Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Werken in beheerde ruimten

Een beheerde ruimte is een gecontroleerde sectie van de Qlik Cloud Analyse-hub. U kunt uw beheerde ruimten vinden via de ruimten-vervolgkeuzelijst onder Catalogus.

InformatieBeheerde ruimten zijn niet beschikbaar in Qlik Sense Business of Qlik Cloud Analyse Standaard.

Apps kunnen vanuit persoonlijke ruimten en gedeelde ruimten worden gepubliceerd in beheerde ruimten. Door te publiceren wordt er een kopie van de app in de beheerde ruimte gemaakt. Gepubliceerde apps blijven verbonden met de originele apps om later opnieuw te worden gepubliceerd.

Beheerde ruimten zijn beperkt tot leden. Als u een lid toevoegt aan een ruimte, wijst u hem of haar een ruimterol toe. De rol is een verzameling machtigingen die een lid heeft voor die ruimte en voor objecten in de ruimte.

De volgende ruimterollen zijn beschikbaar in gedeelte ruimten:

 • Eigenaar: kan de ruimte en de leden ervan beheren en apps openen in de ruimte. Dit is geen rol die u kunt toewijzen aan andere leden van de ruimte, tenzij u een beheerder bent. Deze ruimterol kan ook niet worden verwijderd van een lid van de ruimte zonder actie van de beheerder. Het is niet mogelijk om een lid met de rol Eigenaar te verwijderen van de ruimte, tenzij u als beheerder toegang hebt tot de Beheerconsole.
 • Kan beheren: kan de ruimte en de leden ervan beheren.
 • Kan publiceren: kan apps naar deze ruimte publiceren. U kunt geen apps openen in de ruimte.
 • Kan bijdragen: kan apps bekijken en openen in de ruimte. Bijdragers kunnen privé-inhoud maken in de app en die inhoud openbaar maken.
 • Kan bekijken: kan apps bekijken en openen in de ruimte.
 • Heeft beperkte weergave: kan apps bekijken en openen in de ruimte.

 • Kan gegevens gebruiken: kan gegevensbronnen gebruiken, maar kan geen gegevensbronnen maken of bewerken. Zij kunnen geen inhoud maken of de ruimte beheren. Raadpleeg Gegevensbronnen beheren in gedeelde ruimten voor meer informatie over gegevensbronnen binnen een ruimte.
 • Kan uitvoeren: kan apps opnieuw laden en geplande ladingen maken.

Er kunnen verschillende rollen worden toegewezen aan leden. Apps in de ruimte kunnen worden geopend door leden van de ruimte met de rollen Eigenaar, Kan beheren, Kan bijdragen of Kan bekijken. Zie Rechten in beheerde ruimtes beheren voor een gedetailleerd overzicht van de rechten die met elke rol worden toegekend.

Apps in een beheerde ruimte kunnen ook worden geopend door leden die geen lid zijn van de ruimte, maar waarmee de apps zijn gedeeld. Raadpleeg hiervoor:Apps delen met gebruikers die geen lid zijn van een ruimte.

Apps die zijn gepubliceerd naar een beheerde ruimte, behouden de geladen gegevens in de app, maar bevatten niet hun gegevensbestanden of gegevensverbindingen. U moet gegevens aan de beheerde ruimte toevoegen om de gegevens actueel te houden. Ga voor meer informatie naar Gegevensbronnen voor apps in beheerde ruimten.

Alle acties in een beheerde ruimte, zoals het openen van een app, worden opgeslagen in de Beheerconsole.

Beheerde ruimten maken

Tenantbeheerders, analysebeheerders en gebruikers met de beveiligingsrol Maker Beheerde Ruimte kunnen beheerde ruimten maken. Raadpleeg Beveiligingsrollen toewijzen voor meer informatie.

Ruimte-eigenaren kunnen worden veranderd in de Beheerconsole door tenantbeheerders of analysebeheerders.

 1. Klik op Nieuwe toevoegen en selecteer Ruimte maken.

 2. Selecteer Beheerde ruimte.
 3. Voer een naam en een beschrijving voor de ruimte in. De naam moet uniek zijn.
 4. Klik op Maken.

Leden aan beheerde ruimten toevoegen

Leden kunnen aan de ruimte worden toegevoegd door de tenantbeheerder, de analysebeheerder of leden met de rol Kan beheren.

Als groepen zijn toegestaan in de tenant, kunt u groepen met leden toevoegen aan uw ruimte. Als voor een lid in een ruimte individuele machtigingen en groepsmachtigingen zijn toegewezen, wordt het hoogste machtigingsniveau toegepast. Gebruikersgroepen worden gemaakt in de identiteitsprovider.

Doe het volgende:

 1. Klik in de ruimte op Ruimtedetails en selecteer Leden.

 2. Klik op Leden toevoegen.

 3. Zoek naar gebruikers of groepen op naam en selecteer de leden die u aan de ruimte wilt toevoegen.

 4. Selecteer machtigingen voor de nieuwe leden en klik op Toevoegen.

U kunt ook alle gebruikers toevoegen als lid aan een ruimte om eenvoudig inhoud te delen met iedereen in de tenant. Als u bijvoorbeeld apps hebt met informatie die algemeen beschikbaar moet zijn, kunt u de apps opslaan in een ruimte waartoe iedereen toegang heeft.

Doe het volgende:

 1. Klik in de ruimte op Ruimtedetails en selecteer Leden.

 2. Klik op Leden toevoegen.

 3. Selecteer machtigingen in de vervolgkeuzelijst naast Iedereen in <uw tenantnaam>.

 4. Klik op Gereed.

Leden uit beheerde ruimten verwijderen

U kunt leden uit een ruimte verwijderen.

Doe het volgende:

 1. Klik in de ruimte op Ruimtedetails en selecteer Leden.
 2. Klik op het pictogram Meer acties Meer acties naast het lid dat u uit de ruimte wilt verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen.

Beheerde ruimten verwijderen

De tenantbeheerder, analysebeheerder of een gebruiker met de rol Eigenaar of Kan beheren kan een ruimte verwijderen.

 1. Klik in de ruimte op Ruimtedetails en selecteer Ruimte verwijderen.
 2. Klik op Verwijderen.

Apps voor beheerde ruimtes ontwikkelen en publiceren

Dit is een voorbeeldworkflow voor het gebruik van beheerde ruimtes.

 1. Een app maken met dummy-gegevens

  App-ontwikkelaars maken een app met behulp van dummy-gegevens. Dit doen ze zowel in een persoonlijke ruimte als in een gedeelde ruimte. Zij voegen gegevensbronnen toe en maken een gegevensmodel.

  Apps maken en gegevens toevoegen

  Gegevensbronnen voor apps in beheerde ruimten

 2. Een beheerde ruimte maken

  De tenantbeheerder, analysebeheerder of een gebruiker met de beveiligingsrol Maker Beheerde Ruimte maakt een beheerde ruimte.

 3. Beheerders aan een beheerde ruimte toevoegen

  Tenant- of analysebeheerders maken een gebruiker eigenaar van een ruimte waardoor de gebruiker volledige toegang krijgt tot de apps in de ruimte en leden met de rol Kan beheren aan de ruimte kan toevoegen. Deze gebruikers hebben beheerdersrechten in de ruimte.

 4. Publishers aan de ruimte toevoegen

  De eigenaar of leden van de ruimte met de rol Kan beheren kunnen leden aan de ruimte toevoegen met het rol Kan publiceren. Als leden toegang nodig hebben tot de ruimte, kunnen extra rechten worden toegewezen.

 5. De app naar de beheerde ruimte publiceren

  Zodra de app klaar is om te worden gebruikt, kunnen leden met het recht Kan publiceren hun apps publiceren naar de beheerde ruimte. De eigenaar van de beheerde ruimte of leden met de rol Kan beheren voegen de gegevensbronnen waarnaar in het load-script van de app wordt verwezen toe aan de ruimte.

  Verschillende kopieën van een app kunnen worden gebruikt om een app opnieuw te publiceren in een beheerde ruimte. Bijvoorbeeld, in werkstromen met aparte gedeelde ruimtes voor ontwikkeling en verificatie, zou een app gepubliceerd kunnen worden vanuit de ontwikkelruimte. Later kunnen updates van de kopie in de verificatieruimte opnieuw worden gepubliceerd van die ruimte naar de beheerde ruimte.

  Apps publiceren naar beheerde ruimtes

 6. Kijkers en bijdragers toevoegen aan de beheerde ruimte

  De eigenaar van de ruimte en leden met de rol Kan beheren kunnen de doelgroep van de ruimte toevoegen met de rollen Kan weergeven, Kan bijdragen of Kan gegevens gebruiken.

 7. Een planning voor opnieuw laden maken voor de app

  De ruimte-eigenaar kan ladingen plannen voor de app in de beheerde ruimte.

 8. Updates publiceren naar de app

  Als de app of de gegevens in de app worden bijgewerkt, kunnen publishers de bijgewerkte app opnieuw publiceren naar de beheerde ruimte.

  Apps publiceren naar beheerde ruimtes

 9. Een app in de beheerde ruimte buiten gebruik stellen

  Wanneer de app niet meer nodig is, kunnen beheerders deze uit de beheerde ruimte verwijderen.

 10. De ruimte buiten gebruik stellen

  Wanneer de ruimte niet meer nodig is, kunt u deze verwijderen.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!