Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Voorwaarden voor waarschuwingen instellen

Bij het instellen van een gegevenswaarschuwing kunt u meerdere voorwaarden instellen waaraan moet worden voldaan, voordat de waarschuwing wordt geactiveerd. Elke voorwaarde vergelijkt een van de metingen of dimensies in de waarschuwing met een waarde, een meting of met de huidige verzameling. U kunt meerdere voorwaarden combineren met behulp van AND en OR. U kunt ook voorwaarden met meerdere stappen maken door voorwaarden te groeperen en ze in volgorde toe te passen.

Raadpleeg Gegevens bewaken met behulp van waarschuwingen voor meer informatie over waarschuwingen.

In de voorwaarde kunt u de waarde vergelijken met:

 • Een andere waarde die kan worden vastgelegd of worden berekend door middel van een uitdrukking.

 • Een andere meting.

 • Een aggregatie van de huidige gegevensverzameling.

 • De laatste evaluatie van de waarschuwing.

Wanneer u vergelijkt, kunt u een offset gebruiken, een waarde waar u de geretourneerde waarde tegen af wilt zetten. Ga voor meer informatie naar Een interval gebruiken voor de vergelijking.

Met een waarde vergelijken

U kunt een meting of dimensiewaarde vergelijken met een vaste waarde of een waarde die door een uitdrukking kan worden berekend.

 • Selecteer Waarde in Vergelijken met.

InformatieDe uitdrukking wordt berekend op het waarschuwingsevaluatieniveau. Dit betekent dat hij niet aan de hand van de dimensie wordt berekend die u gebruikt hebt om de meting op te splitsen in Per dimensie tonen.

Met een andere meting vergelijken

U kunt een meting of dimensiewaarde vergelijken met de waarde van een andere meting die in de waarschuwing wordt gebruikt.

 • Selecteer Meting in Vergelijken met.

U kunt een interval definiëren, een waarde die u als interval wilt gebruiken voor de geretourneerde waarde. Dit kan een getal of een percentage zijn. Ga voor meer informatie naar Een interval gebruiken voor de vergelijking.

Met de huidige verzameling vergelijken

U kunt een metingwaarde vergelijken met een aggregatie van de huidige gegevensverzameling. U kunt een dimensie niet met de huidige verzameling vergelijken.

 • Selecteer Verzameling (geavanceerd) in Vergelijken met.

De volgende aggregaties zijn beschikbaar:

 • Gemiddelde

  Hierbij wordt de meting vergeleken met het gemiddelde van de waarden in de huidige gegevensverzameling.

  U kunt een beginwaarde bepalen, de offset. De geretourneerde waarde wordt afgezet tegen deze beginwaarde. Dit kan een getal of een percentage zijn.

 • Min.

  Hierbij wordt de meting vergeleken met de minimumwaarde van de waarden in de huidige gegevensverzameling.

  U kunt een beginwaarde bepalen, de offset. De geretourneerde waarde wordt afgezet tegen deze beginwaarde. Dit kan een getal of een percentage zijn.

 • Max.

  Hierbij wordt de meting vergeleken met de maximumwaarde van de waarden in de huidige gegevensverzameling.

  U kunt een beginwaarde bepalen, de offset. De geretourneerde waarde wordt afgezet tegen deze beginwaarde. Dit kan een getal of een percentage zijn.

 • Percentiel

  De meting wordt zodoende vergeleken met de waarde van een geselecteerde percentielwaarde in de huidige gegevensverzameling.

  U selecteert bijvoorbeeld Operator: Groter dan en Percentiel: 90, dan luidt de vergelijking: als de meting groter is dan de 90e percentielwaarde van de metingverzameling.

 • Standaardafwijking

  Hierdoor wordt de meting vergeleken met de grens van meerdere standaardafwijkingen van het gemiddelde van de huidige gegevensverzameling. Gebruik een positief getal om de bovengrens te vergelijken en een negatief getal om de ondergrens te vergelijken.

  U selecteert bijvoorbeeld Operator: Groter dan en Standaardafwijking: 1,5, dan luidt de vergelijking: als de metingwaarde groter is dan de grenswaarde van de standaardafwijking 1,5 ten opzichte van het gemiddelde van de gegevensverzameling.

U kunt een interval definiëren, een waarde die u als interval wilt gebruiken voor de geretourneerde waarde. Dit kan een getal of een percentage zijn. Ga voor meer informatie naar Een interval gebruiken voor de vergelijking.

Vergelijken met de laatste evaluatie van de waarschuwing

U kunt een metingwaarde of een dimensie met dezelfde waarde in de laatste evaluatie van de waarschuwing vergelijken met behulp van Laatste evaluatie onder Vergelijken met. Als u de waarschuwing hebt aangepast met behulp van een dimensie, worden de waarden voor elke dimensie vergeleken met dezelfde waarde voor de laatste evaluatie.

U kunt een offset gebruiken om waarden te vinden die aanzienlijk zijn gewijzigd sinds de laatste evaluatie. Deze offset kan een getal of een percentage zijn. Ga voor meer informatie naar Een interval gebruiken voor de vergelijking.

InformatieVoor gegevenswaarschuwingen met voorwaarden van laatste evaluatie wordt de evaluatiegeschiedenis verwijderd, als:
 • De eigenaar van de waarschuwing wordt gewijzigd in de beheerconsole.

 • Section Access wordt toegevoegd aan of verwijderd uit de app in de editor voor het laden van gegevens.

Voorbeeld: Uitsluiten van waarden die niet zijn gewijzigd

Als u een waarschuwing hebt ingesteld voor het totaal van verkopen groter dan 100, blijft de waarschuwing verschijnen in toekomstige evaluaties zelfs als de waarde voor totaal van verkopen niet is gewijzigd.

Als u alleen waarschuwingen wilt ontvangen wanneer iets is veranderd, kunt u een tweede voorwaarde aan de waarschuwing toevoegen:

 • Meting of dimensie: Dezelfde meting die u gebruikt in de voorwaarde voor het vergelijken van de waarde.
 • Vergelijken met: Laatste evaluatie
 • Operator: Niet gelijk aan

De waarschuwing wordt geactiveerd wanneer het totaal van verkopen groter is dan 100. Bij toekomstige evaluaties wordt de waarschuwing pas geactiveerd als de waarde is gewijzigd in een andere waarde groter dan 100.

Voorbeeld: Aanzienlijk gewijzigde waarden sinds de laatste evaluatie

U wilt een waarschuwing maken die wordt geactiveerd zodra de prijs van een aandeel significant stijgt ten opzichte van de laatste evaluatie.

 1. Maak een waarschuwing waarbij de aandeelprijs wordt gebruikt als meting.

 2. Splits de meting op met gebruik van de naam van het aandeel als dimensie. U kunt dit doen in Per dimensie tonen.

 3. Voeg een voorwaarde toe met de volgende instellingen:

  • Meting of dimensie: De aandeelprijs.
  • Vergelijken met: Laatste evaluatie
  • Operator: Groter dan
  • Interval: 10
  • Interval als percentage: Gecontroleerd

De waarschuwing wordt geactiveerd wanneer de prijs van een of meer aandelen met meer dan 10% stijgt sinds de laatste evaluatie, waarbij de naam en de prijs van deze aandelen worden weergegeven.

Een interval gebruiken voor de vergelijking

U kunt een beginwaarde bepalen, de offset. An offset is een waarde waar u de geretourneerde waarde tegen af wilt zetten, bij het vergelijken met een meting of met de huidige verzameling. Dit kan een absolute waarde zijn, een berekende waarde of een percentage. U kunt dit als drempelwaarde toepassen om de waarschuwing te activeren.

Voorbeeld:  

Wellicht wilt u een drempelwaarde van 10% instellen om uw verkoop te vergelijken met de gemiddelde verkoop van de huidige verzameling. De waarschuwing wordt dan alleen actief als de verkoop meer dan 10% bedraagt dan de gemiddelde verkoop. In dit geval gebruikt u de volgende instellingen in de voorwaarde:

 • Operator: Groter dan
 • Vergelijken met: Huidige verzameling
 • Aggregatie: Gemiddelde
 • Interval: 10
 • Interval als percentage: Gecontroleerd

Voorwaarden met meerdere stappen

U kunt voorwaarden groeperen en elke groep met voorwaarden in volgorde toepassen. Hiermee kunt u filteren op een metingwaarde voordat u zoekt naar uitschietende waarden.

 • Gebruik de knop Groeperen opheffen () om de voorwaarden in twee groepen te verdelen.

 • Gebruik de knop Groeperen () om twee groepen samen te voegen tot één groep.

 • Gebruik Dan om op te geven dat de volgende voorwaardegroep alleen wordt geëvalueerd op waarden die in de eerste voorwaardegroep waar zijn. U hebt minimaal twee groepen nodig als u Dan wilt gebruiken.

Voorbeeld:  

U hebt een visualisatie waarin de verkopen en brutomarge voor een aantal winkels wordt getoond. U wilt 10% van de slechtst presterende winkels bekijken op basis van de brutomarge %. Bovendien wilt u de resultaten bekijken van winkels waarbij de verkopen hoger zijn dan $50.000.

 1. Maak een waarschuwing en voeg de metingen voor verkopen en brutomarge toe.
 2. Maak een voorwaarde met behulp van de meting voor verkopen.

  • Operator: Groter dan
  • Vergelijken met: Waarde

  • Waarde: 50000

 3. Maak nog een voorwaarde met behulp van de meting voor brutomarge. Deze moet u plaatsen na de voorwaarde die u eerder hebt gemaakt.

  • Operator: Kleiner dan
  • Vergelijken met: Huidige verzameling
  • Aggregatie: Percentiel
  • Percentiel: 10
 4. Klik op de knop tussen de twee voorwaarden.

  De voorwaarden bevinden zich nu in verschillende groepen.

 5. Selecteer Dan.

De waarschuwing zoekt nu eerst naar winkels met verkopen die hoger zijn dan $50.000. Vervolgens wordt een evaluatie uitgevoerd om 10% van de winkels te vinden met de laagste brutomarge.

Ondersteunde operators

Gebruik de volgende operators om de waarden te vergelijken:

 • Groter dan (numeriek)
 • Minder dan (numeriek)
 • Gelijk aan (numeriek en tekst)
 • Niet gelijk aan (numeriek en tekst)
 • Bevat (tekst)
 • Begint met (tekst)
 • Eindigt met (tekst)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!