Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Ruimtemeldingen beheren

U kunt meldingen voor activiteiten en evenementen ontvangen in zowel gedeelde als in beheerde ruimten.

Al uw ruimtegerelateerde meldingen kunnen worden beheerd vanuit Profielinstellingen in het profielmenu of vanuit Meldingen in een individuele ruimte. Vanuit Meldingen kunt u zich aanmelden voor gebeurtenissen en acties door het type melding te selecteren dat u wilt ontvangen.

Informatie

Groepen kunnen geen meldingen ontvangen. Als u als lid van een groep aan een ruimte bent toegevoegd, kunt u geen meldingen van die ruimte ontvangen.

Informatie

Om gebruik te maken van e-mailmeldingen moet er voor uw tenant een e-mailserver worden geconfigureerd. Als u e-mailmeldingen niet kunt selecteren in Meldingen, heeft uw tenantbeheerder mogelijk geen e-mailserver geconfigureerd.

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!