Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Uygulama performans değerlendirmesi

Performans değerlendirmesi, uygulamanızı geliştirirken size özel bir değerlendirme yapmanızı sağlayan ve genel nesneler için yanıt süreleri gibi basit ve anlaşılır ölçümler sunan bir Qlik Sense SaaS özelliğidir. Performans değerlendirici, performansı optimize ederken hangi genel nesnelere odaklanılacağına ilişkin öngörüler sağlar ve uygulamanızın değerlendirilen sürümleri arasında belirli performans ölçümlerini karşılaştırmanıza olanak tanır.

Not: Yalnızca uygulanan sayfalar değerlendirmeye katılır. Bu, geliştirilmekte olan sayfaların performans değerlendirmesi sonuçlarını etkilemesini engeller.

Performans değerlendirmesini kimler kullanmalı?

Performans değerlendirmesi Qlik Sense SaaS Enterprise ve Business üzerinde uygulama geliştirenler için tasarlanmıştır. Bir uygulamada performans değerlendirmesi yapmak için, , performans değerlendiriciyi kullanmak için uygulamanın sahibi veya uygulamayı içeren alanın üyesi olmanız ve Düzenleyebilir, Yönetebilir veya Yönetici alan rolüne sahip olmanız gerektiği anlamına gelir.

Performans değerlendirmesi nasıl kullanılır?

Performans değerlendirmesini kullanmanın iki yolu vardır:

 1. Uygulama performansınızı değerlendirmek.

 2. Uygulamanızda yaptığınız değişikliklerin performansı etkileyip etkilemediğini belirlemek.

Bir performans değerlendirmesini çalıştırdığınızda, değerlendirme işlemi, performans optimize edilirken odaklanılacak nesneleri belirlemek için uygulamadaki herkese açık tüm nesnelerin yanıt sürelerini inceler. Sonuçlar yol gösterme amacıyla sunulur ve bunların üretim ortamlarında kullanıcıların algıladığı gerçek performansı yansıtacağı garanti değildir.

Uygulamanızın performansını etkileyebilecek kaynak türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulama performansını optimize etme.

Not: Performans değerlendirme sonuçlarında belirli bir dereceye kadar değişkenlik olacaktır. Bunun nedeni, performans değerlendirmesinin bulut tabanlı bir ortamda çalışması, dolayısıyla gecikme süresi ve bant genişliği dalgalanmaları nedeniyle yanıt sürelerinde bir miktar değişkenliğin doğal olarak beklenmesidir. İki performans değerlendirmesini karşılaştırırken değişkenliği en aza indirmek için bunları olabildiğince birbirine yakın çalıştırın.

Bir uygulamada performans değerlendirmesi çalıştırma

Bir performans değerlendirmesini çalıştırmak için uygulamayı yeniden yükleme iznine sahip olmanız gerekir.

 1. Bulut hub'ında, değerlendirmek istediğiniz uygulamada More öğesine tıklayın.

 2. evaluation icon Performansı değerlendir'i seçin.

  Değerlendirme tamamlandığında bildirim alırsınız.

Değerlendirme sonuçlarını görüntüleme

Tek bir performans değerlendirmesini mi görüntüleyeceğinize, yoksa iki performans değerlendirmesini mi karşılaştıracağınıza bağlı olarak sonuçlar tablosu farklı olacaktır.

Not:

Uygulama performans değerlendirmesi sonuçları 90 gün saklanır.

Tek bir performans değerlendirmesini görüntüleme

 1. Performans değerlendirmesini görüntülemek için uygulamada More öğesine tıklayın.

 2. info icon Ayrıntılar'ı seçin, ardından performance evaluation icon Performans değerlendirmesi'ne tıklayın. Tüm değerlendirmeler performans değerlendirme tablosunda listelenir.

  İpucu: Ayrıca, bildirimdeki Sonuçları görüntüle'ye tıklayarak da sonuçlara gidebilirsiniz.
 3. Görüntülemek istediğinizi seçin, sonra Sonuçları görüntüle'ye tıklayın.

  The performance evaluation table showing several performance evaluation runs
 4. Sonuçlar penceresi, performans değerlendirmesi sonuçlarına genel bir bakış sunar.

  İpucu: Belirli metriklerin ayrıntıları için bkz. Performans değerlendirmesiyle ilgili bilgiler .
  Performance evluation details window showing overview tab
 5. Daha belirli performans bilgileri görüntülemek için Ayrıntılar sekmesini seçin.

  Details tab showing a single performance evaluation table
 6. Her satırın ayrıntılarını göstermek için Down arrow üzerine tıklayın.

 7. Nesneyi içeren uygulamayı açmak için New tab icon üzerine tıklayın. Belirli nesne sayfada vurgulanır.

Performans değerlendirmelerini karşılaştırma

 1. Performans değerlendirmesini görüntülemek için uygulamada More öğesine tıklayın.

 2. Ayrıntılar ı seçin, ardından Performans değerlendirmesi'ne tıklayın. Tüm değerlendirmeler performans değerlendirme tablosunda listelenir.

  İpucu: Ayrıca, bildirimde Sonuçları görüntüle'ye tıklayarak da sonuçlara gidebilirsiniz.
 3. Görüntülemek istediğiniz iki değerlendirmeyi seçin, sonra Karşılaştır'a tıklayın.

  Performance evaluation table with two rows selected and the compare button shown
 4. Değerlendirme sonuçları bir pencerede açılır. Belirli metriklerin ayrıntıları için bkz. Performans değerlendirmesiyle ilgili bilgiler . Genel Bakış sekmesi seçili performans değerlendirmesinin metriklerini ve ayrıca bunlar arasındaki farkları gösterir.

  Comparison view for performance evaluation
 5. Daha belirli performans bilgileri görüntülemek için Ayrıntılar sekmesini seçin. Her satır için mutlak ve göreli değişim gösterilir.

  Details view of performance evaluation comparison
 6. Her satırın ayrıntılarını göstermek için Down arrow üzerine tıklayın.

Not: İki değerlendirme karşılaştırılırken, farklar sadece performansta bir düşme veya iyileşme olduğunu gösterecek kadar önemli olduklarında vurgulanır.

Performans değerlendirmesiyle ilgili bilgiler

Metrikler uygulama meta verilerinden alınır ya da performans değerlendirmesi sırasında ölçülür.

Not: Seçili değerlendirme günlük dosyasını indirmek için performans değerlendirme penceresinde Günlüğü indir düğmesine tıklayın.

Genel bakış sekmesi

Genel bakış sekmesi seçili sürümün temel uygulama bilgilerini gösterir.

Durum

 • Performans değerlendirmesinin durumunu gösterir.

  • Tamamlandı - performans değerlendirmesi başarıyla tamamlandı.

  • Uyarı - performans değerlendirmesi tamamlandı ancak bazı sonuçlar eksik veya doğru değil.

  • Hata - performans değerlendirmesi başarılı olarak tamamlanmadı ve sonuçlar eksik veya yanlış.

Uygulama boyutu

 • Metriğin kaynağı: uygulama meta verileri

 • Uygulama veri modelinin bir ilk seçim olmadan bellekteki toplam boyutunu gösterir.

Dosya boyutu

 • Metriğin kaynağı: uygulama meta verileri

 • QVD dosyasının diskteki toplam boyutunu gösterir.

Uygulamadaki satır sayısı

 • Metriğin kaynağı: uygulama meta verileri

 • Uygulamanın veri modelindeki tabloların içerdiği toplam satır sayısını gösterir.

Uygulamadaki herkese açık sayfalar

 • Metriğin kaynağı: uygulama meta verileri

 • Uygulamadaki toplam herkese açık sayfa sayısını gösterir.

Uygulamadaki herkese açık nesneler

 • Metriğin kaynağı: uygulama meta verileri

 • Uygulamadaki toplam herkese açık nesne sayısını gösterir.

  Not: Performans değerlendirme sonuçlarında herkese açık sayfalar herkese açık nesne olarak sayılmaz.

Ayrıntılar sekmesi

Ayrıntılar sekmesi performans değerlendirmesine yönelik daha belirli bilgiler sağlar.

Önbelleğe alma sırasında sorun görülen nesne

 • Metriğin kaynağı: ölçülen

 • Verimli olarak önbelleğe alınamayan nesneleri listeler. Bu, her nesne iki kez yüklenerek belirlenir. Nesne bir kez yüklendikten sonra, sonuç kümesi önbelleğe girilmiş olacağı için daha hızlı bir yanıt süresi beklenebilir. Veri modeli veya ifadeler ayarlanarak iyileştirmeler elde edilebilir. Daha fazla bilgi için, veri modelleme en iyi uygulamaları ve görselleştirmelerde ifadeleri kullanma bölümlerine bakın.

 • Genel uygulama optimizasyonu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulama performansını optimize etme.

Tek iş parçacıklı nesneler

 • Metriğin kaynağı: ölçülen

 • Bu bölümde, yükleme sırasında performans metriklerinin işlemlerin büyük oranda tek işlem parçacıklı olacağını gösterdiği nesneler bulunur. Bu bölümde bir nesne görünürse ve bir kullanıcı için yanıt süresinin çok uzun olduğu belirlenirse, nesnedeki herhangi bir ifadeden kaynaklanan sorgulara ilişkin darboğazlar olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Veri modeli veya ifadeler ayarlanarak iyileştirmeler elde edilebilir.

 • Tek iş parçacıklı performans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bir toplama tablosundaki farklı tablolardaki alanlardan mümkün olduğunca kaçınılır.

Önbelleksiz yükleme süresi

 • Metriğin kaynağı: ölçülen

 • Nesne başına yanıt süresi hesaplaması. Hesaplamalar, uygulama ilk kez taranıp nesnelerin her biri teker teker istendiğinde ayıklanır. Bu bölümde içerilen değerler nesne başına en kötü yükleme süresini temsil eder.

 • Örneğin, ana öğeler kullanarak önbelleğe alma kullanımını iyileştirebilirsiniz. İfadeler için ana öğelerin veya değişkenlerin kullanılması

Önbellek kullanımlı yükleme süresi

 • Metriğin kaynağı: ölçülen

 • Nesne başına yanıt süresi hesaplaması. Nesneler ilk kez istendiğinde tipik olarak önbelleğe alınmış olmaları gerekir. Bu ölçümler, uygulama ikinci kez taranıp nesnelerin her biri teker teker istendiğinde ayıklanır.

Tablo başına bellek atama

 • Metriğin kaynağı: uygulama meta verileri

 • Veri modeline ve dolayısıyla boyuta dahil olan tabloların bir listesi. Bu bölümle; veri modelinin boyutu en aza indirilmeye, yani yanıt süresi kısaltılmaya çalışırken ilgilenilmesi gerekir.

 • Hızı ve kaynak kullanımını iyileştirmek için komut dosyasındaki herhangi bir ifadede kullanılmayan alanları ve tabloları kaldırabilirsiniz. Veri modeli performansı

Alan başına bellek atama

 • Metriğin kaynağı: uygulama meta verileri

 • Veri modeline ve dolayısıyla boyuta dahil olan alanların bir listesi. Bu bölümle; veri modelinin boyutu en aza indirilmeye, yani yanıt süresi kısaltılmaya çalışırken ilgilenilmesi gerekir.

 • Hızı ve kaynak kullanımını iyileştirmek için komut dosyasındaki herhangi bir ifadede kullanılmayan alanları ve tabloları kaldırabilirsiniz. Veri modeli performansı

Bildirim tercihleri

Performans değerlendirmesi tamamlandığında veya başarısız olduğunda bildirim almayı seçebilirsiniz.

Uygulamada More öğesine tıklayıp Ayrıntılar'ı seçin. Ardından Notifications'a tıklayın. Şunlara ilişkin bildirim ayarlayabilirsiniz:

 • Bu uygulama için performans değerlendirmesi tamamlandı

 • Bu uygulama için performans değerlendirmesi başarısız oldu

Sınırlamalar

 • Yalnızca uygulamadaki genel sayfalar değerlendirilir.

 • Qlik Sense Enterprise on Windows uygulamasından dağıtılan uygulamaların performansını değerlendirmek mümkün değildir.

 • Bazı grafik nesneleri desteklenmez. Nesne desteklenmiyorsa bu durum, sonuçların uyarı bölümünde belirtilir.

 • Haziran 2020 tarihinden önce grafik önerilerinden oluşturulan grafik nesnelerinin desteklenebilmeleri için el ile güncellenmeleri gerekir.

 • Uygulama bir ayrılmış kapasite alanında çalışıyorsa değerlendirme sonuçlarının geçerli olması şart değildir.

 • Uygulama, verileri azaltmak için section access kullanıyorsa, değerlendirme geçerli kullanıcı için azaltılmış verilerle gerçekleştirilir. Bu, değerlendirmek istediğiniz veri kümesine erişimi olan bir kullanıcı olarak değerlendirmeyi çalıştırmanız gerektiği anlamına gelir. Bu, farklı section access'e sahip kullanıcıların sonuçlarını karşılaştırmakla ilgili değildir.