Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Video player

Obiekt Video player umożliwia odtwarzanie filmów w różnych formatach ze źródeł zewnętrznych. Zawiera się to w pakiecie Dashboard bundle.

Obsługiwane są następujące formaty wideo. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ograniczenia.

 • MP4
 • OGG
 • WEBM
 • YouTube

Adresy URL używane w obiekcie Video player muszą zostać dodane do listy dozwolonych przez administratora dzierżawy w konsoli Konsola zarządzania. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie Content Security Policy. Przykłady list dozwolonych zawiera temat Przykłady listy dozwolonych obiektu Video player.

Video player

Video player.

Kiedy używać

Obiekt Video player jest przydatny, gdy chcesz dołączyć filmy do swojej aplikacji. Na przykład chcesz pokazać prezentację lub film szkoleniowy, dodać kurs lub przedstawić wiadomości firmowe.

Dodawanie filmów

Obiekt Video player można dodać do edytowanego arkusza. Dodaj lub wklej łącze wideo do obiektu wideo. Wideo jest transmitowane strumieniowo ze źródła — nie jest przesyłane jako plik do Qlik Sense. Domyślnie format wideo łącza jest wykrywany automatycznie. Film nie będzie odtwarzany automatycznie, a elementy sterujące wideo będą dostępne dla użytkowników aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle i przeciągnij do arkusza obiekt Video player lub kliknij Add to Sheet.
 2. Dodaj film jako adres URL w polu obiektu Video player Add URL lub w panelu właściwości w sekcji Video > URL. Możesz sformatować pole URL jako wyrażenie.
 3. Format Autodetect jest ustawieniem domyślnym i zostanie odpowiednio dostosowany na podstawie adresu URL. Możesz też wyłączyć Autodetect, a następnie wybrać prawidłowy obsługiwany format wideo.

Po dodaniu filmu warto dostosować jego opcje.

Ustawianie opcji filmu

Opcje wideo są ustawiane w okienku Właściwości.

Kliknij Auto play jeśli chcesz, aby film uruchamiał się automatycznie podczas oglądania w trybie analizatora. Właściwość Auto play jest domyślnie wyłączona. Gdy właściwość Auto play jest wybrana, odtwarzanie filmu rozpoczyna się, ale film jest wyciszony. Użytkownik aplikacji musi wybrać polecenie Unmute, aby włączyć dźwięk.

Kliknij Hide Controls, aby wyłączyć elementy sterujące wideo w trybie Analyzer. Elementy sterujące wideo są domyślnie widoczne.

Możesz dodać obraz Poster image. Domyślnie obraz plakatu jest wyłączony. Jako Source wybierz zewnętrzny adres URL kierujący do obrazu lub dodaj obraz z biblioteki multimediów.

Jeśli obraz plakatu zostanie wybrany, będzie on wyświetlany przed rozpoczęciem odtwarzania wideo. Poster alignment określa sposób wyrównania obrazu plakatu w obiekcie Video player.

Nie można odtwarzać filmów w trybie edycji. Film uruchamia się ponownie po przełączeniu między trybem analizatora i trybem edycji.

W trybie analizatora odtwarzanie filmu rozpoczyna się przyciskiem odtwarzania. Możesz wstrzymywać odtwarzanie, włączać i wyłączać dźwięk oraz oglądać film na pełnym ekranie. Możesz także udostępnić obiekt Video player i wykonać polecenie Take snapshot.

W trybie edycji menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zawiera opcje dotyczące Qlik Sense. W trybie analizatora menu kontekstowe zawiera opcje dotyczące YouTube.

Twórca aplikacji (w trybie edycji) lub użytkownik aplikacji (w trybie analizatora) musi zezwolić na odtwarzanie filmów YouTube w Qlik Sense.

Ograniczenia

Obiekt Video player ma następujące ograniczenia:

 • Safari nie obsługuje formatów OGG i WEBM.
 • iPhone dodaje natywne elementy sterujące wideo. Nie używa elementów sterujących obiektu Video player, dlatego polecenie Hide Controls nie wyłączy elementów sterujących.
 • Android nie obsługuje formatu OGG.
 • Podczas eksportowania lub drukowania arkusza zawierającego obiekt Video player, obiekt Video player nie zostanie uwzględniony.

Przykłady listy dozwolonych obiektu Video player

Poniższa tabela zawiera przykłady listy dozwolonych dla obiektu Video player. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie Content Security Policy.

Przykłady listy dozwolonych obiektu Video player
Nazwa Pochodzenie Dyrektywa
video-play-test-mp4 file-examples-com.github.io media-src
wiki img src upload.wikimedia.org img-src, media-src
YouTube - No cookies www.youtube-nocookie.com child-src, font-src, frame-ancestors, frame-src, img-src, media-src, script-src, worker-src
YouTube www.youtube.com child-src, font-src, frame-ancestors, frame-src, img-src, media-src, script-src, worker-src
YouTube - img img.youtube.com img-src
webm dl5.webmfiles.org img-src, media-src

Dowiedz się więcej