Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Scripts beheren

Nadat u een script hebt gemaakt, wilt u deze mogelijk bewerken zodat u en anderen deze eenvoudiger en efficiënter kunnen gebruiken.

Wat u kunt doen met een script hangt af van het type ruimte waarin het script zich bevindt. In uw persoonlijke ruimte kunt u uw eigen scripts beheren. In een gedeelde ruimte, afhankelijk van uw machtigingen in die ruimte, kunt u zowel uw eigen scripts als de scripts van andere gebruikers beheren. In beheerde ruimten zijn er minder opties voor het beheren van scripts omdat de toegang ervan meer wordt gecontroleerd. Zie Werken in ruimten voor meer informatie over ruimten.

Afhankelijk van de ruimte kunt u het volgende doen:

Scripts verplaatsen

U kunt scripts verplaatsen tussen gedeelde ruimten, maar ook tussen een gedeelde en een persoonlijke ruimte.

Als u een script in een gedeelde ruimte maakt, blijven alle eraan gerelateerde gegevensverbindingen in die ruimte, ook als het script wordt verplaatst. U moet verbindingen toevoegen in de nieuwe ruimte of ruimtebewuste verbindingen gebruiken om te verwijzen naar de gegevensverbindingen in de originele ruimte.

Stel, u maakt een script met de naam SalesPrep in de gedeelde ruimte Gegevensteam. Als u SalesPrep naar een andere ruimte verplaatst, blijven de gegevensverbindingen in de gedeelde ruimte Gegevensteam.

Het bewerken of laden van de gegevens moet in de gedeelde ruimte Gegevensteam worden gedaan door een gebruiker met de rol Kan bewerken of Kan gegevens bewerken in apps in de gedeelde ruimte Gegevensteam. Dit is ook van toepassing als u een script in een persoonlijke ruimte hebt gemaakt en deze naar een gedeelde ruimte hebt verplaatst.

Als u een script met een laadschema verplaatst naar een andere ruimte, wordt het laadschema verwijderd. Maak de planning opnieuw aan in de nieuwe ruimte, indien vereist.

 1. Klik op Verplaatsen van het script en selecteer Verplaatsen.
 2. Selecteer de nieuwe ruimte in Ruimte.
 3. Selecteer Naar ruimte navigeren om de nieuwe ruimte te openen.
 4. Klik op Verplaatsen.

Als u een Qlik Cloud-tenantbeheerder of -analysebeheerder bent, kunt u in de Beheerconsole scripts verplaatsen tussen ruimten. Scripts kunnen worden verplaatst tussen gedeelde ruimten, tussen een gedeelde ruimte en een persoonlijke ruimte of tussen beheerde ruimten. Voor meer informatie over deze beheerdersmachtigingen raadpleegt u De ruimte van scripts wijzigen.

Scriptdetails bewerken

U kunt de titel en beschrijving van uw scripts wijzigen. Klik op Meer van het script dat u wilt bewerken en selecteer vervolgens Naam wijzigen. U kunt ook de tags wijzigen die voor het script worden gebruikt. Tags worden gebruikt om scripts te groeperen met gerelateerde scripts en apps in de cloudhub. Tags worden gedeeld in de Qlik Cloud Analyse-hub, maar u kunt alleen tags zien die u zelf hebt gemaakt of die worden gebruikt met apps en scripts waartoe u toegang hebt.

Scripts dupliceren

U kunt elk script waartoe u toegang hebt dupliceren door te klikken op Meer van het script en Dupliceren te selecteren. De kopie kan bewerkt worden.

Het dupliceren van scripts heeft meerdere toepassingen. U kunt een script bijvoorbeeld kopiëren voor gebruik als sjabloon. U kunt ook scripts dupliceren als een vorm van versiebeheer en oudere apps opslaan in een ruimte die is gemaakt voor archivering.

Gedupliceerde scripts behouden de originele gegevensbronnen. Als u niet de originele gegevensbronnen hebt aangemaakt die in het script zijn gebruikt of als ze niet beschikbaar zijn in de ruimte, moet u de gegevensbronnen in het script opnieuw aanmaken.

Herkomst weergeven

Herkomst herleidt gegevens en gegevenstransformaties van het script terug naar de oorspronkelijke bronnen. Dit biedt een interactieve weergave van de geschiedenis van deze stroom naar uw script. Voor meer informatie over herkomst raadpleegt u Herkomst van apps, scripts en gegevensverzamelingen analyseren.

 • Klik op Verplaatsen van het script en selecteer Herkomst.

Impactanalyse weergeven

Impactanalyse toont de downstream afhankelijkheden van scriptuitvoer. Het geeft antwoord op vragen over welke andere apps, scripts en andere bronnen direct of indirect worden beïnvloed door wijzigingen in het script. Zie Impactanalyse voor apps, scipts en gegevensverzamelingen analyseren voor meer informatie over impactanalyse.

 • Klik op Verplaatsen van het script en selecteer Impactanalyse.

Scripts exporteren

U kunt scripts vanuit de Qlik Cloud Analyse-hub exporteren als QVF-bestanden. Deze kunnen worden geüpload naar andere Qlik Cloud Analyse-tenants of Qlik Sense-versies.

Het geëxporteerde script wordt opgeslagen in de standaard downloadmap van uw webbrowser.

Informatie

Geëxporteerde scripts kunt u importeren in Qlik Sense Desktop of Qlik Sense Enterprise on Windows, maar ze kunnen ook in apps worden geconverteerd.

 • Klik op Meer van het script dat u wilt exporteren en selecteer Exporteren.

Scripts converteren naar apps

U kunt scripts converteren naar apps. Bij het converteren wordt het script gedupliceerd en vervolgens geconverteerd naar een app. Geconverteerde apps gebruiken het load-script van het script als het load-script van de app.

 1. Klik op Meer van het script dat u wilt exporteren en selecteer Dupliceren en converteren naar analyse-app.
 2. Klik op Bevestigen.

Scripts verwijderen

 1. Klik op Meer van het script dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
 2. Klik op Verwijderen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!