Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik Raporlama Hizmeti kullanarak otomatik raporlama

Qlik Raporlama Hizmeti ve Qlik Application Automation kullanarak bir Qlik Sense uygulamasına dayalı otomatik çok sayfalı raporlar oluşturabilirsiniz. Alıcılar, Qlik Cloud Analizleri hedefine erişimleri olmasa bile karmaşık, planlanmış raporlar alabilir. Bir rapor şablonuyla başlayın veya tamamen özel bir otomasyon oluşturun. Raporlar PDF veya PowerPoint biçiminde olabilir.

Ayrıca Qlik Raporlama Hizmeti API'sini kendi kurumsal sisteminize entegre edebilirsiniz. API hakkında daha fazla bilgi için bkz. Qlik Bulutu için Geliştirici Portalı.

Bilgi notu

Bu işlev Qlik Sense Business veya Qlik Cloud Analytics Standard üzerinde sunulmuyor.

Ne zaman kullanılır?

Şunu yapmanız Qlik Raporlama Hizmeti uygulamasını kullanın:

 • Hızlı ve çok sayfalı raporlar oluşturma.

 • Harici alıcılar veya Qlik Cloud Analizleri erişimi olmayan dahili alıcılar için rapor oluşturma.

 • Döngü (rapor içindeki bir sayfada boyut değerleri arasında döngü) barındıran raporlar oluşturma.

 • Rapora dayalı birden fazla Qlik Cloud uygulaması oluşturma.

Rapor otomasyonları, her sayfanın Qlik Sense uygulamasından bir sayfa olduğu bir PDF gibi basit olabilir. Buna karşın çok karmaşık da olabilir. Örneğin:

 • Her sayfada miktarı azalmakta olan ve yeniden sipariş edilmesi gereken farklı bir sarf malzemesinin gösterildiği günlük bir PowerPoint raporu.

 • Tüm bölge yöneticilerine gönderilmesi gereken döngüsel bir rapor. Her yönetici yalnızca kendi bölgesiyle ilgili bilgileri görür. Alıcı listesi Microsoft Office 365 kaynağından içe aktarılır.

 • Her ay için her ürünün satışlarıyla bir rapor oluşturmak amacıyla bir ay > kategori hiyerarşisi oluşturmak üzere düzeyler kullanan bir rapor.

Veri içgörüleri paylaşmanın başka yolları

Verilerinizde belirli koşullar karşılandığında bildirimler almak istiyorsanız bk. Verileri uyarılarla izleme. Uyarılar veri yeniden yüklemelerine değerlendirilir ve veri istisnalarına göre gönderilir. Uyarılar bir zamanlamaya göre de tetiklenebilir, ancak yine de bir uyarıyı kaydetmek için bir koşul veya hedef oluşturmanız gerekir. Bir uyarıya Qlik Sense kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Sadece bir zamanlamaya göre tek bir grafik veya sayfa hakkında düzenli aralıklarla güncelleme almak istiyorsanız, bir abonelik oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Aboneliklerle zamanlama raporları. Bir aboneliğe Qlik Cloud kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Güvenlik

Rapor otomasyon kullanılarak oluşturulduktan sonra belgeyi istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz. Bu, Qlik Cloud sisteminizdeki alıcıların görüntüleme izninin olmadığı bir uygulamadan veri paylaşabileceğiniz anlamına gelir. Veya Qlik Cloud sisteminizin dışındaki kişilerle veri paylaşıyor olabilirsiniz.

Uyarı notuRaporları oluşturup göndermeden önce raporu oluşturmak için kullanılan uygulamanın ve verilerin güvenlik açısından taşıdığı önemi anladığınızdan emin olun.

Rapora genel bakış

Özellikler

Qlik Application Automation ile verilen Qlik Raporlama bağlayıcısı (yalnızca İngilizce)'nı kullanarak otomatik raporlar oluşturabilirsiniz. Bir rapor otomasyonu tek bir Qlik Sense uygulamasına bağlanabilir. Otomasyonunuz uygulamadaki grafikler, veriler, seçimler, alanlar ve değişkenler gibi her şeye erişebilir. Raporu belirli sayfalara farklı seçimler uygulayarak veya sayfaları farklı durumları göstermek üzere yapılandırarak özelleştirebilirsiniz.

Qlik Cloud Analizleri, özelleştirilebilecek ve yeniden kullanılabilecek rapor şablonları sağlar. Raporlarınız PowerPoint dosyası olarak dağıtılırsa alıcılarınız tarafından düzenlenebilir.

Raporlarınızın alanlara veya değişkenlere göre dinamik bir adı olabilir. Örneğin günlük bir raporun adının bir kısmı oluşturulduğu tarih olabilir.

Erişim

Bir rapor otomasyonunu yalnızca erişim izniniz olan Qlik Sense uygulamalarıyla yapabilirsiniz. Rapor otomasyonları kişisel alanınıza kaydedilir.

Alıcılar

Alıcılarınızın bir Qlik Cloud kullanıcı hesabı olması gerekmez. Alıcıları birkaç şekilde ekleyebilirsiniz:

 • manuel olarak

 • Qlik Sense uygulamasındaki tablo veya veri kaynağı

 • Microsoft Office 365 doyası

 • Amazon S3 dosyası

 • elektronik tablo

 • veritabanı

Dağılım

Rapor PDF veya PowerPoint belgesi olarak oluşturulur. Raporlar bir zamanlamaya veya bir tetikleyiciye göre oluşturulabilir.

Raporla e-postaya veya Qlik Application Automation bulut depolama bağlayıcılarına teslim edilebilir. E-posta ekleri olarak eklenen raporların 40 MB'lik bir boyut sınırı vardır. SMTP'nizin sınırı daha düşük olabilir. Bulut bağlayıcıları kullanılarak dağıtılan raporların dosya boyut sınırı yoktur.

Aşağıdaki bağlayıcılar kullanılabilir:

 • Amazon S3

 • Dropbox

 • FTP

 • Google Cloud Storage

 • SFTP

Daha fazla bilgi için bkz. Bağlayıcı blokları (yalnızca İngilizce).

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!