Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gebruikers toevoegen aan Qlik Cloud

De persoon die de tenant maakt, is de eigenaar van het serviceaccount. Als u de eigenaar van het serviceaccount bent, bent u ook de eerste tenantbeheerder en de enige gebruiker die toegang heeft tot de tenant. Voeg meer gebruikers toe door uitnodigingen via e-mail te sturen of door een identiteitsprovider te configureren.

InformatieDit onderwerp is van toepassing op Qlik Sense Enterprise SaaS, Qlik Sense Business en Qlik Cloud Government. Als u een abonnement hebt voor de Standard-, Premium- of Enterprise-editie van Qlik Cloud Analyse of Qlik Cloud Gegevensintegratie, raadpleegt u Gebruikers beheren - Capaciteitsgebaseerde abonnementen.
Tip

Als uw tenant de nieuwe navigatie-ervaring gebruikt, vervangt het Beheer activiteitencentrum de Beheerconsole.

Ga voor meer informatie naar Nieuwe platformnavigatie.

U kunt gebruikers toevoegen door een identiteitsprovider (IdP) te configureren, of door individuele e-mailuitnodigingen te versturen, maar niet allebei. Wanneer u echter overschakelt van de uitnodigingsoptie naar een configuratie met een identiteitsprovider, blijft de uitnodigingsoptie beschikbaar totdat de identiteitsprovider geactiveerd is.

InformatieBeheerders moeten ervoor zorgen dat gebruikers kunnen voldoen aan de vereisten van Qlik Cloud. Ga voor meer informatie naar Systeemvereisten en ondersteunde browsers.

Gebruikers toevoegen met behulp van een identiteitsprovider

Als u een IdP hebt, kunt u een IdP-configuratie maken onder Identiteitsprovider in de Beheerconsole.

Zie Identiteitsproviders voor het instellen van een identiteitsprovider.

Gebruikers toevoegen via e-mailuitnodigingen

Om een uitnodiging via e-mail te kunnen versturen, moet u tenantbeheerder zijn. U kunt gebruikers uitnodigen om lid te worden van de tenant door e-mailuitnodigingen te versturen vanuit het deelvenster Gebruikers van de Beheerconsole of vanuit uw menu Gebruikersprofiel. In het uitnodigingsvenster kunt u meerdere e-mailadressen gescheiden door een komma of spatie opnemen in een lijst. Als de gebruiker de e-mailuitnodiging ontvangt, kunnen ze lid worden van de tenant door op een koppeling in de e-mail te klikken. De koppeling is voor een beperkte periode geldig. De koppeling verwijst de gebruiker naar een registratiepagina.

U kunt de uitnodigingsstatus bekijken onder Gebruikers > Alle gebruikers in de Beheerconsole. Selecteer Uitnodigingen in behandeling in de linker vervolgkeuzelijst of selecteer Uitnodigingen in behandeling in de kolom Status. Ga met de cursor op de uitnodiging staan om de vervaldatum te bekijken. Uitnodigingen die zijn verlopen worden rood weergegeven in de tabel. Nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd, verandert de status in actief. Desgewenst kunt u de uitnodiging verwijderen of opnieuw versturen. Als u de uitnodiging verwijdert, kan de gebruiker zich niet registreren, zelfs niet als de link nog niet is verlopen.

Uitnodigingen in behandeling in het deelvenster Gebruikers in de Beheerconsole

Deelvenster Gebruikers gefilterd op Uitnodigingen in behandeling
TipVoor een visuele demo van het toevoegen van gebruikers gaat u naar Gebruikers uitnodigen voor Qlik Cloud

Een gebruiker toevoegen met een uitnodiging via e-mail

Doe het volgende:

  1. Ga in de Beheerconsole naar Gebruikers en klik op Uitnodigen.
  2. Voer de e-mailadressen in van de gebruikers die u wilt uitnodigen en klik vervolgens op Uitnodigen.

    Informatie

    U kunt een uitnodiging uit de Beheerconsole verwijderen.

  3. De uitgenodigde gebruikers worden weergegeven in de tabel in het deelvenster Gebruikers.

Gebruikers beheren in de Beheerconsole

Als er gebruikers aan de tenant worden toegevoegd, worden ze getoond onder Gebruikers > Alle gebruikers in de Beheerconsole.

U kunt zoeken naar gebruikers op basis van naam, e-mailadres, gebruikers-id of IdP-onderwerp. Bij het zoeken naar gebruikers-id en IdP-onderwerp moet een exacte overeenkomst gevonden worden. Ga met de aanwijzer op het informatiepictogram Informatie in de kolom Naam staan om de gebruikers-id en het IdP-onderwerp te bekijken. Het IdP-onderwerpveld kan worden gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden als de namen identiek zijn en het e-mailveld niet zichtbaar is.

Voor elke gebruiker in de tabel klikt u op Meer om een menu te openen voor het toewijzen en verwijderen van beveiligingsrollen, het wijzigen van gebruikersrechten, het activeren of deactiveren van gebruikers, eventuele mobiele toegang in te trekken en gebruikers te verwijderen.

Gebruikersstatussen

Elke gebruiker heeft een status naargelang hij een volledig geregistreerde gebruiker is, een gebruiker die is uitgenodigd maar nog niet is geregistreerd, of een gebruiker die is uitgeschakeld. U kunt in de vervolgkeuzelijst een status kiezen waarop u wilt filteren.

Vervolgkeuzelijst Gebruikersstatus

Vervolgkeuzelijst met statussen in deelvenster Gebruiker
Gebruikersstatussen
Status Beschrijving
Actief De gebruiker is volledig geregistreerd. De gebruiker kan het product gebruiken volgens de aan hem/haar toegewezen gebruikersrechten en rollen. Ga voor meer informatie naar Gebruikersrechten toewijzen en Beveiligingsrollen en aangepaste rollen toewijzen.
Uitgeschakeld

De gebruiker heeft geen toegang tot zijn of haar account of het product. Alle waarschuwingen waarvan de betreffende gebruiker de eigenaar is, worden uitgeschakeld.

Ingericht De gebruiker is ingericht door de SCIM-connector maar is nog niet geregistreerd. U kunt rollen toewijzen aan groepen ingerichte gebruikers en de groepen toevoegen aan ruimten. Ga voor meer informatie naar Gebruikers en groepen inrichten met SCIM.

Uitnodigingen in behandeling

De gebruiker is uitgenodigd, maar heeft zich nog niet geregistreerd. Er is een gebruikers-id gemaakt, maar er is nog geen recht toegewezen.
Wezen

Er is aan de gebruiker een recht toegewezen aan zijn of haar IdP-onderwerp van de licentieservice. De gebruiker heeft zich nog niet geregistreerd en er is geen gebruikers-id gemaakt.

Aangevraagd

De gebruiker wordt uitgenodigd voor de tenant, maar het aantal gebruikers overschrijdt de limiet van het abonnement. De gebruiker heeft geen toegang tot het product tot de beheerder ofwel meer gebruikersrechten toevoegt of toegang bij andere gebruikers weghaalt waardoor er rechten vrijkomen voor de aangevraagde gebruikers.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!