Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Specificaties en beperkingen van Qlik Rapportageservice

Dit helponderwerp behandelt de capaciteiten en beperkingen die van toepassing zijn op rapportage in Qlik Cloud Analyse, zowel in de gebruikersinterface als via de Qlik Rapportageservice API. Het bespreekt specifiek de beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van de waardevermeerderende abonnementsopties die beschikbaar zijn voor de Qlik Rapportageservice.

De Qlik Rapportageservice is een waardetoevoegende reeks services binnen een Qlik Cloud-abonnement voor rapportagecapaciteiten vanuit de Qlik Cloud op enterprise-schaal. Met de Qlik Rapportageservice zijn de volgende capaciteiten beschikbaar:

 • Rapportage in tabelvorm

 • Rapportage met Qlik toepassingsautomatisering

 • Direct gebruik van de Qlik Rapportageservice-API. Zie: Rapporten

Ga voor meer informatie over rapportage in Qlik Cloud Analyse naar Rapporten maken vanuit Qlik Cloud Analyse.

Deze pagina vermeldt de beperkingen voor de waardevermeerderende capaciteiten die hierboven worden genoemd. De volgende informatie wordt verstrekt:

 • Qlik Rapportageservice-verbruiksbeperkingen

 • Beperkingen en specificaties voor elk van de waardevermeerderende capaciteiten in de Qlik Rapportageservice

De informatie op deze pagina is niet noodzakelijkerwijs van toepassing op de overige rapportagecapaciteiten inQlik Cloud (bijvoorbeeld abonnementsrapporten). Voor beperkingen die specifiek zijn voor deze capaciteiten, raadpleegt u de bijbehorende helponderwerpen.

Verbruiksbeperkingen voor de waardevermeerderende capaciteiten van Qlik Rapportageservice

De volgende verbruiksgerelateerde beperkingen zijn van toepassing op alle Qlik Cloud-licenties, tenzij anders vermeld. De capaciteiten die op deze pagina worden vermeld, zijn een combinatie met een verbruikslimiet die het gecombineerde verbruik vertegenwoordigt voor elk van de Qlik Rapportageservice-capaciteiten in het abonnement.

Voor de verbruikslimieten en capaciteiten die specifiek zijn voor uw Qlik Cloud-abonnement, kunt u uw service-accounteigenaar raadplegen en de servicevoorwaarden lezen voor het Qlik Cloud-abonnement dat u gebruikt.

 • Een tenant kan in alle vormen van rapportage (inclusief capaciteiten buiten de Qlik Rapportageservice) maximaal 30,000 rapportgerelateerde verzoeken per dag doen. De verzoeken die door waardevermeerderende Qlik Rapportageservice-capaciteiten worden gedaan, worden meegerekend in deze limiet.

 • Het maximumaantal rapporten per maand is afhankelijk van uw Qlik Cloud-licentie. Daarnaast zijn er aanvullende uitbreidingspakketten beschikbaar.

  Als u meer rapporten nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw tenantbeheerder.

Zie de productbeschrijvingen van Qlik Cloud®-abonnementen voor gedetailleerde informatie over de licentiecijfers. Beheerders kunnen licentie-informatie bekijken en het aantal gegenereerde rapporten en uitgevoerde automatiseringen in de Beheerconsole monitoren. Ga voor meer informatie naar Resourceverbruik monitoren.

Meer gedetailleerde informatie over uw persoonlijke automatiseringen is beschikbaar via Mijn automatiseringen in de hub. Tenantbeheerder kunnen verbruiksstatistieken bekijken op de tab Start van de Beheerconsole.

Systeem- en softwarevereisten voor Office add-ins

Zie Systeem- en softwarevereisten.

Limieten voor rapporten in tabelvorm

Algemene beperkingen

Deze limieten zijn van toepassing op zowel de Qlik-add-in voor Microsoft Excel als de functie voor rapporten in tabelvorm in Qlik Sense:

 • Rapportage in tabelvorm is niet beschikbaar in Qlik Cloud Government.

 • Rapportage in tabelvorm is niet beschikbaar voor apps die zijn gepubliceerd of gedistribueerd vanuit Client-Managed Qlik Sense (inclusief multi-cloud implementaties) naar Qlik Cloud. Om rapportage in tabelvorm met deze apps te gebruiken, migreert u de app naar Qlik Cloud met behulp van de migratiehulpmiddelen (zie De Qlik Cloud-migratiehulpmiddelen instellen) of exporteert u de app handmatig en uploadt u deze opnieuw in Qlik Cloud.

 • Bij het gebruik van een aangepast lettertype in de app wordt ervan uitgegaan dat u beschikt over de vereiste licentie om dat lettertype te gebruiken in uitvoer van Qlik Sense. Om te verzekeren dat de lettertypen een licentie bevatten, moet u de open-source-lettertypen gebruiken die beschikbaar zijn in Qlik Sense voor het vormgeven van app-inhoud.

  Als u beschikt over de vereiste licenties voor een lettertype dat niet beschikbaar is in de standaard Qlik Sense-thema's, Maak dan thema's met aangepaste lettertypen om te leren hoe u het lettertype toevoegt aan een aangepast thema.

 • Bij het gebruik van een aangepast, extern en/of eigen lettertype in uw rapport wordt ervan uitgegaan dat u beschikt over de vereiste licentie om dat lettertype te gebruiken in uitvoer van Qlik Rapportageservice. Voor een optimale uitvoer wordt aanbevolen om een open-souce lettertype te gebruiken.

 • Als tekens die niet worden ondersteund in het geselecteerde lettertype in app-inhoud worden gebruikt, worden deze tekens omgezet in een lettertype dat wel wordt ondersteund. Dit kan op verschillende manieren worden uitgevoerd als er een aangepast lettertype is gebruikt.

 • Als u een aangepast thema in uw app gebruikt om het lettertypegebruik te definiëren (bijvoorbeeld een lettertypebestand direct toevoegen aan het thema), zijn lettertypen die zijn omgezet in diverse uitvoervormen mogelijk niet dezelfde lettertypen als in uw app.

 • Schaduwen die zijn toegepast op diagramobjecten in deapp worden niet getoond in het gegenereerde rapport.

 • Macro's en scripts worden niet ondersteund in Microsoft Excel-rapportsjablonen.

 • Externe uitbreidingen worden niet ondersteund.

 • Rapportagemogelijkheden, zoals de waardetoevoegende functies van Qlik Rapportageservice en abonnementsrapporten, worden niet ondersteund in de Direct Query-apps.

Technische limieten

De volgende limieten zijn van toepassing op het delen van visualisaties met betrekking tot rapporten in tabelvorm. Als deze limieten worden overschreden, kan uw rapport niet worden gemaakt. Als dit probleem optreedt, dient u contact op te nemen met een gebruiker met de machtiging Kan bewerken in de app.

De specifieke beperkingen worden hieronder vermeld:

 • Maximale afbeeldingsgrootte: 4.000 x 4.000 pixels

 • Minimale afbeeldingsgrootte: 5 x 5 pixels voor diagrammen en 20 x 20 pixels voor werkbladen

Limieten en beperkingen voor de Qlik add-in voor Microsoft Excel

Limieten

De volgende tabel vermeldt de limieten die specifiek zijn voor de Qlik-add-in voor Microsoft Excel.

Rapportagelimieten voor de Qlik-add-in voor Microsoft Excel
Gemeten Waarde
Maximumaantal geneste niveaus in een sjabloon 5
Maximumaantal objectlabels in een sjabloon 200

Maximumaantal objecten per gegenereerd rapport

 • Eén diagram, variabelewaarde, niveauwaarde of uitdrukkingswaarde wordt gerekend als één object.

 • Voor Excel-tabellen worden 500 gegenereerde cellen als één object gerekend. Als er een restant is van minder dan 500 cellen (bijvoorbeeld kleinere tabellen met een totaal tot 499 cellen), dan telt dit niet als een object.

50,000
Maximumaantal gegenereerde afbeeldingen in een rapport 1,000

Beperkingen

De volgende beperkingen zijn van toepassing op de add-in:

 • De volgende objecten worden niet ondersteund in rapportsjablonen:

  • Filtervakken

  • Kaarten

  • Diagrammen met deze hyperkubestypen: structuur, draai of gestapeld

 • Een berekende dimensie als een niveau gebruiken wordt niet ondersteund. Specifiek de volgende gebruikscases worden niet ondersteund:

  • Een berekende dimensie als een masteritem toevoegen, dit masteritem aan een diagram toevoegen en vervolgens het diagram als een niveau gebruiken.

  • Een berekende dimensie-uitdrukking aan een diagram toevoegen en het diagram vervolgens als een niveau gebruiken.

  U kunt echter gegevens in tabelvorm toevoegen die bestaan uit berekende dimensiekolommen binnen een niveau.

 • Wanneer u meesterdimensies binnen een niveau gebruikt, kunt u alleen meesterdimensies met het type Enkel gebruiken. Drill-downmeesterdimensies worden binnen niveaus niet ondersteund.

 • Microsoft Excel legt bepaalde beperkingen op op wat in een Excel-werkmapbestand wordt bewaard. Deze beperkingen zijn zowel op Excel-rapportsjablonen als op de uitvoer van deze sjablonen van toepassing. Dit geldt onder meer voor het maximumaantal rijen, kolommen en tekens in één .xlsx-bestand. Raadpleeg de officiële Microsoft-documentatie voor meer over deze externe limieten.

 • Als u kolomlabels toevoegt die zijn gekoppeld aan de voorwaarde Kolom tonen als die is ingesteld voor een diagram, moet aan de voorwaarde zijn voldaan als een rapport wordt gegenereerd dat dit sjabloon gebruikt. Anders wordt het rapport niet gegenereerd. Om dit probleem te verhelpen moet u de gegevens als tabellabel toevoegen aan het sjabloon als een diagram die de voorwaarde Kolom tonen als gebruikt aan het rapport moet worden toegevoegd. Het rapport wordt gegenereerd, zelfs als er niet aan de voorwaarde is voldaan.

Limieten en beperkingen voor Qlik Cloud Analyse-rapporten in tabelvorm

 • Een rapporttaak kan maximaal 100 unieke rapporten genereren.

 • In een Qlik Cloud-tenant kunnen er maximaal 100 rapporttaken door dezelfde gebruiker worden gemaakt. Een gebruiker kan rapporttaken vrijmaken door bestaande taken die ze hebben gemaakt te verwijderen.

 • U kunt maximaal 1000 ontvangers en 1000 groepen aan de distributielijst van een app toevoegen.

 • Rapportlevering via de Microsoft SharePoint-distributiemap is niet beschikbaar als de app sectietoegang gebruikt.

 • Externe e-mailclienten leggen vaak een limiet op de grootte van e-mailbijlagen. Vraag uw SMTP-provider wat uw limiet is.

  Rapporten die worden geleverd aan cloudopslagconnectoren, hebben geen bestandsgroottelimiet.

 • Rapportfilters zijn niet compatibel met Star-opdrachten. Als een app deze opdracht in het script bevat, kunnen rapporten met filters onverwachte resultaten tonen.

 • Wanneer u een rapportfilter configureert met de methode zoeken in selectie, worden bepaalde zoekmethoden niet ondersteund. Ga voor meer informatie naar Rapportfilterbeperkingen.

 • Als een app één of meer velden bevat die zijn geconfigureerd met het kenmerk Altijd één waarde geselecteerd moet u uw rapportfilters configureren zodat de filters precies één waarde voor elk van deze velden selecteert. Deze rapportfilters moeten op de rapportaak worden toegepast.

  Als een filter geen waarde voor deze velden bevat, of als er helemaal geen filters zijn gekoppeld aan de taak, mislukt de rapporttaak.

Limieten voor rapportage met Qlik toepassingsautomatisering

Technische limieten

De volgende beperkingen zijn van toepassing op rapportages met Qlik toepassingsautomatisering. Als deze limieten worden overschreden, kan uw rapport niet worden gemaakt. Als dit probleem optreedt, dient u contact op te nemen met een gebruiker met de machtiging Kan bewerken in de app.

De specifieke beperkingen worden hieronder vermeld:

 • Maximum aantal velden in de selecties: 125

 • Maximum aantal veldwaarden in de selecties: 150.000 totale veldwaarden in één of meerdere velden

 • Maximum aantal alternatieve states: 125

  Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse

 • Maximum aantal patches: 100

  Patches zijn eigenschappen of stijlen die worden toegepast op de app. Bijvoorbeeld: een tabelkolom sorteren.

 • Maximum aantal variabelen: 1100

  Variabelen in uitdrukkingen gebruiken

 • Maximale afbeeldingsgrootte: 4.000 x 4.000 pixels

 • Minimale afbeeldingsgrootte: 5 x 5 pixels voor diagrammen en 20 x 20 pixels voor werkbladen

 • Maximumaantal pagina's in een rapport: 200

Andere specificaties en beperkingen

 • Als u PDF- of PowerPoint-rapporten maakt, is de resolutie 300 dpi.

 • Externe e-mailclienten leggen vaak een limiet op de grootte van e-mailbijlagen. Vraag uw SMTP-provider wat uw limiet is.

  Rapporten die worden geleverd aan cloudopslagconnectoren, hebben geen bestandsgroottelimiet.

 • De staande modus wordt niet ondersteund voor werkbladen die worden uitgevoerd naar automatiseringen in de PowerPoint-indeling. Werkbladen die zijn ingesteld in de portretmodus worden omgezet naar de landschapsmodus. U kunt echter de portretmodus gebruiken als u de Qlik Rapportageservice API gebruikt. Voor meer informatie over de API voor het aanmaken van rapporten, raadpleegt u de documentatie over de ontwikkelaarsportal.

 • Bij het gebruik van een aangepast lettertype in de app wordt ervan uitgegaan dat u beschikt over de vereiste licentie om dat lettertype te gebruiken in uitvoer van Qlik Sense. Om te verzekeren dat de lettertypen een licentie bevatten, moet u de open-source-lettertypen gebruiken die beschikbaar zijn in Qlik Sense voor het vormgeven van app-inhoud.

  Als u beschikt over de vereiste licenties voor een lettertype dat niet beschikbaar is in de standaard Qlik Sense-thema's, Maak dan thema's met aangepaste lettertypen om te leren hoe u het lettertype toevoegt aan een aangepast thema.

 • Als tekens die niet worden ondersteund in het geselecteerde lettertype in app-inhoud worden gebruikt, worden deze tekens omgezet in een lettertype dat wel wordt ondersteund. Dit kan op verschillende manieren worden uitgevoerd als er een aangepast lettertype is gebruikt.

 • Als u een aangepast thema in uw app gebruikt om het lettertypegebruik te definiëren (bijvoorbeeld een lettertypebestand direct toevoegen aan het thema), zijn lettertypen die zijn omgezet in diverse uitvoervormen mogelijk niet dezelfde lettertypen als in uw app.

 • Schaduwen die zijn toegepast op diagramobjecten in deapp worden niet getoond in het gegenereerde rapport.

 • Externe uitbreidingen worden niet ondersteund.

 • Rapportagemogelijkheden, zoals de waardetoevoegende functies van Qlik Rapportageservice en abonnementsrapporten, worden niet ondersteund in de Direct Query-apps.

Meer gedetailleerde informatie over uw persoonlijke automatiseringen is beschikbaar via Mijn automatiseringen in de hub. Tenantbeheerder kunnen verbruiksstatistieken bekijken op de tab Start van de Beheerconsole.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!