Gå till huvudinnehåll
GeoGetBoundingBox - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

GeoGetBoundingBox - skript- och diagramfunktion

GeoGetBoundingBox() används i skript- och diagramuttryck för att beräkna den minsta geospatiala omskrivande rektangeln som innehåller alla koordinaterna i en geometri.

En geospatial ormskrivande rektangel, som skapats av funktionen GeoBoundingBox(), visas som en lista med fyra värden: vänster, höger, överst, nederst.

Syntax:  

GeoGetBoundingBox(field_name)

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.
Anteckning om tipsAnvänd inte satsen Group by i Skriptredigeraren med denna och andra icke-aggregerade geospatiala funktioner, eftersom detta kommer att leda till ett fel vid laddning.