Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Etablera användare och grupper automatiskt med hjälp av SCIM

System for Cross-Identity Management (SCIM) är en öppen standard för att automatisera utbytet av användaridentitetsinformation mellan identitetsleverantörer och företagsagsprogram. Dess syfte är att förenkla användarhantering genom att tillhandahålla ett gemensamt API för att skapa, uppdatera och ta bort användarkonton i olika system.

Detta gör SCIM

SCIM tillhandahåller ett standardiserat sätt för IT-system att kommunicera och utbyta användaridentitetsdata. Med SCIM kan du:

  • Skapa en ny användare i ett system och automatiskt tillhandahålla samma användare i ett annat system.

  • Uppdatera användarinformation i ett system och återspegla denna förändring i alla andra system.

  • Ta bort en användare i ett system och automatiskt avregistrera användaren i alla andra system.

Genom att standardisera processen för användarhantering underlättar SCIM hanteringen av användare mellan olika IT-system och minskar sannolikheten för fel eller avvikelser när det gäller användarinformation.

Så fungerar SCIM

SCIM definierar en uppsättning REST API:er som kan användas för att utbyta information om användaridentiteter. Dessa API:er stöder standardoperationer för att Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort (CRUD), vilket gör det möjligt att hantera användare på ett konsekvent sätt mellan olika system.

SCIM definierar också en standarddatamodell för att representera användaridentitetsinformation, inklusive grundläggande information som namn och e-postadress, och mer komplexa data som grupper och roller.

Varför använda SCIM?

SCIM ger flera fördelar för organisationer som hanterar användaridentiteter mellan flera system:

  • Förenklad användarhantering: SCIM underlättar hanteringen av användare genom att tillhandahålla ett gemensamt API för att skapa, uppdatera och ta bort användare mellan olika system.

  • Konsekventa användaruppgifter: SCIM säkerställer att användarinformationen är konsekvent mellan alla system, vilket minskar sannolikheten för fel eller avvikelser.

  • Förbättrad säkerhet: Genom att automatisera utbytet av användaridentitetsinformation, minskar SCIM behovet av manuella processer som kan öka risken för fel eller säkerhetsintrång.

  • Bättre användarupplevelse: SCIM gör det lättare för användare att komma åt de resurser de behöver genom att tillhandahålla en konsekvent upplevelse mellan olika system.

Versioner av SCIM som är kompatibla med Qlik Cloud

Qlik Cloud är kompatibelt med SCIM 2.0.

SCIM-anslutningar som fungerar med Qlik Cloud

Qlik Cloud har stöd för Microsoft Entra ID (tidigare Azure AD).

Wf-noteFölj dessa steg för att komma igång

I det här delavsnittet av hjälpen beskrivs ett steg-för-steg-flöde som visar hur du kommer igång medEtablera användare och grupper automatiskt med hjälp av SCIM.

Se stegen

Resurser

Mer information om SCIM och och Microsoft Entra ID SCIM finns i:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!