Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens toevoegen aan de app van connecties en nieuwe bestanden

U kunt snel gegevens toevoegen aan uw app. Open de Gegevensmanager en klik vervolgens op Toevoegen Gegevens toevoegenBestanden en andere bronnen. U kunt op de bovenste balk in Navigatie ook klikken op Gegevens toevoegen. U wordt tevens gevraagd gegevens toe te voegen wanneer u een nieuwe app maakt. Wanneer u een werkblad bewerkt, kunt u ook op Toevoegen in het deelvenster Velden klikken om gegevens toe te voegen.

InformatieWelke opties voor het toevoegen van gegevens en gegevensbronnen voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw Qlik Sense platform en configuratie.

De weergave Gegevens toevoegen

De weergave Gegevens toevoegen

In-app

Handmatige invoer. Klik om een tabel in-app te maken en de gegevens aan de app toe te voegen.

Bestaande verbindingen

U kunt bestaande verbindingen en bestandslocaties per ruimte weergeven. Gebruik de vervolgkeuzelijst om de ruimte te selecteren waaruit u gegevens wilt toevoegen.

Bestandslocaties

Gegevensbestanden: Klik om een gegevensbestand te uploaden of om gegevens toe te voegen uit een bestand dat al is geüpload.

Gegevensverbindingen

Geeft verbindingen weer die naar een externe gegevensbron zijn gemaakt. De verbinding verschijnt nadat deze is gemaakt onder Verbinding maken met een nieuwe gegevensbron.

Klik op een verbinding om gegevens toe te voegen aan de app.

Gegevens toevoegen

Klik om gegevens toe te voegen aan een app. De knop wordt ingeschakeld nadat u een verbinding hebt gemaakt en uw gegevens hebt geselecteerd om te laden. U kunt gegevens toevoegen met profilering in- of uitgeschakeld. Gegevensprofilering wordt aanbevolen en is standaard ingeschakeld. Klik op Meer om gegevensprofilering uit te schakelen.

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!