Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Specifikationer och begränsningar för Qlik Reporting Service

I det här hjälpämnet listas de funktioner och begränsningar som gäller för rapporter i Qlik Cloud-analys, både i användargränssnittet och via Qlik Reporting Service API. Det anger specifikt begränsningar som gäller för att använda mervärdesalternativen för prenumerationer som finns i Qlik Reporting Service.

Qlik Reporting Service är en mervärdesuppsättning med tjänster i en Qlik Cloud-prenumeration som tillhandahåller rapportfunktioner på företagsnivå från Qlik Cloud. Följande funktioner är tillgängliga i Qlik Reporting Service:

 • Rapporter i tabellform

 • Rapporter med Qlik programautomatisering

 • Direkt användning av Qlik Reporting Service-API:t. Se: Rapporter

Mer information om rapporter i Qlik Cloud-analys finns i Rapporter från Qlik Cloud-analys.

På den här sidan listas begränsningar för de mervärdesfunktioner som nämns ovan. Här lämnas följande information:

 • Qlik Reporting Service begränsningar av förbrukning

 • Begränsningar och specifikationer för alla mervärdesfunktioner i Qlik Reporting Service

Informationen på den här sidan gäller inte nödvändigtvis för andra rapportfunktioner i Qlik Cloud (till exempel prenumerationsrapporter). För begränsningar som är specifika för de här funktionerna hänvisas till deras respektive hjälpämnen.

Begränsningar av förbrukningen för mervärdesfunktioner i Qlik Reporting Service

Följande förbrukningsrelaterade begränsningar gäller för alla Qlik Cloud-licenser, om inte annat anges. De funktioner som listas på den här sidan är en uppmätt kombination som representerar den kombinerade användningen i alla inkluderade Qlik Reporting Service-funktioner i prenumerationen.

För information om begränsningar i förbrukningen och funktioner specifikt för din Qlik Cloud-prenumeration kontaktar du din servicekontoägare och anger villkoren för tjänsten för den Qlik Cloud-prenumeration som du använder.

 • En klientorganisation kan utföra maximalt 30 000 rapportrelaterade förfrågningar per dag i alla former av rapporter (inklusive funktioner utöver Qlik Reporting Service). De förfrågningar som görs av mervärdesfunktioner i Qlik Reporting Service räknas in i den här gränsen.

 • Det maximala antal rapporter per månad varierar beroende på din Qlik Cloud-licens, med möjlighet att köpa tilläggspaket.

  Om du behöver fler rapporter kan du kontakta din huvudadministratör.

Närmare information vad som ingår i din licens finns i produktbeskrivningen för Qlik Cloud®-prenumerationer. Administratörer kan visa licensinformation och övervaka antalet genererade rapporter och automatiseringskörningar i Hanteringskonsol. Mer information finns i Övervaka resursförbrukning.

Mer detaljerad information om dina personliga automatiseringar finns i Mina automatiseringar i hubben. Klientorganisationsadministratörer kan visa förbrukningsmått på fliken Startsida i hanteringskonsolen.

System- och programvarukrav för Office-tillägg

Se System- och programvarukrav.

Begränsningar för tabellrapporter

Allmänna begränsningar

De här begränsningarna gäller både för Qlik-tillägget för Microsoft Excel och tabellrapportfunktionen i Qlik Sense:

 • Tabellrapportering är inte tillgängligt i Qlik Cloud Government.

 • Tabellrapporter är inte tillgängliga för appar som publiceras eller distribueras från Client-Managed Qlik Sense (inklusive multimolndistributioner) till Qlik Cloud. För att använda tabellrapporter med de här apparna migrerar du appen till Qlik Cloud med migreringsverktygen (se Konfigurera Qlik Cloud-migreringsverktygen eller exportera appen manuellt och ladda upp den igen till Qlik Cloud.

 • När du använder ett anpassat typsnitt i din app förutsätts att du har den licens som krävs för att använda det typsnittet i utdata från Qlik Sense. För att säkerställa att dina typsnitt är licensierade kan du använda det stora urvalet typsnitten med öppen källkod som finns i Qlik Sense när du formger appinnehåll.

  Om du har de nödvändiga licenserna för ett typsnitt som inte är tillgängligt i standardtemana för Qlik Sense kan du läsa i Skapa teman med anpassade typsnitt för att lära dig hur du lägger till typsnittet i ett anpassat tema.

 • När du använder ett anpassat, tredjeparts- och/eller proprietära typsnitt i din app förutsätts att du har den licens som krävs för att använda det typsnittet i utdata från Qlik Reporting Service. För optimala utskrifter rekommenderar vi att du använder ett typsnitt med öppen källkod.

 • När tecken som inte stöds i det valda typsnittet används i appinnehåll kommer de här tecknen att visas i utdata med ett typsnitt som har stöd för dem. Annorlunda beteenden kan upptäckas om ett anpassat typsnitt används.

 • Om du använder ett anpassat tema i din app för att definiera vilka typsnitt som ska användas (till exempel att lägga till en typsnittsfil direkt i temat) kommer de typsnitt som visas i diverse utdata eventuellt inte vara samma typsnitt som du har använt i din app.

 • Skuggor som tillämpas på diagramobjekt i appen visas inte i den genererade rapporten.

 • Makron och skript stöds inte i rapportmallar i Microsoft Excel.

 • Komplement från tredje part stöds inte.

 • Rapportfunktioner, inklusive mervärdesfunktioner och -prenumerationsrapporter i Qlik Reporting Service, stöds inte i Direct Query-appar.

Tekniska begränsningar

Följande begränsningar gäller vid delning av visualiseringar avseende tabellrapporter. Om dessa gränser överskrids kommer rapporten att misslyckas. Om det här problemet uppstår kontaktar du en användare med behörigheten Kan redigera i appen.

Den specifika informationen anges nedan:

 • Maximal bildstorlek: 4 000 x 4 000 pixlar

 • Minsta bildstorlek: 5 x 5 pixlar för diagram och 20 x 20 pixlar för ark

Gränser och begränsningar för Qlik-tillägget för Microsoft Excel

Gränser

I följande tabell listas gränser specifikt för Qlik-tillägget för Microsoft Excel.

Rapportgränser för Qlik-tillägget för Microsoft Excel
MätvärdeVärde
Maximalt antal nästlade nivåer i en mall5
Maximalt antal objekttaggar i en mall200

Maximalt antal objekt per genererad rapport

 • Ett enstaka diagram, variabelvärde, nivåvärde eller uttrycksvärde räknas som ett objekt.

 • För Excel-tabeller räknas 500 genererade celler som ett objekt. Om det finns en ytterligare rest på mindre än 500 celler (exempelvis, flera mindre tabeller som innehåller totalt maximalt 499 celler) räknas inte detta som ett objekt.

50,000
Maximalt antal genererade bilder i en rapport1,000

Begränsningar

Följande begränsningar gäller för tillägget:

 • Följande objekt stöds inte i rapportmallar:

  • Filterrutor

  • Kartor

  • Diagram med dessa typer av hyperkuber: träd, pivot eller flervärdes

 • Att använda en beräknad dimension som en nivå stöds inte. Närmare bestämt stöds inte följande användningsfall:

  • Lägga till en beräknad dimension som ett originalobjekt, lägga till detta originalobjekt i ett diagram och sedan använda diagrammet som en nivå.

  • Lägga till en beräknad dimensionsuttryck i ett diagram och sedan använda diagrammet som en nivå.

  Du kan emellertid inkludera tabelldata som består av beräknade dimensionskolumner i en nivå.

 • När du använder originaldimensioner i en nivå kan du bara använda originaldimensioner av typen Enkel. Hierarkiska originaldimensioner stöds inte i nivåer.

 • Microsoft Excel fastställer vissa begränsningar på vad som får finnas i en Excel-arbetsbokfil. De här begränsningarna gäller både för Excel-rapportmallar och den utdata de genererar. Detta omfattar maximalt antal rader, kolumner och tecken i en enstaka .xlsx-fil. Se den officiella Microsoftdokumentationen för att läsa om de här externa gränserna.

Gränser och begränsningar för Qlik Cloud-analys-tabellrapporter

 • En rapportuppgift kan generera maximalt 100 unika rapporter.

 • I en Qlik Cloud-huvudorganisation kan maximalt 100 rapportuppgifter skapas av samma användare. En användare kan frigöra rapportuppgifter genom att ta bort befintliga uppgifter som denne har skapat.

 • Du kan lägga till maximalt 1000 mottagare och 1000 grupper i distributionslistan för en app.

 • Rapportleverans via distributionsmappen för Microsoft SharePoint är inte tillgänglig om appen använder avsnittsåtkomst.

 • Externa e-postklienter använder ofta tvingande storleksbegränsningar för e-postbilagor. Hör efter med din SMTP-leverantör för att få veta vad din gräns är.

  Rapporter som levererats till Cloud Storage-kopplingar har ingen filstorleksbegränsning.

 • Rapportfilter är inte kompatibla med Star-satser. Om en app innehåller den här satsen i skriptet kan rapporter med filter visa oväntade resultat.

 • När du konfigurerar ett rapportfilter med Sök-urvalsmetoden stöds inte vissa sökmetoder. Mer information finns i Begränsningar i rapportfilter.

 • Om en app innehåller ett eller flera fält som har konfigurerats med egenskapen Alltid ett valt värde måste du konfigurera dina rapportfilter så att filtren väljer exakt ett värde för vart och ett av dessa fält. De här rapportfiltren behöver tillämpas på rapportuppgiften.

  Om ett filter inte innehåller ett värde för de här fälten, eller inga filter är associerade med uppgiften kommer rapportuppgiften inte att fungera.

Begränsningar för rapporter med Qlik programautomatisering

Tekniska begränsningar

Följande begränsningar gäller för rapporter med Qlik programautomatisering. Om dessa gränser överskrids kommer rapporten att misslyckas. Om det här problemet uppstår kontaktar du en användare med behörigheten Kan redigera i appen.

Den specifika informationen anges nedan:

 • Maximalt antal fält i urvalen: 125

 • Maximalt antal fältvärden i urvalen: 150 000 totala fältvärden i ett eller flera fält

 • Maximalt antal parallella tillstånd: 125

  Använda parallella tillstånd för jämförande analys

 • Maximalt antal patchar: 100

  Patchar är egenskaper eller stiliseringar som tillämpas i appen. Till exempel: Lägga till en sortering i en tabellkolumn.

 • Maximalt antal variabler: 1 100

  Använda variabler i uttryck

 • Maximal bildstorlek: 4 000 x 4 000 pixlar

 • Minsta bildstorlek: 5 x 5 pixlar för diagram och 20 x 20 pixlar för ark

 • Maximalt antal sidor i en rapport: 200

Andra specifikationer och begränsningar

 • Om du skapar PDF- eller PowerPoint-rapporter kommer upplösningen att vara 300 DPI.

 • Externa e-postklienter använder ofta tvingande storleksbegränsningar för e-postbilagor. Hör efter med din SMTP-leverantör för att få veta vad din gräns är.

  Rapporter som levererats till Cloud Storage-kopplingar har ingen filstorleksbegränsning.

 • Stående layout stöds inte för ark som kommer att skickas ut till automatiseringar i PowerPoint-format. Ark som är inställda på stående layout kommer att konverteras till liggande. Du kan dock använda stående layout om du använder Qlik Reporting Service API. Mer information om hur du använder API för att skapa rapporter finns i dokumentationen för utvecklarportalen.

 • När du använder ett anpassat typsnitt i din app förutsätts att du har den licens som krävs för att använda det typsnittet i utdata från Qlik Sense. För att säkerställa att dina typsnitt är licensierade kan du använda det stora urvalet typsnitten med öppen källkod som finns i Qlik Sense när du formger appinnehåll.

  Om du har de nödvändiga licenserna för ett typsnitt som inte är tillgängligt i standardtemana för Qlik Sense kan du läsa i Skapa teman med anpassade typsnitt för att lära dig hur du lägger till typsnittet i ett anpassat tema.

 • När tecken som inte stöds i det valda typsnittet används i appinnehåll kommer de här tecknen att visas i utdata med ett typsnitt som har stöd för dem. Annorlunda beteenden kan upptäckas om ett anpassat typsnitt används.

 • Om du använder ett anpassat tema i din app för att definiera vilka typsnitt som ska användas (till exempel att lägga till en typsnittsfil direkt i temat) kommer de typsnitt som visas i diverse utdata eventuellt inte vara samma typsnitt som du har använt i din app.

 • Skuggor som tillämpas på diagramobjekt i appen visas inte i den genererade rapporten.

 • Komplement från tredje part stöds inte.

 • Rapportfunktioner, inklusive mervärdesfunktioner och -prenumerationsrapporter i Qlik Reporting Service, stöds inte i Direct Query-appar.

Mer detaljerad information om dina personliga automatiseringar finns i Mina automatiseringar i hubben. Klientorganisationsadministratörer kan visa förbrukningsmått på fliken Startsida i Hanteringskonsol.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!