Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Aanbevolen procedures voor rapportage in tabelvorm

Deze pagina toont de aanbevolen procedures die u kunt volgen voor de bestaande resultaten bij het werken met rapportage in tabelvorm in Qlik Cloud Analyse.

Rapporttaak plannen

Het parallel uitvoeren van rapporttaken verhoogt de verwerkingstijd voor rapporttaken. Veel rapporttaken tegelijkertijd uitvoeren verhoogt het risico dat er een time-out optreedt of dat de bewerking mislukt. Door veel rapporttaken tegelijk uit te voeren, neemt ook de uitvoeringstijd voor afzonderlijke rapporttaken toe.

Voor optimale resultaten:

 • Vermijd het inplannen van meerdere raporttaken op hetzelfde tijdstip. Het is beter om de starttijd te spreiden.

 • Bij het inplannen van meerdere rapporttaken voor dezelfde app, moet u zorgen dat deze taken niet vlak achter elkaar worden uitgevoerd. Aanbevolen wordt om de starttijden te spreiden zodat een taakuitvoering zijn aanvragen naar de app wist voordat de volgende taakuitvoering begint.

U moet ook proberen het plannen van een rapporttaak aan het begin van het uur te vermijden, omdat dit een piektijd is voor aanvragen voor een tenant en regio.

Ontvangers van rapporttaken beheren

Een configuratie van een rapporttaak is flexibel en hiermee kunt u afzonderlijke gebruikers en groepen gebruikers toevoegen als ontvanger van rapportuitvoer. Indien mogelijk wordt aanbevolen om groepen te gebruiken voor het toevoegen van ontvangers aan de rapporttaak. Groepen zijn een verzameling ontvangers en ze worden gedefinieerd in de distributielijst. Als u het e-mailadres wijzigt van een ontvanger die is toegevoegd aan de taak als onderdeel van een groep, worden rapporten gegenereerd en geleverd aan het bijgewerkte e-mailadres.

Aan de andere kant kan het toevoegen van afzonderlijke ontvangers riskant zijn als er een kans bestaat dat het e-mailadres van de ontvanger in de toekomst zal veranderen. Voeg alleen afzonderlijke ontvangers toe wanneer het toevoegen als lid van een groep niet gepast is.

Ontwerpoverwegingen voor apps die voor rapportages worden gebruikt.

Vermijd het gebruik van grote, interactieve apps voor rapportagedoeleinden. Overweeg in plaats daarvan om een rapportage-app te gebruiken die alleen de vereiste gegevens voor rapportagetaken behoudt als uw app erg groot is.

Sjablonen ontwerpen

Afbeeldingen en tabelgegevens ordenen

In uw Excel-rapportsjabloon kunt u het beste verschillende typen inhoud organiseren in horizontale banden. U kunt afbeeldingen naast elkaar plaatsen met tabelgegevens, maar dit kan ertoe leiden dat de grootte van de afbeeldingen niet zoals verwacht is in het gegenereerde rapport.

In plaats daarvan moet u de afbeeldingen plaatsen in hun eigen specifieke rij in de sjabloon.

Overweeg om uw rapportsjabloon in Excel te ordenen met de structuur die wordt getoond in de afbeelding.

De aanbevolen manier om een Excel-rapportsjabloon te structureren.

De aanbevolen procedure voor effectieve benaming van objecten tijdens de ontwikkeling van Qlik Sense-apps

Wanneer het aankomt op de benaming van objecten in Qlik Sense-apps, is het belangrijk bepaalde aanbevolen procedures te volgen voor duidelijkheid, consistentie en effectief onderhoud. Objectnamen zijn de diagram- en tabellabels die in uw rapportsjabloon worden weergegeven. Hier volgt een aantal aanbevelingen voor de benaming van objecten zoals tabellen, diagrammen en andere elementen in Qlik Sense:

 • Gebruik voor elk object een unieke naam. Vermijd dubbele namen die verwarring kunnen veroorzaken en waardoor u mogelijk het verkeerde object toevoegt.

 • Gebruik duidelijke en beschrijvende namen. Kies namen die het doel en de inhoud van het object duidelijk weerspiegelen. Vermijd dubbelzinnige of algemene namen waardoor gebruikers mogelijk verward raken.

 • Houd de naam beknopt maar informatie. Houd de namen beknopt, maar zorg dat er voldoende informatie in staat die de functie of gegevens van het object overbrengt. Lange namen kunnen lastig zijn om mee te werken.

 • Gebruik consistente naamgevingsconventies. Kom tot een consistente naamgevingsconventie en gebruik die consistent voor alle objecten in uw app. Dit helpt een logische structuur te waarborgen en maakt het gemakkelijke om naar objecten te zoeken, ze te identificeren en beheren.

 • Vermijd het gebruik van speciale tekens. Gebruik uitsluitend alfanumerieke tekens en underscores in objectnamen. Speciale tekens kunnen problemen veroorzaken bij het opstellen van scripts of uitdrukkingen.

 • Gebruik CamelCase of underscores in plaats van spaties: kies ofwel Camelcase (mijnTabel) of underscores (mijn_tabel) om woorden van elkaar te scheiden in objectnamen. Dit verbetert de leesbaarheid en maakt het gemakkelijker om de namen te begrijpen.

 • Vermijd het gebruik van gereserveerde sleutelwoorden. Qlik Sense bevat gereserveerde sleutelwoorden die niet zouden moeten worden gebruikt als objectnamen. Deze sleutelwoorden worden gebruikt in uitdrukkingen, scripts of in de Qlik Sense-omgeving. Voorbeelden zijn "if," "and," "or" "load" enzovoort

 • Gebruik namen die betekenis hebben en intuïtief zijn voor dimensies en metingen. Wanneer u dimensies en metingen in diagrammen maakt, is het goed om namen te gebruiken die de onderliggende gegevens of berekeningen die ze vertegenwoordigen, duidelijk beschrijven. Dit verbetert het begrip van andere ontwikkelaars en eindgebruikers en maakt samenwerking gemakkelijker.

 • Noteer uw naamgevingsconventies. Houd documentatie bij van de naamgevingsconventies die in uw Qlik Sense-apps worden gebruikt. Dit helpt nieuw ontwikkelaars te begrijpen wat de naamgevingsconventies zijn en zorgt voor consistentie wanneer meerdere ontwikkelaars aan dezelfde app werken.

 • Zorg dat u objectnamen regelmatig herziet en bijwerkt. Naarmate uw app zich ontwikkelt of de vereisten veranderen, dient u de objectnamen periodiek te controleren en bij te werken om er zeker van te zijn dat de namen zijn afgestemd op de huidige structuur en de functionaliteit van de app.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!