Gå till huvudinnehåll

Identitetsleverantörer

I Qlik Sense Enterprise SaaS kan du använda en befintlig identitetsleverantör (IdP) när du konfigurerar din driftsättning. Du kan även välja att använda Qlik Account. I Qlik Sense Business kan du endast använda Qlik Account. Mer information finns i Trust and Security at Qlik (Förtroende och säkerhet hos Qlik).

Anteckning om informationEn översikt över hur du ställer in en identitetsleverantör finns i Konfigurera identitetsleverantörer.

Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar inställningarna för identitetsleverantören i Qlik Sense Enterprise SaaS. Du behöver även göra konfigurationsinställningar i identitetsleverantören. En genomgång av dessa konfigurationer får du i följande resurser:

Använda Salesforce.com som en IdP för Qlik Sense Enterprise SaaS (OIDC-autentisering)

Använda Active Directory Federation Services som en IdP för Qlik Sense Enterprise SaaS

Så här gör du: Konfigurera Qlik Sense Enterprise SaaS till att använda Azure AD som en IdP

Anteckning om information

Om dina Qlik Sense Enterprise SaaS-användare använder Qlik Sense Mobile for SaaS måste du använda en av följande identitetsleverantörer:

  • Okta

  • Auth0

  • Salesforce

  • Azure AD

  • Qlik Account (inte tillgängligt med Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US))