till användare i Qlik Sense

Den som skapar klientorganisationen är servicekontoägaren. Om du är servicekontoägare är du även den första huvudadministratören och den enda användare som har åtkomst till klientorganisationen. Du kan lägga till fler användare genom att konfigurera en identitetsleverantör (IdP), eller genom att skicka enskilda inbjudningar via e-post.

Observera: Du kan lägga till användare via en IdP eller genom att skicka inbjudningar med e-post, men inte på båda sätten. När du byter från att skicka inbjudningar till att använda en konfiguration med identitetsleverantör, kvarstår dock inbjudningsalternativet tills identitetsleverantören har aktiverats.

Lägga till användare med en identitetsleverantör

Om du har en IdP kan du skapa en IdP-konfiguration i delavsnittet Identitetsleverantör i Management Console.

Information om hur du konfigurerar en identitetsleverantör finns i Identitetsleverantörer.

Lägga till användare med e-postinbjudningar

Det är bara huvudadministratörer som kan skicka inbjudningar. Du kan bjuda in användare till klientorganisationen genom att skicka e-postinbjudningar från delavsnittet Användare i Management Console eller från din användarprofilmeny. I inbjudningsfönstret kan du lista flera e-postadresser avgränsade med kommatecken eller blanksteg. När användaren får inbjudan med e-post kan denna ansluta till klientorganisationen genom att klicka på en länk i e-postmeddelandet. E-postmeddelandet som den inbjudna användaren får innehåller en länk som är giltig under en begränsad tid. När användaren klickar på länken sker omdirigering till en registreringssida.

Statusen ”väntar” visas för inbjudan, och utgångsdatumet visas i tabellen på sidan Användare i Management Console. När användaren har registrerat sig ändras statusen till ”aktiv”. Du kan skicka inbjudan igen eller ta bort den om det behövs. Om du tar bort inbjudan kan inte användaren registrera sig, även om länken fortfarande är giltig.

User table with pending user

Lägga till en användare

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Användare i Management Console och klicka på knappen Bjud in.
 2. Ange e-postadresserna för användarna som du vill bjuda in och klicka på Bjud in.

  Observera:

  Du kan ta bort en inbjudan från Management Console.

 3. Inbjudna användare listas i delavsnittet Användare i Management Console.

Hantera användare i Management Console

När användare läggs till i klientorganisationen visas de i delavsnittet Användare i Management Console. Vilken status användarna har beror på om de är fullständigt registrerade, har fått en inbjudan men inte har registrerat sig, eller har tagits bort.

Användarstatusar
Status Beskrivning Statusen kan ändras till
Aktiv Användaren är helt registrerad och kan konsumera enligt användarallokeringen. Se Tilldela användarallokeringar. Inte aktiverad
Väntar Användaren är inbjuden, men har ännu inte registrerat sig. Aktiv
Inte aktiverad

Användarallokeringen har tagits bort och användaren kan inte komma åt sitt konto eller använda produkten.

Alla aviseringar som ägs av den användaren kommer också att inaktiveras.

Aktiv

I delavsnittet Användare visas alla användare som har loggat in på klientorganisationen. Om en användare har en viss roll visas denna i rollfältet. Sökning fungerar för följande fält: Namn, Användar-ID, IdP-subjekt och E-post. Fältet IdP-subjekt kan användas för att skilja användare åt om namnen är identiska och e-postfältet inte är synligt.

Det finns en knapp till höger om varje användare i tabellen, som du kan använda för att tilldela och ta bort användarroller, aktivera och inaktivera användare samt ta bort användare.

Ta bort användare från klientorganisationen

Du kan ta bort aktiva och väntande användare i delavsnittet Användare i Management Console. När en aktiv användare tas bort frigörs en användarallokering som nu kan tilldelas en annan användare. När du raderar en väntande användare, tas posten bort från systemet och användaren kan inte registrera sig via e-postinbjudan. Du kan bara ta bort en användare åt gången.

Ta bort en användare

Gör följande:

 1. Gå till Management Console och öppna delavsnittet Användare.

 2. I raden för användaren som ska tas bort klickar du på knappen ... längst till höger.

 3. Välj Ta bort användare om du vill ta bort en befintlig användare, eller Ta bort inbjudan om du vill ta bort en inbjuden användare.

  En borttagningsbekräftelse visas.

Observera: Du kan inte ta bort dig själv som användare.

Vad händer när en användare tas bort?

Att ta bort en användare har flera konsekvenser utöver att posten tas bort från delavsnittet Användare i Management Console. I det här delavsnittet beskrivs mer ingående vad som händer med användarinformation, data och kontoinformation när en användare tas bort.

Vad händer med användarinformationen för borttagna användare?

När du tar bort en registrerad användare från klientorganisationen tas all information som kan kopplas till just den användaren bort. I Management Console går du till delavsnittet Användare. I kolumnen Status visas antingen Aktiv eller Inte aktiverad för en registrerad användare. Om en användare som är inloggad i klientorganisationen tas bort, blir användarsessionen ogiltig.

Vad händer med en borttagen användare som ingår i en IdP?

När du använder en egen identitetsleverantör kan den borttagna användaren logga in igen, även om användarsessionen blir ogiltig. Om användaren försöker göra detta skapas en ny användarpost i klientorganisationen. Vill du hindra användaren från att logga in måste denna först tas bort från identitetsleverantören. Om du har konfigurerat en egen identitetsleverantör kan du själv ta bort användaren.

Vad händer med Qlik-kontot för en borttagen användare?

Användare med Qlik Account som tas bort från klientorganisationen måste få en ny inbjudan innan de kan logga in. Att en användare tas bort från en klientorganisation innebär inte att denna tas bort från Qlik Account.

Vad händer med data utan ägare?

När användare tas bort har deras utrymmen och appar inte längre någon ägare. Innehållet som är kopplat till användaren tas inte bort. En huvudadministratör kan tilldela nya ägare till utrymmen som användaren ägde. I delavsnittet Utrymmen i Management Console finns en knapp för att byta ägare.

 • Användaren är inte längre tillgänglig i klientorganisationen.
 • API-nycklar för den borttagna användaren återkallas.
 • Användarallokeringen frigörs och kan tilldelas någon annan.
 • Utrymmen behöver tilldelas en annan ägare.
 • Appar har inte längre någon ägare.
 • Granskningsloggar i Management Console innehåller information om borttagningen av användaren.
 • Aviseringar tas bort.
 • Aviseringar som användaren äger tas bort.