Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Lay-outcontainer

Met lay-outcontainers kunt u visualisaties in een beperkte ruimte toevoegen. U kunt ook de visualisaties in de lay-outcontainer tonen of verbergen op basis van voorwaarden.

Lay-outcontainer

Een lay-outcontainer met een staafdiagram, lijndiagram en kaartdiagram.
InformatieContainers kunnen alleen worden toegevoegd in de geavanceerde bewerkingsmodus.

Een lay-outcontainer kan een reeks visualisaties bevatten, maar neemt weinig ruimte op een werkblad in beslag. Als een werkblad wordt vergroot tot een volledig werkblad, wordt ook elk diagram vergroot.

Wanneer gebruiken

De lay-outcontainer is handig als u een aangepaste weergave wilt maken met meerdere diagrammen als afzonderlijke eenheid. In tegenstelling tot de container, die tabbladen gebruikt om door diagrammen te bladeren, is de lay-outcontainer een ruimte waarin je vrij bent om je eigen lay-out aan te passen van de diagrammen in de lay-outcontainer. Omdat de lay-outcontainer een werkbladachtige indeling van visualisaties biedt, kunt u meerdere werkbladen in één werkblad opslaan en uitvouwen als u meer details wilt bekijken.

U kunt visualisaties op elkaar plaatsen. U kunt deze voorwaarden gebruiken in de lay-outcontainer om te beheren welke visualisaties worden getoond. U kunt bijvoorbeeld visualisaties tonen op basis van:

 • Welke gebruiker het diagram opent.
 • De waarde van een variabele.

Houd rekening met het volgende: hoe meer visualisaties u toevoegt aan een container, hoe langer het duurt om visualisaties weer te geven. Als een lay-outcontainer te veel objecten bevat, kan dit de gebruiker overweldigen en kan het langer duren voordat de app visualisaties weergeeft.

Een container maken

U kunt een container maken in het werkblad dat u aan het bewerken bent.

 • Open in het bedrijfsmiddelenvenster van de geavanceerde bewerkingsmodus Aangepaste objecten > Dashboard bundle en sleep een Layout container naar het werkblad.

U beschikt nu over lay-outcontainer. U kunt nu diagrammen toevoegen aan uw lay-outcontainer en deze configureren.

Diagrammen toevoegen aan een lay-outcontainer.

Tip

U kunt diagrammen in en buiten de lay-outcontainer kopiëren en plakken, maar u moet hiervoor met de rechtermuisknop klikken en het contextmenu gebruiken.

 1. Selecteer een lay-outcontainer.
 2. Klik op Add (Toevoegen) onder Content (Inhoud) in het eigenschappenvenster.

  U kunt ook klikken op Add content in de lay-outcontainer.

 3. Selecteer een visualisatie in Charts.

 4. Klik op Add dimension en Add measure om gegevens toe te voegen aan het diagram.

 5. Ga als volgt te werk om de grootte van het diagram te wijzigen:
  • Klik en sleep de hoeken of rand van het diagram.
  • Geef in de eigenschappen de breedte en hoogte van het diagram in procenten op.
 6. Ga als volgt te werk om de positie van het diagram te wijzigen:

  • Klik en sleep het diagram naar de gewenste positie.

  • Geef in de eigenschappen de posities van de x-as en y-as van het diagram in procenten op.

  Als u rasterlijnen voor de lay-out wilt tonen, gaat u naar eigenschappen en onder PresentatieStijl schakelt u Rasterlijnen tonen in. U kunt ook het aantal rijen en kolommen in het raster instellen en visualisaties vastzetten op rasterlijnen.

  Om te zorgen dat diagrammen binnen de grenzen van de lay-outcontainer blijven, gaat u naar PresentatieStijl en schakelt u Diagrammen binnen bereik houden in.

 7. Om de volgorde van de lagen van visualisaties in de lay-outcontainer te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de visualisatie in de lay-outcontainer, selecteert u Volgorde diagramlagen wijzigen en kiest u om de visualisatie naar voren of achteren te plaatsen. U kunt ook de visualisaties in het eigenschappenvenster slepen.
 8. Klik op Edit properties om het diagram te configureren met alle eigenschappen die beschikbaar zijn voor dat diagramtype.
 9. Herhaal dit voor aanvullende diagrammen waaraan u de lay-outcontainer wilt toevoegen.

Toonvoorwaarden toevoegen

U kunt toonvoorwaarden toevoegen voor de tabbladen die u hebt gemaakt.

 1. Klik op het diagram waarvoor u een toonvoorwaarde wilt toevoegen onder Content (Inhoud) in het eigenschappenvenster.
 2. Voeg een toonvoorwaarde voor het diagram toe in Show condition. Doorgaans zult u een If()-functie gebruiken.

  Zie if - script- en diagramfunctie.

 3. Voeg nog een toonvoorwaarde toe aan een ander diagram.

  De diagrammen worden nu getoond of verborgen afhankelijk van het resultaat van de voorwaarden die u hebt toegevoegd. Als de voorwaarde van een diagram resulteert in Waar, wordt het diagram getoond; als deze Onwaar is, wordt het verborgen.

De tekst aanpassen

U kunt de tekst voor de titel, subtitel en voetnoot instellen onder Uiterlijk > Algemeen. Schakel Titels tonen uit als u deze elementen wilt verbergen.

De zichtbaarheid van de verschillende labels in het diagram is afhankelijk van diagramspecifieke instellingen en labelweergave-opties. Deze kunnen worden geconfigureerd in het eigenschappenvenster.

U kunt de stijl van de tekst bepalen die in het diagram verschijnt.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Stel op het tabblad Algemeen het lettertype, de nadrukstijl, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Titel

  • Ondertitel

  • Voetnoot

De achtergrond aanpassen

U kunt de achtergrond van het diagram aanpassen. De achtergrond kan worden ingesteld met een kleur en afbeelding.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster kunt u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) selecteren en de achtergrond instellen op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Als u een achtergrondkleur gebruikt, kunt u de schuifregelaar gebruiken om de mate van transparantie van de achtergrond aan te passen.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

De rand en schaduw aanpassen

U kunt de rand en schaduw van het diagram aanpassen.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster, onder Rand, wijzigt u de omvang van de Omtrek om de randlijnen rondom het diagram te vergroten of te verkleinen.

 5. Selecteer een kleur voor de rand.

 6. Wijzig de Hoekstraal om de ronding van de rand in te stellen.

 7. Onder Schaduw op het tabblad Algemeen selecteert u de omvang en de kleur van de schaduw. Selecteer Geen om de schaduw te verwijderen.

Beperkingen

Lay-outcontainers hebben de volgende beperkingen:

 • Het is niet mogelijk om een diagram in een lay-outcontainer te maken door metingen of dimensies in de container te slepen en neer te zetten.
 • U kunt een container, trelliscontainer of lay-outcontainer niet in een lay-outcontainer toevoegen.
 • Voor het kopiëren en plakken van diagrammen in een lay-outcontainer kunt u geen sneltoetsen gebruiken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!