Ga naar hoofdinhoud

Gebruikers toevoegen aan Qlik Sense

De persoon die de tenant maakt is de eigenaar van het serviceaccount. Als u de eigenaar van het serviceaccount bent, bent u ook de eerste tenantbeheerder en de enige gebruiker die toegang heeft tot de tenant. Om meer gebruikers toe te voegen, kunt u ze ofwel toevoegen door een identiteitsprovider (IdP) te configureren, ofwel door individuele e-mailuitnodigingen te versturen.

Opmerking: U kunt gebruikers via een IdP toevoegen of door ze e-mailuitnodigingen te sturen, maar niet allebei. Wanneer u echter overschakelt van de uitnodigingsoptie naar een configuratie met een identiteitsprovider, blijft de uitnodigingsoptie beschikbaar totdat de identiteitsprovider geactiveerd is.

Gebruikers toevoegen met behulp van een identiteitsprovider

Als u een IdP hebt, kunt u een IdP-configuratie maken in de sectie Identiteitsprovider van de Management Console.

Zie Identiteitsproviders beheren voor het instellen van een identiteitsprovider.

Gebruikers toevoegen via e-mailuitnodigingen

Om een uitnodiging te kunnen versturen, moet u tenantbeheerder zijn. U kunt gebruikers uitnodigen om lid te worden van de tenant door e-mailuitnodigingen te versturen vanuit de sectie Gebruikers van de Management Console of vanuit uw menu Gebruikersprofiel. In het uitnodigingsvenster kunt u meerdere e-mailadressen gescheiden door een komma of spatie opnemen in een lijst. Als de gebruiker de e-mailuitnodiging ontvangt, kunnen ze lid worden van de tenant door op een koppeling in de e-mail te klikken. De e-mail die de uitgenodigde gebruiker ontvangt, bevat en koppeling die slechts beperkte tijd geldig is. Als de gebruiker op de koppeling klikt, gaat hij of zij naar een registratiepagina.

De status van de uitnodiging wordt getoond als "in behandeling" en de vervaldatum wordt getoond in de tabel op de pagina Gebruikers van de Management Console. Nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd, verandert de status in actief. Desgewenst kunt u de uitnodiging verwijderen of opnieuw versturen. Als u de uitnodiging verwijdert, kan de gebruiker zich niet registreren, zelfs niet als de link nog niet is verlopen.

User table with pending user

Een gebruiker toevoegen

Do the following:

 1. Ga in de Management Console naar de sectie Gebruikers, klik vervolgens op de knop Uitnodigen.
 2. Voer de e-mailadressen in van de gebruikers die u wilt uitnodigen, klik vervolgens op Uitnodigen.

  Opmerking:

  U kunt een uitnodiging uit de Management Console verwijderen.

 3. Uitgenodigde gebruikers staan in een lijst in de sectie gebruikers van de Management Console.

Gebruikers beheren in de Management Console

Als er gebruikers aan de tenant worden toegevoegd, komen ze in een lijst in de sectie Gebruikers van de Management Console te staan. Elke gebruiker heeft een status naargelang hij een volledig geregistreerde gebruiker is, een gebruiker die is uitgenodigd maar nog niet is geregistreerd, of een gebruiker die is verwijderd.

Gebruikersstatussen
Status Beschrijving Status kan veranderd worden in
Actief De gebruiker is volledig geregistreerd en kan producten gebruiken volgens de gebruikerstoewijzing. Zie: Gebruikerstoewijzingen toewijzen. Uitgeschakeld
In behandeling De gebruiker is uitgenodigd, maar heeft zich nog niet geregistreerd. Actief
Uitgeschakeld

De gebruikerstoewijzing is verwijderd en de gebruiker heeft niet langer toegang tot zijn of haar account of het product.

Alle waarschuwingen waarvan de betreffende gebruiker de eigenaar is, worden ook uitgeschakeld.

Actief

In de sectie Gebruikers worden alle gebruikers weergegeven die zich in de tenant hebben aangemeld. Als een gebruiker een bepaalde rol heeft, wordt deze weergegeven in het rollenveld. De zoekoptie werkt voor de velden: Naam, gebruikers-ID, IdP-onderwerp en e-mail. Het IdP-onderwerpveld kan worden gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden als de namen identiek zijn en het e-mailveld niet zichtbaar is.

Voor elke gebruiker in de tabel hebt u een knop aan de rechterkant waar u de rol van gebruikers kunt toewijzen en verwijderen, gebruikers kunt activeren of deactiveren en gebruikers kunt verwijderen.

Een gebruiker uit de tenant verwijderen

U kunt zowel actieve gebruikers uit de sectie Gebruikers van de Management Console verwijderen als gebruikers waarvan de uitnodiging nog in behandeling is. Als u een actieve gebruiker verwijdert, komt er een gebruikerstoewijzing vrij die aan een andere gebruiker kan worden toegewezen. Het verwijderen van een gebruiker waarvan de uitnodiging nog in behandeling is, verwijdert het gebruikersrecord uit het systeem zodat ze zich ook niet meer kunnen registreren via de e-mailuitnodiging. U kunt slechts één gebruiker per keer verwijderen

Een gebruiker verwijderen

Do the following:

 1. Open de sectie Algemene koppelingen in de Management Console.

 2. Klik uiterst rechts op de knop ... in de rij van de gebruiker die u wilt verwijderen.

 3. Selecteer Gebruiker verwijderen om een bestaande gebruiker te verwijderen of Uitnodiging verwijderen om een genodigde te verwijderen.

  Er verschijnt een bevestiging van het verwijderen in beeld.

Opmerking: U kunt niet uzelf als gebruiker verwijderen.

Wat gebeurt er als u een gebruiker verwijdert

Het verwijderen van een gebruiker heeft diverse gevolgen die verder gaan dan alleen het verwijderen van de gebruiker uit de gebruikerssectie van het Management Console. In deze sectie wordt uitgelegd wat er gebeurt met de gebruikersinformatie, gegevens en accountinformatie als een gebruiker wordt verwijderd.

Wat gebeurt er met de gebruikersinformatie van verwijderde gebruikers

Als u een geregistreerde tenantgebruiker verwijdert, worden alle persoonlijk identificeerbare gegevens verwijderd. In de Management Console, in de sectie Gebruikers, staat de kolom Status voor een geregistreerde gebruiker op Actief of Uitgeschakeld. Als een gebruiker wordt verwijderd terwijl hij bij de tenant is aangemeld, wordt de gebruikerssessie opgeheven.

Wat gebeurt er met een verwijderde gebruiker die onderdeel is van een IdP

Als u uw eigen identiteitsprovider gebruikt, voorkomt het opheffen van de gebruikerssessie van de verwijderde gebruiker niet dat deze opnieuw kan inloggen. Als de gebruiker probeert in te loggen, wordt er een nieuw tenantgebruikersrecord gemaakt. Om te voorkomen dat de gebruiker kan inloggen, moet de gebruiker eerst van de identiteitsprovider worden verwijderd. Als u uw eigen identiteitsprovider hebt geconfigureerd, kunt u de gebruiker zelf verwijderen.

Wat gebeurt er met het Qlik-account van een verwijderde gebruiker

Gebruikers met Qlik Account kunnen na uit de tenant verwijderd te zijn niet inloggen, totdat ze opnieuw worden uitgenodigd. Als u een gebruiker van een tenant verwijdert, wordt de gebruiker niet verwijdert uit Qlik Account.

Wat gebeurt er met gegevens zonder eigenaar

Als een gebruiker wordt verwijderd, hebben zijn ruimtes en apps geen eigenaar meer. De inhoud die aan de gebruiker is gekoppeld, wordt niet verwijderd. Een tenantbeheerder kan nieuwe eigenaars aan ruimtes toewijzen die eerder eigendom van de gebruiker waren. In de sectie Ruimtes van de Management Console vindt u een knop waarmee u de eigenaars kunt wijzigen.

 • Gebruiker is niet langer beschikbaar in de tenant.
 • API-sleutels voor de verwijderde gebruiker worden ingetrokken.
 • Gebruikerstoewijzing is vrij gemaakt voor opnieuw toewijzen.
 • Aan ruimtes moet een nieuwe eigenaar worden toegewezen.
 • Apps hebben niet langer een eigenaar.
 • De auditlogs in de Management Console bevatten details van het verwijderen van de gebruiker.
 • Meldingen worden verwijderd.
 • Waarschuwingen waar de gebruiker de eigenaar van is, worden verwijderd.