Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Evaluatie van de app-prestaties

Prestatiebeoordeling is een functie van Qlik Sense SaaS waarmee u tijdens het ontwikkelen van uw app een op maat gemaakte evaluatie kunt uitvoeren. De functie voorziet in eenvoudige en begrijpelijke statistieken, zoals responstijden voor openbare werkbladen en objecten. De prestatiebeoordeling geeft u inzicht in de openbare werkbladen en objecten waar u op kunt focussen om prestaties te optimaliseren en laat u specifieke prestatiemetingen tussen verschillende versies van uw app met elkaar vergelijken.

InformatieIn de evaluatie wordt alleen rekening gehouden met werkbladen die gepubliceerd zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de resultaten van de prestatiebeoordeling worden beïnvloed door werkbladen die nog in ontwikkeling zijn.

Voor wie is prestatiebeoordeling bedoeld

Prestatiebeoordeling is bedoeld voor app-ontwikkelaars in Qlik Sense SaaS Enterprise en Business. Als u een prestatiebeoordeling voor een app wilt uitvoeren, moet u de eigenaar van de app zijn of lid zijn van de ruimte waarvan deze app deel uitmaakt en de rol Kan bewerken, Kan gegevens bewerken in apps, Kan beheren of Is beheerder hebben voor de ruimte om de prestatiebeoordeling te kunnen gebruiken.

Hoe gebruikt u prestatiebeoordeling

Er zijn twee manieren om prestatiebeoordeling te gebruiken:

 1. Om app-prestaties te beoordelen.

 2. Om te bepalen of wijzigingen in uw app de prestaties hebben beïnvloed.

Wanneer u een prestatiebeoordeling uitvoert, worden de reactietijden voor alle openbare werkbladen en objecten in de app onderzocht om te identificeren op welke objecten de nadruk moet worden gelegd bij het optimaliseren van de prestaties. De resultaten dienen als richtlijn en vormen geen garantie voor de werkelijke prestaties die gebruikers ervaren in productie-omgevingen.

Voor meer informatie over de resourcetypen die van invloed kunnen zijn op de prestaties van uw app, gaat u naar App-prestaties optimaliseren.

InformatieEr zal zijn een zekere mate van variatie in de resultaten van de prestatiebeoordeling zijn. Dit is omdat de prestatiebeoordeling wordt uitgevoerd in een cloudomgeving, dus een zekere variatie in reactietijden is te verwachten als gevolg van latentie en schommelingen in bandbreedte. Om de variatie bij de vergelijking van twee prestatiebeoordelingen zoveel mogelijk te beperken, kunt u deze zo kort mogelijk na elkaar uitvoeren.

Een prestatiebeoordeling voor een app uitvoeren

Als u een prestatiebeoordeling wilt uitvoeren, moet u de machtiging Opnieuw laden hebben voor de app.

 1. Klik in de cloudhub op Meer voor de app die u wilt evalueren.

 2. Selecteer pictogram BeoordelingPrestatie evalueren.

  U ontvangt een melding zodra de evaluatie is voltooid.

Beoordelingsresultaten weergeven

De resultaattabellen zullen verschillen afhankelijk van de vraag of u een enkele prestatiebeoordeling wilt bekijken of twee prestatiebeoordelingen wilt vergelijken.

Informatie

De resultaten van een prestatiebeoordeling voor een app worden negentig dagen bewaard.

Een enkele prestatiebeoordeling weergeven

 1. Als u de prestatiebeoordeling wilt bekijken, klikt u op Meer voor de app.

 2. Selecteer pictogram informatieDetails en klik vervolgens op pictogram PrestatiebeoordelingPrestatiebeoordeling. Alle evaluaties worden weergegeven in een lijst in de tabel met prestatie-evaluaties.

  TipU kunt de resultaten ook bekijken door in de melding te klikken op Resultaten weergeven.
 3. Selecteer de evaluatie die u wilt zien en klik vervolgens op Resultaten weergeven.

  De tabel voor prestatiebeoordeling toont verschillende uitgevoerde prestatiebeoordelingen
 4. Het venster met resultaten biedt een overzicht van de resultaten van de prestatiebeoordeling.

  TipZie Informatie over prestatie-evaluaties voor meer informatie over de specifieke metingen.
  Detailvenster voor prestatiebeoordeling toont het tabblad Overzicht
 5. Selecteer het tabblad Details om meer specifieke prestatiegegevens weer te geven.

  Tabblad Overzicht toont één tabel voor prestatiebeoordeling
 6. Klik op de knop Pijl-omlaag om de details voor elke rij weer te geven. U kunt ook klikken op Pijl-omlaag voor elk werkblad om de objecten met de langste laadtijd weer te geven.

 7. Klik op de knop Pictogram Nieuw tabblad om de app met het object te openen. Het specifieke object wordt gemarkeerd weergegeven op het werkblad.

Prestatiebeoordelingen vergelijken

 1. Als u de prestatiebeoordeling wilt bekijken, klikt u op Meer voor de app.

 2. Selecteer pictogram informatieDetails en klik vervolgens op pictogram PrestatiebeoordelingPrestatiebeoordeling. Alle evaluaties worden weergegeven in een lijst in de tabel met prestatie-evaluaties.

 3. Selecteer de twee die u wilt bekijken en klik vervolgens op Vergelijken.

  Tabel Prestatiebeoordeling waarbij twee rijen zijn geselecteerd en de knop Vergelijken wordt getoond
 4. De resultaten van de beoordeling worden geopend in een venster. Zie Informatie over prestatie-evaluaties voor meer informatie over de specifieke metingen. Het tabblad Overzicht toont de metingen voor de geselecteerde prestatiebeoordeling, en tevens het verschil tussen de metingen.

  Vergelijkingsweergave voor prestatiebeoordeling
 5. Selecteer het tabblad Details om meer specifieke prestatiegegevens weer te geven. Voor elke rij wordt de absolute en relatieve wijziging weergegeven.

  U kunt sorteren op de kolommen Absolute wijziging en Relatieve wijziging. Klik op de kolomkop om te sorteren op oplopende of aflopende volgorde.

  Detailweergave van vergelijking voor prestatiebeoordeling
 6. Klik op de knop Pijl-omlaag om de details voor elke rij weer te geven.

InformatieBij de vergelijking van twee evaluaties worden verschillen alleen gemarkeerd weergegeven wanneer deze significant genoeg zijn om een verslechtering or verbetering in de prestaties te laten zien.

Informatie over prestatie-evaluaties

De metingen worden verkregen uit de app-metagegevens of ze worden gemeten tijdens de prestatiebeoordeling.

InformatieKlik op de knop Logboek downloaden in het venster Prestatiebeoordeling om een logbestand te downloaden voor de geselecteerde beoordeling.

Tabblad Overzicht

Het tabblad Overzicht bevat basisgegevens over de geselecteerde app-versie.

Status

 • Geeft de status van de prestatie-evaluatie weer.

  • Voltooid - de prestatie-evaluatie is voltooid.

  • Waarschuwing - de prestatie-evaluatie is voltooid maar sommige resultaten ontbreken of zijn onnauwkeurig.

  • Waarschuwing - de prestatie-evaluatie is niet met succes voltooid en resultaten ontbreken of zijn onnauwkeurig.

App-grootte

 • Bron van meting: app-metagegevens

 • Toont de totale grootte in geheugen van het app-gegevensmodel zonder beginselecties.

Aantal rijen in app

 • Bron van meting: app-metagegevens

 • Toont het totaal aantal rijen in tabellen in het gegevensmodel van de app.

Openbare werkbladen in app

 • Bron van meting: app-metagegevens

 • Toont het totaal aantal openbare werkbladen in de app.

Openbare objecten in app

 • Bron van meting: app-metagegevens

 • Toont het totaal aantal openbare objecten in de app.

  InformatieIn de resultaten van de prestatie-evaluatie worden de openbare werkbladen niet geteld als openbare objecten.

Tabblad Details

Het tabblad Details toont meer specifieke informatie over de prestatie-evaluatie.

Object dat problemen vertoont tijdens opslaan in cache

 • Bron van meting: gemeten

 • Toont lijst van objecten die niet efficiënt worden opgeslagen in de cache. Dit wordt vastgesteld door elk object twee keer te laden. Nadat het object al één keer is geladen, kan een snellere reactietijd worden verwacht, aangezien de verzameling resultaten in de cache is opgeslagen. Dit kan mogelijkerwijs worden verbeterd door het gegevensmodel of de uitdrukkingen aan te passen. Zie beste praktijken voor gegevensmodellen en Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties voor meer informatie.

 • Zie App-prestaties optimaliseren voor meer informatie over algemene app-optimalisatie.

Objecten met één thread

 • Bron van meting: gemeten

 • Deze sectie bevat objecten waarvan op basis van de prestatiemetingen kan worden aangenomen dat de verwerking ervan voornamelijk één thread gebruikt tijdens het laden. Als een object in deze sectie verschijnt en de responstijd voor een gebruiker te lang wordt geacht, moeten de query's die door uitdrukkingen in het object worden gegenereerd, worden onderzocht op mogelijke bottlenecks. Dit kan mogelijkerwijs worden verbeterd door het gegevensmodel of de uitdrukkingen aan te passen.

 • Voor meer informatie over single-thread prestaties gaat u naar Vermijd indien mogelijk velden van andere tabellen in een aggregatietabel.

Openbare werkbladen per initiële laadtijd

 • Bron van meting: gemeten

 • Meting van reactietijd per werkblad. Deze metingen worden geëxtraheerd vanaf de eerste keer dat de app wordt doorlopen en elk van de werkbladen wordt één voor één opgevraagd. De waarden in deze sectie vertegenwoordigen een laadtijd per werkblad in het slechtste geval. Het is voor elk werkblad mogelijk om de top 5 langzaamste objecten in het werkblad te bekijken door te klikken op het pijlpictogram rechts in de rij. Hiermee ziet u een snel overzicht van de taken waaraan tijd wordt besteed bij het laden van het werkblad.

Gecachte laadtijd werkblad

 • Bron van meting: gemeten

 • Meting van reactietijd per werkblad. Wanneer alle werkbladen de eerste keer worden aangevraagd, worden deze normaliter opgeslagen in de cache. Deze metingen worden geëxtraheerd vanaf de tweede keer dat de app wordt doorlopen en elk van de werkbladen wordt één voor één opgevraagd. Hier kunt u ook een overzicht ophalen van de taken waaraan tijd wordt besteed bij een object door een rij uit te vouwen met behulp van de knop rechts.

Initiële laadtijd van object

 • Bron van meting: gemeten

 • Meting van reactietijd per object. Deze metingen worden geëxtraheerd vanaf de eerste keer dat de app wordt doorlopen en elk van de objecten wordt één voor één opgevraagd. De waarden in deze sectie vertegenwoordigen een laadtijd per object in het slechtste geval.

 • U kunt de cachefunctie verbeteren door gebruik te maken van masteritems. Ga voor meer informatie naar Masteritems of variabelen die worden gebruikt voor uitdrukkingen.

Gecachte laadtijd object

 • Bron van meting: gemeten

 • Meting van reactietijd per object. Wanneer alle objecten de eerste keer worden aangevraagd, worden deze normaliter opgeslagen in de cache. Deze metingen worden geëxtraheerd vanaf de tweede keer dat de app wordt doorlopen en elk van de objecten wordt één voor één opgevraagd.

Geheugentoewijzing per tabel

 • Bron van meting: app-metagegevens

 • Een lijst van tabellen die zijn opgenomen in het gegevensmodel en de grootte daarvan. Deze sectie is relevant wanneer u de grootte van het gegevensmodel tot een minimum wilt beperken, wat leidt tot betere reactietijden.

 • U kunt velden en tabellen die niet worden gebruikt in een expressie in het load-script laten vallen om de snelheid en het gebruik van hulpbronnen te verbeteren. Ga voor meer informatie naar Prestaties van een gegevensmodel.

Geheugentoewijzing per veld

 • Bron van meting: app-metagegevens

 • Een lijst van velden die zijn opgenomen in het gegevensmodel en de grootte daarvan. Deze sectie is relevant wanneer u de grootte van het gegevensmodel tot een minimum wilt beperken, wat leidt tot betere reactietijden.

 • U kunt velden en tabellen die niet worden gebruikt in een expressie in het load-script laten vallen om de snelheid en het gebruik van hulpbronnen te verbeteren. Ga voor meer informatie naar Prestaties van een gegevensmodel.

Voorkeuren voor meldingen

U kunt ervoor kiezen om een melding te ontvangen zodra de prestatie-evaluatie is voltooid of is mislukt.

Klik op Meer in de app en selecteer Details. Klik vervolgens op Meldingen. U kunt de volgende meldingen instellen:

 • Prestatie-evaluatie voor deze app is voltooid

 • Prestatie-evaluatie voor deze app is mislukt

Beperkingen

 • Alleen openbare werkbladen in de app, inclusief alle bijbehorende objecten, worden geëvalueerd.

 • Het is niet mogelijk om de prestaties te evalueren van apps die zijn gedistribueerd vanuit Qlik Sense Enterprise on Windows.

 • Niet alle diagramobjecten worden ondersteund. Als een object niet wordt ondersteund, wordt dit vermeld in de sectie met waarschuwingen van de resultaten.

 • Diagramobjecten die vóór juni 2020 zijn gemaakt op basis van diagramsuggesties moeten handmatig worden bijgewerkt zodat ze worden ondersteund.

 • Evaluatieresultaten zijn niet noodzakelijk geldig als de app wordt uitgevoerd in een ruimte voor exclusieve capaciteit.

 • Als de app Section Access gebruikt om de hoeveelheid gegevens te verminderen, wordt de evaluatie voor de huidige gebruiker uitgevoerd met minder gegevens. Dit betekent dat u de evaluatie moet uitvoeren als een gebruiker met toegang tot de gegevensverzameling die u wilt evalueren. Het heeft geen nut om resultaten te vergelijken van gebruikers met verschillende vormen van Section Access.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!