Ana içeriğe geç

Qlik Sense öğesine kullanıcı ekleme

Kiracıyı oluşturan kişi Hizmet Hesabı Sahibi'dir. Hizmet Hesabı Sahibi iseniz, aynı zamanda ilk kiracı yöneticisi ve kiracıya erişimi olan tek kullanıcı olursunuz. Daha fazla kullanıcı eklemek için bir kimlik sağlayıcısı (IdP) yapılandırabilir veya ayrı ayrı e-posta davetleri gönderebilirsiniz.

Not: Kullanıcıları IdP aracılığıyla veya e-posta davetleri göndererek ekleme seçeneğiniz vardır, ancak ikisini birden yapamazsınız. Ancak Kullanıcıları davet et seçeneğinden kimlik sağlayıcısı yapılandırmasına geçtiğinizde, kimlik sağlayıcısı etkinleştirilinceye kadar davet et seçeneği etkin kalır.

Kimlik sağlayıcısı ile kullanıcı ekleme

IdP'niz varsa Management Console Kimlik sağlayıcısı bölümünde bir IdP yapılandırması oluşturabilirsiniz.

Kimlik sağlayıcısı oluşturmak için bkz. Kimlik sağlayıcıları.

E-posta davetleriyle kullanıcı ekleme

Davet göndermek için kiracı yöneticisi olmanız gerekir. Kullanıcı profili menünüzden veya Management Console Kullanıcılar bölümünden e-posta davetleri göndererek kullanıcıları kiracıya katılmaya davet edebilirsiniz. Davet penceresine, virgül veya boşlukla ayrılmış birden fazla e-posta adresi girebilirsiniz. Kullanıcı e-posta davetini aldığında e-postadaki bağlantıya tıklayarak kiracıya katılma seçeneğine sahiptir. Davet edilen kullanıcının aldığı e-posta sınırlı bir süre geçerli olacak bir bağlantı içerir. Kullanıcı bağlantıya tıkladığında bir kayıt sayfasına yönlendirilir.

Davet durumu beklemede olarak gösterilir ve sona erme tarihi Management Console Kullanıcılar sayfasındaki tabloda görüntülenir. Kullanıcı kaydolduğunda durum etkin olarak değişir. Gerekirse daveti yeniden gönderebilir veya silebilirsiniz. Daveti silerseniz bağlantının süresi dolmamış olsa bile kullanıcı kayıt olamaz.

User table with pending user

Kullanıcı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Management Console üzerinde Kullanıcılar bölümüne gidin ve ardından Davet et düğmesine tıklayın.
 2. Davet etmek istediğiniz kullanıcıların e-posta adreslerini girin ve ardından Davet et'e tıklayın.

  Not:

  Management Console bölümünden bir daveti silebilirsiniz.

 3. Davet edilen kullanıcılar, Management Console kullanıcılar bölümünde listelenir.

Management Console içinde kullanıcıları yönetme

Kullanıcılar kiracıya eklendiğinde, Management Console Kullanıcılar bölümünde listelenir. Her kullanıcı için üç durum olabilir; tam kayıtlı kullanıcı, davet edilmiş ancak henüz kaydolmamış kullanıcı veya silinmiş kullanıcı.

Kullanıcı durumları
Durum Açıklama Durum şunlara değiştirilebilir:
Etkin Kullanıcı tamamen kayıtlıdır ve kullanıcı atamasına uygun şekilde kullanabilir. Bkz. Kullanıcı ataması yapma. Devre dışı
Beklemede Kullanıcı davet edilmiş ama henüz kaydolmamıştır. Etkin
Devre dışı

Kullanıcı ataması kaldırılır ve o kullanıcı hesabına erişemez veya ürünü kullanamaz.

Bu kullanıcıya ait tüm uyarılar da devre dışı bırakılacaktır.

Etkin

Kullanıcılar bölümü, kiracıda oturum açmış olan tüm kullanıcıları gösterir. Kullanıcının belirli bir kullanıcı rolü varsa, roller alanında görüntülenir. Arama seçeneği şu alanlar için çalışır: Ad, Kullanıcı Kimliği, IdP konusu ve E-posta. IdP konusu alanı, adlar aynıysa ve e-posta alanı görünmüyorsa bir kullanıcıyı diğerinden ayırmak için kullanılabilir.

Tablodaki her kullanıcı için sağ tarafta kullanıcı rollerini atama ve rolü kaldırma, kullanıcıları etkinleştirme, devre dışı bırakma ve silmeye yarayan bir düğme bulunur.

Kiracıdan kullanıcı silme

Management Console Kullanıcı bölümünden etkin veya bekleyen kullanıcıları silebilirsiniz. Etkin bir kullanıcı silindiğinde, başka bir kullanıcıya atanabilecek bir kullanıcı atama bölümü açılır. Bekleyen bir kullanıcıyı silmek, kullanıcı kaydını sistemden kaldırır ve kullanıcı e-posta daveti ile kayıt olamaz. Bir kerede yalnızca bir kullanıcı silebilirsiniz.

Kullanıcı silme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Management Console'da Kullanıcılar bölümünü açın.

 2. Silinecek kullanıcının satırında en sağdaki ... düğmesine tıklayın.

 3. Mevcut bir kullanıcıyı silmek için Kullanıcıyı sil'i veya davet edileni silmek için Daveti sil'i seçin.

  Silme onayı görüntülenir.

Not: Kullanıcı olarak kendinizi silemezsiniz.

Bir kullanıcıyı sildiğinizde ne olur?

Bir kullanıcıyı silmenin, o kullanıcıya ait girişi Management Console kullanıcılar bölümünden kaldırmanın ötesinde çeşitli sonuçları vardır. Bu bölümde, bir kullanıcı silindiğinde kullanıcı bilgileri, verileri ve hesap bilgilerine ne olduğu hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlanır.

Silinen kullanıcıların kullanıcı bilgilerine ne olur?

Kayıtlı bir kiracı kullanıcıyı sildiğinizde tüm kimlik bilgileri kaldırılır. Management Console üzerinde Kullanıcılar bölümündeki Durum sütununda, kayıtlı kullanıcı için Etkin veya Devre Dışı öğesi gösterilir. Bir kullanıcı, kiracıda oturumu açıkken silinirse kullanıcı oturumu geçersiz kılınır.

IdP'nin parçası olan silinmiş bir kullanıcıya ne olur?

Kendi kimlik sağlayıcınızı kullanırken kullanıcı oturumunun geçersiz kılınması, silinen kullanıcının tekrar oturum açmasını engellemez. Bunu denerlerse yeni bir kiracı kullanıcı kaydı oluşturulur. Kullanıcının oturum açmasını engellemek için önce kimlik sağlayıcısından kaldırılması gerekir. Kendi kimlik sağlayıcınızı yapılandırdıysanız kullanıcıyı kendiniz kaldırabilirsiniz.

Silinen bir kullanıcının Qlik hesabına ne olur?

Qlik Account sahibi, kullanıcılar kiracıdan silindikten sonra tekrar davet edilmeden oturum açamaz. Bir kullanıcı, kiracıdan kaldırıldığında o kullanıcı Qlik Account üzerinden kaldırılmaz.

Sahipsiz verilere ne olur?

Bir kullanıcı silindiğinde o kullanıcının alanlarının ve uygulamalarının artık bir sahibi olmaz. Kullanıcıyla ilişkili içerik silinmez. Kiracı yöneticisi, daha önce kullanıcıya ait olan alanlara yeni sahipler atayabilir. Management Console'un Alanlar bölümünde, sahipleri değiştirmek için bir düğme vardır.

 • Kullanıcı artık kiracıda bulunmaz.
 • Silinen kullanıcı için API anahtarları iptal edilir.
 • Kullanıcı ataması, yeniden atama için serbest bırakılır.
 • Artık alanlara yeniden bir sahip atanması gerekir.
 • Uygulamaların artık bir sahibi yoktur.
 • Management Console denetim günlükleri, silinen kullanıcı olayının ayrıntılarını içerir.
 • Bildirimler silinir.
 • Kullanıcının sahip olduğu uyarılar silinir.