Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Scripts opnieuw laden

Voer uw load-script uit om gegevens te exporteren met de laatste gegevens van de gegevensbron.

Scripts in de Qlik Cloud Analyse worden niet automatisch uitgevoerd om hun uitvoer bij te werken. Door het script opnieuw te laden, laadt het load-script nogmaals de laatste gegevens van de gegevensbron van het script om ze vervolgens te exporteren. Scripts kunnen handmatig of volgens een schema opnieuw worden geladen.

Voor informatie over welke gebruikers gegevens opnieuw kunnen laden, gaat u naar:

U kunt de laadstatus van een script controleren. Dit kan Geslaagd, Bezig met opnieuw laden of Mislukt zijn.

 • In de lijstweergave van scripts door te klikken op de waarde in de kolom Laatst gewijzigd.
 • In Laadgeschiedenis.
InformatieDe maximale laadtijd voor een script is drie uur. Als een script er langer over doet om te laden, zal de bewerking mislukken en ontvangt u een bericht.

Het laden van scriptgegevens plannen

U kunt een schema maken voor het laden van gegevens in uw script. Het schema kan gebaseerd zijn op frequentie, datum en tijd of op het moment dat een gegevensverzameling in het script wordt vernieuwd.

InformatieBepaalde acties leiden tot een wijziging van de eigenaar van de planning voor opnieuw laden. Ga voor meer informatie naar Eigendom van laadschema's.
 1. Klik op Meer van het script en selecteer Laadschema.

 2. Klik op Schema toevoegen

 3. Selecteer een van de tijdopties in Het script opnieuw laden.

Schema's op tijdbasis

Als u een schema op tijdbasis maakt, kunt u het volgende kiezen:

 • De frequentie en interval van de lading

 • De tijdzone en tijd van de dag

 • Hoe lang het schema van kracht blijft

Het herhalen van ladingen kan met de volgende intervallen worden ingesteld:

 • Dagelijks: Stel het aantal keren per dag, de tijdzone en de tijd van de dag in.

 • Wekelijks: Stel de dagen van de week, het aantal keren per dag, de tijdzone en de tijd van de dag in.

 • Maandelijks: Stel de dagen van de maand, het aantal keren per dag, de tijdzone en de tijd van de dag in.

 • Jaarlijks: Stel de maanden, dagen van de maand, het aantal keren per dag, de tijdzone en de tijd van de dag in.

Standaard worden schema's voortdurend uitgevoerd, zonder einddatum. U kunt ervoor kiezen om een begindatum of een einddatum in te stellen of het schema alleen tussen twee datums uit te voeren.

Schema's op basis van een gebeurtenis

U kunt een schema instellen om het script te laden als een gegevensverzameling dat door het script wordt gebruikt, is vernieuwd. Deze optie is alleen beschikbaar voor scripts die een gegevensverzameling bevatten die is gemaakt en vernieuwd door Qlik Cloud Gegevensintegratie. Ga voor meer informatie naar Gegevens integreren.

Informatie

Deze optie is alleen beschikbaar als de laatste lading van het script een lading of een voorbeeld was waarbij Store-opdrachten gebruiken was ingeschakeld. Als de laatste actie een voorbeeld was, zijn schema's op basis van een gebeurtenis niet beschikbaar.

Laadschema's bekijken en beheren

U kunt geplande ladingen bekijken en bewerken voor alle scripts waarvan u de eigenaar bent.

Klik in de hub op Meer van een script en klik op Schema opnieuw laden om een laadschema te bekijken of bewerken.

U kunt het schema ook verwijderen.

Tenantbeheerders en analysebeheerders kunnen geplande laadtaken bewerken en verwijderen uit de Beheerconsole. Ga voor meer informatie naar Geplande ladingen van scriptgegevens beheren.

Beperkingen en overwegingen

 • Het laadschema wordt uitgeschakeld als deze vijf keer achter elkaar niet wordt uitgevoerd. Als u eigenaar bent van het laadschema voor het script (het laadschema is aan u toegewezen), ontvangt u meldingen als dit gebeurt. De meldingsinstellingen kunnen voor één script, alle apps in een scripts of alle scripts in een tenant worden aangepast. Voor informatie over de eigenaar van een laadschema, raadpleegt u Eigendom van laadschema's.

 • Als u een groot aantal herlaadprocessen voor gegevens in de wachtrij of in uitvoering hebt (en daarnaast aanvullende gelijktijdige CPU- en geheugenintensieve processen), zult u merken dat sommige herlaadprocessen zo nu en dan merkbaar later dan hun geplande starttijd worden uitgevoerd.

 • Geplande ladingen worden niet opgenomen voor de gepubliceerde kopie van een script. Er moeten voor gepubliceerde scripts geplande ladingen zijn geconfigureerd voor de scripts in de beheerde ruimte.

 • Als u een script met een laadschema verplaatst naar een andere ruimte, wordt het laadschema verwijderd. Maak de planning opnieuw aan in de nieuwe ruimte, indien vereist.

 • Als u gegevensverzamelingen in een script toevoegt of verwijdert met een schema Als een gegevensverzameling is vernieuwd, moet u het schema verwijderen en opnieuw maken.

 • Wanneer u Gateway voor directe toegang gebruikt voor toegang tot uw gegevensbron, mogen verzoeken voor opnieuw laden van een script niet langer zijn dan 500.000 tekens.

Eigendom van laadschema's

Een tijdgebaseerde, geplande lading wordt uitgevoerd namens de gebruiker die aan het laadschema is toegewezen (de eigenaar van het laadschema), in plaats van de eigenaar van het script. Bepaalde acties resulteren in wijzigingen in wie aan het laadschema is toegewezen. De gebruiker die is toegewezen aan het laadschema wordt bepaald door de volgende regels:

 • Als u een laadschema maakt voor een script dat eerder geen laadschema had, wordt u de eigenaar van dat laadschema. Met andere woorden: het laadschema wordt aan u toegewezen.

 • Als een andere gebruiker een bestaand laadschema bewerkt of opslaat, wordt deze gebruiker eigenaar van het laadschema. Met andere woorden, het laadschema is nu aan hem of haar toegewezen.

 • Als een andere gebruiker het load-script van het script wijzigt door bewerkingen te doen in de Editor, wordt deze persoon in de meeste gevallen eigenaar (wordt aan deze persoon toegewezen). Maar als deze gebruiker al de meest recente gebruiker is die het load-script bewerkt, wordt het eigendom van het schema niet overgedragen aan deze persoon.

Voor meer informatie over het gezamenlijk ontwikkelen van gevensmodellen voor scripts raadpleegt u Gezamenlijk load-scripts voor gegevens ontwikkelen in gedeelde ruimten.

Handmatig scriptgegevens laden

U kunt een script handmatig opnieuw laden.

 • Klik op Meer van het scripts en selecteer Nu laden.

De laadgeschiedenis van een script weergeven

Laadgeschiedenis bevat de laadgeschiedenis voor het geselecteerde script. Gebruik dit om problemen met geplande ladingen op te lossen. U kunt de status, begin- en eindtijden en de duur van de vorige en huidige ladingen weergeven. U kunt ook het bijbehorende logboekbestand bekijken en downloaden.

Er zijn twee manieren om de laadgeschiedenis van een script te bekijken.

 • Klik in Overzicht van een script op Laadgeschiedenis.
 • Klik in de lijstweergave van scripts in de hub op de datum in de kolom Laatst gewijzigd en selecteer Laadgeschiedenis weergeven.

Laadgeschiedenis van een script

Screenshot van het tabblad Laadgeschiedenis van de Scripteditor.

Klik op de pagina Laadgeschiedenis op de knop Weergeven om het laadoverzicht te bekijken. U kunt desgewenst ook een gedetailleerd logboekbestand downloaden. Wanneer het limiet voor het aantal opgeslagen logboeken is bereikt, worden oude logboeken vervangen door nieuwe logboeken waarbij het eerste logboek wordt vervangen door het nieuwste enzovoort.

Mogelijk wilt u een lading van uw script annuleren als het laden te lang duurt of als het script is bijgewerkt met nieuwe gegevens en u een nieuwe lading wilt starten. Ga naar Laadgeschiedenis en klik op Annuleren om een lading te annuleren.

De geannuleerde lading verschijnt in uw Laadgeschiedenis.

Planningen voor opnieuw laden bekijken en verwijderen.

Tenantbeheerders en analysebeheerders kunnen geplande laadtaken bekijken en verwijderen uit de Beheerconsole. Ga voor meer informatie naar Geplande ladingen van scriptgegevens beheren.

Tijdstempels begrijpen: Bijgewerkt, Wijzigingsdatum en Datum laatste lading

U kunt tijdgegevens bekijken in de bijgewerkte tijdstempel die wordt getoond in de scripttegel. U kunt deze gegevens ook zien door te klikken op een script om Overzicht te tonen. Deze wordt weergegeven in Samenvatting als Wijzigingsdatum. De indeling van de datum kan variëren. Als het script bijvoorbeeld recent is bijgewerkt, ziet de waarde Bijgewerkt op de scripttegel er mogelijk als volgt uit: 15 minuten geleden bijgewerkt.

U kunt Datum laatste lading weergeven door Meer te selecteren in het script en vervolgens Details te selecteren. Deze waarde wordt alleen bijgewerkt als de gegevens van het script worden geladen. Bij een lading worden ook de tijdstempels gewijzigd voor Bijgewerkt en Wijzigingsdatum.

Velden Wijzigingsdatum en Datum laatste lading in Details van script

Detailweergave toont tijdstempels voor Datum laatste lading en Wijzigingsdatum

De volgende tabel toont de bewerkingen waarbij de tijdstempels Bijgewerkt(zelfde als Wijzigingsdatum) en Datum laatste lading worden vernieuwd:

Bewerkingen waarbij de waarden voor Bijgewerkt en Datum laatste lading worden vernieuwd
Bewerking Bijgewerkt, Wijzigingsdatum Datum laatst opnieuw geladen
Opnieuw laden Ja Ja
Naam wijzigen Ja Nee
Beschrijving wijzigen Ja Nee
Script publiceren Ja Nee
Eigenaar wijzigen Ja Nee
Script wijzigen Ja Nee

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!