Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Probleemoplossing - werken in ruimten

Op deze pagina staan mogelijke oplossingen voor veelvoorkomende problemen waar u tegenaan kunt lopen bij het werken in gedeelde en beheerde ruimten.

Er moet een load-script worden geüpload, maar de app-eigenaar is niet beschikbaar

In een gezamenlijke omgeving kan het voorkomen dat een load-script voor gegevens moet worden bijgewerkt, maar dat de app-eigenaar niet beschikbaar is.

Ruimtebeheerders (gebruikers met de rol Eigenaar of Kan beheren in de ruimte) kunnen machtigingen toewijzen aan een bevoegde gebruiker om het load-script te beheren.

Probeer een van het volgende:

 • Wijs de rol Kan gegevens bewerken in apps toe aan specifieke gebruikers in de gedeelde ruimte. Deze gebruikers kunnen het load-script bewerken of de gegevens beheren.

 • Dupliceer de app. Als u een app dupliceert, wordt u de eigenaar van de nieuwe kopie.

Voor beide oplossingen hebben gebruikers toegang nodig tot de gegevensbronnen die in de app of het script worden gebruikt om deze te kunnen laden. Als ze geen toegang hebben, neem dan contact op met een tenantbeheerder of wijzig het eigendom van de vereiste gegevensbronnen of wijs de vereiste ruimtemachtiging toe voor toegang tot de gegevensbronnen. Er moeten nieuwe inloggevens worden opgegeven als een verbinding wordt bewerkt.

Ga voor meer informatie naar Gegevensverbindingen beheren.

De bron-app van een gepubliceerde app is verwijderd

Als de bron-app van een app in een beheerde ruimte is verwijderd, kan de gepubliceerde kopie van de app niet worden bijgewerkt of opnieuw worden gepubliceerd.

U moet de relatie tussen boven- en onderliggende elementen van een bron-app en de gepubliceerde app opnieuw toepassen. U kunt dit doen door een back-upkopie van de gepubliceerde app op te slaan en deze back-upkopie vervolgens opnieuw te publiceren vanuit een persoonlijke of gedeelde ruimte.

 1. Exporteer de gepubliceerde kopie van de app zonder gegevens.

  Apps exporteren vanuit beheerde ruimten

 2. Upload de app opnieuw naar een persoonlijke of gedeelde ruimte.

 3. Publiceer de app terug naar dezelfde beheerde ruimte, met dezelfde naam als de bestaande gepubliceerde app.

  Wanneer u hierom wordt gevraagd, selecteert u Vervangen om de bestaande gepubliceerde kopie van de app te vervangen.

Ik heb de rollen van ruimteleden gewijzigd, maar hun toegang is niet gewijzigd

Als de gebruikersmachtiging voor apps of scripts wijzigt, zijn deze wijzigingen niet direct zichtbaar in actieve, openstaande apps en scripts. Om er zeker van te zijn dat de wijzigingen van de gebruikersmachtigingen zijn bijgewerkt, moet de gebruiker alle browsertabbladen die bij de betreffende app of het script horen, sluiten en ten minste twee minuten wachten (de Time To Live van de appsessie), om de app vervolgens weer te openen. Dit is van toepassing op app- en scriptmachtigingen in persoonlijke, gedeelde en beheerde ruimten. Wijzigingen in machtigingen voor onlangs geopende apps zijn direct zichtbaar.

De eigenaar van een ruimte, app of andere entiteit heeft de tenant verlaten

Als een gebruiker is verwijderd van Qlik Cloud, bijvoorbeeld als een gebruiker een organisatie verlaat, hebben de bedrijfsmiddelen van deze gebruiker geen eigenaar meer. Dit kan ertoe leiden dat ladingen van apps en scripts mislukken en kan andere toegangsproblemen veroorzaken.

Een tenantbeheerder kan het eigendom van ruimten, apps, scripts en gegevensverbindingen opnieuw toewijzen. Daarnaast kunnen analysebeheerders en gegevensbeheerders vergelijkbare beheertaken uitvoeren in gedeelde en beheerde ruimten en in gegevensruimten.

Neem contact op met uw tenantbeheerder voor het opnieuw toewijzen van bedrijfsmiddelen en het verplaatsen naar andere ruimten, indien nodig.

Ga voor meer informatie naar:

Back-up maken van inhoud die is toegevoegd aan gepubliceerde apps in beheerde ruimten

Nadat een app is gepubliceerd naar een beheerde ruimte, kunnen ruimteleden nieuwe werkbladen en visualisaties maken in de gepubliceerde kopie.

Als een gepubliceerde app is verwijderd, kan de inhoud die is toegevoegd na de publicatie niet meer worden hersteld.

Aanbevolen wordt om regelmatig back-upkopiën te maken van de gepubliceerde apps. Gebruik vanuit de Qlik Cloud Analyse-hub de optie Exporteren zonder gegevens. Een andere methode is om periodiek een kopie te maken van belangrijke communitywerkbladen van de gepubliceerde app en deze te plakken in de bron-app. U kunt de werkbladen voorafgaand aan de publicatie openbaar maken om ze toe te voegen als basisinhoud in de app.

Als de app ooit wordt verwijderd, kan het vanuit de bron-app opnieuw worden gepubliceerd of u kunt de back-upkopie uploaden naar de ontwikkelingsruimte en vervolgens weer publiceren in de beheerde ruimte.

Ga voor meer informatie naar Apps exporteren vanuit beheerde ruimten.

Ik heb een app gebouwd met behulp van een gegevensbron in een andere ruimte, maar ik heb geen toegang tot die ruimte meer

Wanneer u in een gedeelde ruimte werkt, kunt u analytische inhoud maken in een gedeelde ruimte met behulp van gegevensbronnen uit andere ruimten. Maar als u de toegang verliest tot een van de ruimten die de gegevensbronnen bevat, ervaart u mogelijk laad- en toegangsproblemen.

U moet eerst bevestigen dat u inderdaad geen toegang meer hebt tot de ruimten waarin de bronnen zich bevinden. Als dit het geval is, kunt u:

 • Als de toegangsproblemen worden veroorzaakt omdat de ruimte-eigenaar de tenant heeft verlaten (als gebruiker verwijderd), neem dan contact op met een tenantbeheerder om het eigendom opnieuw toe te wijzen en de gegevensbronnen indien nodig te verplaatsen. Gebruikersreferenties zijn vereist om de gegevensverbindingen te bewerken.

 • Overweeg om zelf gegevensverbindingen opnieuw te maken.

Ik ben de ruimte-eigenaar, maar ik kan geen ML-resources en bedrijfswoordenlijsten maken

Naast ruimterollen, zijn er aanvullende beveiligingsrollen vereist om te werken met AutoML en bedrijfswoordenlijsten.

Voor volledige toegang tot AutoML  hebt u de rollen Automl Experiment Contributor en Automl Deployment Contributor nodig. Voor de meeste acties van bedrijfswoordenlijsten hebt u de rol Steward nodig.

Alleen een beheerder kan beveiligingsrollen toewijzen. Neem contact op met uw tenantbeheerder voor meer informatie.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!