Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Rapportage in tabelvorm met geëxporteerde of gemigreerde apps

Rapportage in tabelvorm is beschikbaar voor apps die zijn geëxporteerd en geüpload naar Qlik Cloud Analyse.

Na het uploaden van een geëxporteerde of gemigreerde app moet u de vereiste gegevensbronnen toevoegen aan de ruimte, het load-script van de app bijwerken en de resterende rapportagemiddelen in de app ontwikkelen.

Er zijn een aantal scenario's waarbij u mogelijk met geëxporteerde apps moet werken:

 • Apps die zijn gemigreerd (geëxporteerd) van Client-Managed Qlik Sense of Qlik Sense Desktop naar Qlik Cloud.

 • Apps die zijn geëxporteerd van Qlik Cloud en opnieuw worden geüpload in dezelfde of een verschillende Qlik Cloud-omgeving.

De volgende secties geven een overzicht van de vereiste processen voor het werken met geëxporteerde en gemigreerde apps.

Geëxporteerde apps van Qlik Cloud

Als een Qlik Sense-app is geëxporteerd vanuit Qlik Cloud kan deze opnieuw worden geüpload in dezelfde of een andere Qlik Cloud-omgeving. Dit is bijvoorbeeld gebruikelijk bij het delen van apps met andere gebruikers. U kunt rapportage in tabelvorm met deze apps gebruiken.

Sommige rapportagemiddelen moeten in een geüploade app opnieuw worden gemaakt. De volgende tabel geeft een overzicht van de items die u opnieuw moet maken.

Welke rapportagemiddelen worden behouden als ik een app exporteer en opnieuw upload in Qlik Cloud?
Optie App exporteren Rapporttaken Rapportfilters Ontvangers Groepen Sjablonen
Met gegevens Niet behouden Behouden Behouden Behouden Niet behouden
Zonder gegevens Niet behouden Behouden

Behouden indien compatibele gegevensbronnen aanwezig zijn in de ruimte

InformatieDe app moet ook opnieuw worden geladen.

Behouden indien compatibele gegevensbronnen aanwezig zijn in de ruimte

InformatieDe app moet ook opnieuw worden geladen.
Niet behouden

Apps die zijn gemigreerd naar of geëxporteerd van Client-Managed Qlik Sense of Qlik Sense Desktop

U kunt rapportage in tabelvorm gebruiken met apps die zijn gemaakt met Client-Managed Qlik Sense of Qlik Sense Desktop.

Hier volgt een algemene werkstroom voor het gebruik van rapportage in tabelvorm met apps van Client-Managed Qlik Sense en Qlik Sense Desktop:

 1. Als u de app handmatig migreert, de app exporteert van de omgeving waarin deze zich bevindt en vervolgens upload naar een persoonlijke of gedeelde ruimte in Qlik Cloud.

 2. Er zijn ook uitgebreide hulpmiddelen beschikbaar om het migratieproces uit te voeren voor apps die gemaakt zijn in Client-Managed Qlik Sense. Apps die zijn gemigreerd naar Qlik Cloud met behulp van deze hulpmiddelen kunnen gebruikt worden voor rapportage in tabelvorm. Voor meer informatie over de processen raadpleegt u Migreren vanuit Client-Managed Qlik Sense.

 3. In de ruimte waarin u de app hebt geüpload, voegt u de gegevensbronnen toe die door de app worden gebruikt.

 4. Pas het load-script aan in de nieuw geüploade app. Het script moet syntaxis en functies gebruiken die compatibel zijn met Qlik Cloud.

  Het load-script verwijst mogelijk naar een gegevensbronlocatie met de naam AttachedFiles. In Qlik Cloud wordt deze locatie DataFiles genoemd, naast de verwijzing naar de ruimtelocatie.

 5. Voor apps van Client-Managed Qlik Sense met bestaande, compatibele sjablonen die gemaakt zijn voor Qlik NPrinting. kunt u de sjablonen migreren voor compatibiliteit met Qlik Cloud Rapportage in tabelvorm.

  Voor een volledige handleiding gaat u naar Excel-rapportsjablonen exporteren van Qlik NPrinting. naar Qlik Cloud.

 6. Als u in plaats daarvan de sjablonen voor rapportage in tabelvorm compleet nieuw maakt, kunt u starten met het maken van de sjablonen nadat de app is geüpload naar Qlik Cloud.

 7. In de app maakt u de resterende rapportagemiddelen en voegt u alle vereiste sjablonen toe.

Apps die zijn gepubliceerd of gedistribueerd vanuit Client-Managed Qlik Sense

Rapportage in tabelvorm is niet beschikbaar voor apps die zijn gepubliceerd of gedistribueerd vanuit Client-Managed Qlik Sense (inclusief multi-cloud implementaties) naar Qlik Cloud. Om rapportage in tabelvorm met deze apps te gebruiken, migreert u de app naar Qlik Cloud met behulp van de migratiehulpmiddelen (zie De Qlik Cloud-migratiehulpmiddelen instellen) of exporteert u de app handmatig en uploadt u deze opnieuw in Qlik Cloud.

Raadpleeg Apps die zijn gemigreerd naar of geëxporteerd van Client-Managed Qlik Sense of Qlik Sense Desktop voor meer informatie over het gebruik van rapportage in tabelvorm met gemigreerde en geëxporteerde apps.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!