Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Scripts beheren voor tenant- en analysebeheerders

Als u tenantbeheerder of analysebeheerder bent, kunt u apps tussen beheerde ruimten of zelfbeheerde (persoonlijke of gedeelde) ruimten verplaatsen, de eigenaar van scripts wijzigen, scripts verwijderen en laadschema's beheren.

InformatieScripteigenaren en -ontwikkelaars kunnen ook scripteigenschappen beheren. Ga voor meer informatie naar Scripts beheren.

Overzicht scripts

Om scripts te beheren, gaat u naar de pagina Inhoud in de Beheerconsole en opent u het tabblad Scripts. Het tabblad toont een tabel met informatie over de eigenaar van het script en de ruimte waarin het script zich bevindt. U kunt ook zien wanneer het script voor het laatst is bijgewerkt en details bekijken van geplande gegevensladingen. U kunt sorteren op de kolommen Naam of Laatst bijgewerkt en filteren op Naam, Id, Eigenaar of Ruimte.

Selecteer Bron of Gepubliceerd in de vervolgkeuzelijst boven de tabel:

 • Bron toont scripts die zich in persoonlijke of gedeelde ruimten bevinden. Als tenantbeheerder of analysebeheerder kunt u voor deze scripts de volgende acties uitvoeren:

  • Het laadschema van het script beheren
  • De eigenaar van het script wijzigen
  • Het script naar een andere ruimte verplaatsen
  • Het script verwijderen
 • Gepubliceerd toont scripts die zich in beheerde ruimten bevinden. Als tenantbeheerder of analysebeheerder kunt u voor deze scripts de volgende acties uitvoeren:

  • Het laadschema van het script beheren
  • Het script naar een andere ruimte verplaatsen
  • Het script verwijderen

De eigenaar van scripts wijzigen

Als tenant- of analysebeheerder kunt u de eigenaar van een script wijzigen.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar Inhoud > Scripts.
 2. Selecteer Bron.
 3. Selecteer één of meer scripts en klik op Eigenaar wijzigen.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Eigenaar wijzigen de gebruiker die u wilt toewijzen als de nieuwe eigenaar en klik vervolgens op Toepassen.

De ruimte van scripts wijzigen

Als tenant- of analysebeheerder kunt u een script naar een andere ruimte verplaatsen.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar Inhoud > Scripts.
 2. Selecteer Bron of Gepubliceerd.
 3. Selecteer één of meer scripts en klik op Verplaatsen.
 4. In het dialoogvenster Verplaatsen, selecteert u de ruimte waarnaar u de apps wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op Bevestigen.

  Informatie

  U hebt mogelijk hogere machtigingen nodig als u de ruimte van een script wilt wijzigen. Schakel indien nodig het selectievakje Verhoogde bevoegdheden verkrijgen in voorafgaand aan het bevestigen.

  Verhoogde bevoegdheden zijn vereist als u niet de eigenaar van het script bent of u niet beschikt over de machtiging Kan beheren voor de huidige of de nieuwe ruimte. Deze machtigingen zijn tijdelijk en worden ingetrokken nadat de ruimtewijziging is voltooid.

Geplande ladingen van scriptgegevens beheren

Door het script opnieuw te laden, worden de laatste gegevens van de gegevensbronnen van het script geladen om ze vervolgens te exporteren. U kunt scripts handmatig laden vanuit de hub of automatisch op basis van een schema.

Als tenantbeheerder of analysebeheerder kunt u laadschema's bekijken en verwijderen uit de Beheerconsole. U kunt de tijd bekijken van de laatste lading en de volgende geplande lading. Ook kunt u laadschema's maken en bewerken als u beschikt over de juiste machtigingen in de ruimten waarin de scripts en gegevensbronnen zijn opgeslagen.

Raadpleeg Scripts opnieuw laden voor gedetailleerde informatie over laadschema's evenals de beperkingen en overwegingen bij het werken met schema's. Voor informatie over de machtigingen die zijn vereist om gegevens opnieuw te laden, gaat u naar Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren en Rechten in beheerde ruimtes beheren.

De status van laadschema's van scripts bekijken

De kolom Planning in de scripttabel toont de status van een laadschema van een script. Een lege kolom betekent dat het script geen laadschema heeft. De planningsstatussen zijn als volgt:

 • Gepland: Het script heeft een ingeschakeld laadschema. Ga met de muiscursor op deze status staan om de tijdstempel te bekijken van de laatste lading en de volgende geplande lading.

 • Schema is uitgeschakeld: Het script heeft een schema dat momenteel is uitgeschakeld. Ga met de muiscursor op deze status staan om de tijdstempel te bekijken van de laatste mislukte laadpoging. Een laadschema wordt uitgeschakeld nadat het uitvoeren vijf keer op rij is mislukt.

Statussen voor laadschema's in de scripttabel.

Screenshot van de kolom Planning met statussen en knopinfo

Laadschema's maken of bewerken

Tenantbeheerders en analysebeheerders met de juiste ruimtemachtigingen voor een script en de gegevensinhoud ervan, kunnen nieuwe laadschema's maken of een bestaand laadschema bewerken. Het schema kan gebaseerd zijn op frequentie, datum, tijd of op het moment dat een gegevensverzameling in het script wordt vernieuwd.

InformatieDoor het bewerken van een laadschema, wordt mogelijk de eigenaar van het schema gewijzigd. Zie: Eigendom van laadschema's.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar Inhoud > Scripts.

 2. Selecteer Bron of Gepubliceerd en zoek het script waarvoor u een laadschema wilt toevoegen of bewerken.

 3. Klik op Meer en selecteer vervolgens Laadschema.

 4. Als u een nieuw schema toevoegt, klik dan op Schema toevoegen in het dialoogvenster Laadschema.

 5. Configureer een nieuw laadschema of bewerk het bestaande schema.

  Voor gedetailleerde informatie over het configureren van laadschema's gaat u naar Scripts opnieuw laden.

 6. Klik op Opslaan.

Eigendom van laadschema's

Een tijdgebaseerde, geplande lading wordt uitgevoerd namens de gebruiker die aan het laadschema is toegewezen (de eigenaar van het laadschema), in plaats van de eigenaar van de app. Bepaalde acties resulteren in wijzigingen in wie aan het laadschema is toegewezen. De gebruiker die is toegewezen aan het laadschema wordt bepaald door de volgende regels:

 • Als u een laadschema maakt voor een script dat eerder geen laadschema had, wordt u de eigenaar van dat laadschema. Met andere woorden: het laadschema wordt aan u toegewezen.

 • Als een andere gebruiker een bestaand laadschema bewerkt of opslaat, wordt deze gebruiker eigenaar van het laadschema. Met andere woorden, het laadschema is nu aan hem of haar toegewezen.

 • Als een andere gebruiker het load-script van het script wijzigt door bewerkingen te doen in de editor voor het laden van gegevens (of gegevens in Gegevensbeheer te laden), wordt deze persoon in de meeste gevallen eigenaar (wordt aan deze persoon toegewezen). Maar als deze gebruiker al de meest recente gebruiker is die het load-script bewerkt, wordt het eigendom van het schema niet overgedragen aan deze persoon.

Laadschema's verwijderen

Tenantbeheerders en analysebeheerders kunnen bestaande laadschema's verwijderen in de Beheerconsole.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar Inhoud > Scripts.

 2. Zoek het script waarvan u het laadschema wilt verwijderen.

 3. Klik op Meer en selecteer vervolgens Laadschema.

 4. In het venster Laadschema klikt u op Verwijderen.

Scripts verwijderen

Als tenant- of analysebeheerder kunt u scripts verwijderen.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar Inhoud > Scripts.
 2. Selecteer Bron of Gepubliceerd.
 3. Selecteer één of meer scripts en klik op Verwijderen.
 4. Schakel in het dialoogvenster Scripts verwijderen het selectievakje in om de verwijdering te bevestigen en klik vervolgens op Verwijderen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!