Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Rapporten in tabelvorm en sectietoegang

U kunt Rapporten in tabelvorm gebruiken in apps die gebruikmaken van sectietoegang. In dit Help-onderwerp worden de verschillen beschreven die u kunt verwachten bij het configureren van rapporten van een app die sectietoegang gebruikt.

De gegevensreductie die is toegepast op rapportuitvoer is van het volgende afhankelijk:

  • Of de app gebruikmaakt van sectietoegang

  • De rapportfilters die worden gebruikt

  • Of de ontvanger intern of extern is voor de Qlik Cloud-tenant

Raadpleeg de onderstaande secties voor meer informatie over hoe rapporten voor elk type ontvanger worden gegenereerd. Voor meer informatie gaat u naar Wie kan rapporten in tabelvorm ontvangen?.

Verschillen tussen interne en externe ontvangers

Identificatie van ontvangers

Het e-mailadres van de ontvanger wordt gebruikt om te identificeren of het om een interne ontvanger gaat of niet. Als het e-mailadres overeenkomt met het e-mailadres van een gebruiker in de Qlik Cloud-tenant, gaat het om een interne ontvanger. Als er geen overeenkomst is gevonden, dan is de ontvanger extern.

Interne ontvangers

Alle ontvangers van interne rapporten moeten toegang hebben tot de app en moeten worden toegevoegd aan de sectietoegangtabel voor het rapport om het te kunnen genereren en het naar deze ontvangers toe te sturen. De gegevens in de rapportuitvoer ook gefilterd op basis van de beperkingen voor gegevenstoegang die zijn ingesteld voor die gebruiker in het sectietoegangsscript.

Externe ontvangers

Externe ontvangers van rapporten ontvangen een rapportuitvoer zoals gedefinieerd door de toegang van de eigenaar van de rapporttaak.

Capaciteiten voor een rapporttaak

Een rapporttaak kan maximaal 100 unieke rapporten genereren. In apps zonder sectietoegang wordt een uniek rapport gegenereerd voor elk afzonderlijk filter op ontvangersniveau dat wordt toegepast voor alle gebruikers die zijn toegevoegd aan de rapportaak. Dit gedrag is echter anders in apps met sectietoegang.

Als de app sectietoegang heeft:

  • Er wordt een uniek rapport gegenereerd voor elke interne ontvanger die is toegevoegd aan de rapporttaak, ongeacht het filter dat is toegepast op de ontvanger.

  • Voor externe ontvangers wordt alleen een uniek rapport gegenereerd als het filter dat is gedefinieerd voor de ontvanger afwijkt van het filter dat is gedefinieerd voor de eigenaar van de rapportaak. Er wordt één uniek rapport gegeneerd per uniek filter voor externe ontvangers waarop hetzelfde filter is toegepast.

Automatische deactivering van rapporttaken

In sommige scenario's worden rapporttaken automatisch uitgeschakeld in een app die sectietoegang gebruikt. Het volgende gedrag kan worden verwacht:

  • Als een sectietoegangtabel wordt toegevoegd aan of verwijderd uit de app, wordt de rapporttaak automatisch uitgeschakeld. Deze kan handmatig opnieuw worden ingeschakeld. Hiermee kan de rapportontwikkelaar evalueren of hij/zij wil doorgaan met rapportleveringen op basis van de definities van de ontvangers in de distributielijst.

  • Als de app sectietoegang heeft en een tenantbeheerder het eigendom van de rapporttaak in de Beheerconsole wijzigt, wordt de rapporttaak automatisch uitgeschakeld. Hierna kan alleen de nieuwe rapporttaakeigenaar de rapporttaak opnieuw inschakelen.

Beperkingen

Rapportlevering via de Microsoft SharePoint-distributiemap is niet beschikbaar als de app sectietoegang gebruikt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!