Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Impactanalyse voor apps, scipts en gegevensverzamelingen analyseren

Een impactanalyse toont de toekomstgerichte, downstreamweergave van een database, app of veldafhankelijkheden. Het geeft antwoord op vragen over welke databases, apps, bestanden, koppelingen en andere bronnen direct of indirect worden beïnvloed als de waarde van een specifiek veld wordt gewijzigd. U kunt ook inzoomen op specifieke velden die zijn beïnvloed door de wijziging.

Qlik Cloud biedt een samengevoegd overzicht van de downstream invloed waarbij u op interactieve wijze directe en indirecte afhankelijkheden van een specifiek veld of object kunt onderzoeken.

Downstreamherkomst wordt impactanalyse genoemd omdat er wordt geanalyseerd welke objecten worden getroffen door wijzigingen binnen uw gegevens of toepassing; deze objecten zijn afhankelijkheden van het basisknooppunt. Qlik Cloud biedt informatie en toont het aantal per type van afhankelijke objecten in een overzichtsweergave.

Zakelijke gebruikers die een specifiek veld onderzoeken, krijgen een samengevoegd overzicht van de downstream invloed die inzichten biedt in:

 • Welke objecttypen worden getroffen door een wijziging van dit veld, inclusief databases, bestandsopslag, apps en koppelingen.
 • Welke Power Bi-rapporten en dashboards worden getroffen
 • Welke Qlik NPrinting.-rapporten worden getroffen
 • Welke gegevensmodellen voor Power BI en Tableau worden getroffen
 • Wat het aantal directe afhankelijkheden en indirecte afhankelijkheden per type is.
 • Wie de eigenaars van de items zijn die worden getroffen als u een wijziging maakt.

Bekijk de herkomst als u informatie over upstreamherkomsten zoals invoer, transformaties en andere historische gegevens wilt bekijken die uitleg kunnen bieden over waar uw gegevens vandaan komen en welke bewerkingen zijn uitgevoerd. Zie Herkomst van apps, scripts en gegevensverzamelingen analyseren

Rasterkolommen impactanalyse

Selecteert de gewenste kolommen met de kolomkiezer pictogram Kolommen rechtsboven in het raster. Kolomopties kunnen variëren afhankelijk van het type bron dat wordt bekeken. De kolomopties kunnen de volgende kopteksten bevatten: Naam, Aantal gegevensverzamelingen | tabellen | velden, Type, Ruimte, Eigenaar, Laatste lading (apps), Laatst gewijzigd (andere bronnen), Acties.

Raster impactanalyse

InformatieAls de kolommen Eigenaar en Ruimte verschillende waarden hebben, verschijnt er een knopinfo met een lijst van de eigenaren en ruimten.

Overzichtsweergave van impactanalyse

Open een impactanalyse door te selecteren in een app of tegel of rij van een gegevensverzameling (afhankelijk van uw weergave) en Impactanalyse te selecteren. U kunt ook een overzichtsweergave van een impactanalyse openen vanuit het overzicht van een gegevensverzameling door en vervolgens Impactanalyse te selecteren. U kunt een herkomst (upstream) of impactanalyse (downstream) openen voor andere knooppunten die in de grafieken verschijnen door en Herkomst (gebruiken als nieuw basisknooppunt) of Impactanalyse te selecteren.

In de overzichtsweergave kunt u een filter toepassen om alle of alleen directe afhankelijkheden weer te geven. Een voorbeeld van een directe afhankelijkheid is een app Toepassing A die een specifieke gegevensverzameling Gegevensbestand B laadt. In dit geval is Toepassing A direct afhankelijk van Gegevensbestand B. Een voorbeeld van een indirecte afhankelijkheid is een QVD C.qvd die is gemaakt door Toepassing A op basis van Gegevensbestand B. In dit geval is C.qvd een indirecte afhankelijkheid van Gegevensbestand B.

Overzichtsweergave van een impactanalyse die de afhankelijke velden in een app toont

Overzichtsweergave van een impactanalyse die de afhankelijke velden in een app toont

Het basisknooppunt dat wordt geanalyseerd krijgt een blauwe omranding. De afhankelijkheden worden weergegeven in het linkeroverzicht met daarbij het aantal per type. Wanneer deze in focus is en wordt weergegeven in het hoofdraster, wordt het type gemarkeerd in een groen vak. Typen afhankelijkheden zijn databases, apps, bestandsopslag en koppelingen. De weergegeven objecten voor dat type worden in het hoofdraster weergegeven. Zoom in op deze objecten door de rij te selecteren. Bijvoorbeeld: een app zoomt in op een tabel en vervolgens op veldniveau.

Als u de invloed van een veldwijziging wilt onderzoeken, zoomt u in op het basisknooppuntobject en selecteert u een interessegebied om afhankelijkheden voor dat veld te bekijken.

Zoom in op het basisknooppunt om het veld te bekijken en te selecteren en op dat veld te focussen

Selecteer in de rij van het afhankelijke object dat in focus is om een menu met de volgende acties te openen:

Acties die uitgevoerd kunnen worden voor afhankelijke objecten in de overzichtsweergave van impactanalyse

Menu Acties in het raster voor afhankelijkheden

Knooppuntdetails

De details die u kunt zien zijn afhankelijk van uw toegang tot dat object. Details kunnen de volgende informatie tonen:

 • Naam

 • Beschrijving

 • Extra info

 • Locatie

 • Ruimte

 • Eigenaar

 • Maker

 • Laatst gewijzigd

Detailweergave geopend vanuit de overzichtsweergave voor impactanalyse

Detailweergave geopend vanuit de koppeling voor de overzichtsweergave voor impactanalyse

Machtigingen

Gebruikers zonder leesrechten kunnen afzonderlijke bronnamen, de kolom Laatste lading voor afhankelijke apps of de kolom Laatst gewijzigd voor andere brontypen niet bekijken. Gebruikers zonder leesrechten kunnen ook het contextmenu of andere zoomopties voor de bron niet zien.

Voorbeeld gebruikscase voor het analyseren met impactanalyse

Een stapsgewijze toelichting bij het onderstaande voorbeeld vindt u hier:

Gebruikscases voor impactanalyse

Voorbeeld: De invloed begrijpen van een wijziging van een gegevensverzameling

Als app-ontwikkelaar bent u verantwoordelijk voor een gegevensbron en u overweegt om een wijziging door te voeren voor een gegevensverzameling Sales data.xlsx door het veld Price te verwijderen. U stelt uzelf de volgende vragen: Wat wordt beïnvloedt door deze wijziging? Wat moet er gebeuren? Wie moet ik op de hoogte stellen? U begint het onderzoek door te selecteren in de tegel van de gegevensverzameling en vervolgens Impactanalyse te selecteren.

Overzichtsweergave van impactanalyse voor de gegevensverzameling Sales data.xlsx

Downstreamafhankelijkheden voor apps en gegevensverzamelingen bekijken met behulp van de overzichtsweergave van impactanalyse

Het overzicht van de impactanalyse geeft aan dat deze gegevensverzameling 5 afhankelijkheden bevat: de gegevensverzameling wordt gebruikt in 4 apps (in totaal 6 tabellen) en in 1 bestandsopslag (2 QVD's). De QVD's in de bestandsopslag zijn indirecte afhankelijkheden omdat ze zijn gegenereerd vanuit de apps die zijn geladen met het basisknooppunt Sales data.xlsx. Vouw het basisknooppunt Sales data.xlsx uit en er wordt een lijst met velden geopend. Selecteer het veld Price , waardoor Price het basisknooppunt wordt dat voor de impactanalyse wordt geanalyseerd. De getoonde afhankelijkheden nemen af, waardoor in total 3 apps worden getroffen door een wijziging in het veld Price.

U moet het volgende doen:

 1. De gegevensverzameling Sales data.xlsx moet opnieuw worden geladen als het veld Price is verwijderd.
 2. Er moet contact worden opgenomen met de eigenaren van de afhankelijke apps Sales analysis en Extract zodat ze weten dat ze hun app opnieuw moet laden. Zoek de eigenaar van de kolom Eigenaar of selecteer om het contextmenu te openen van de rijen van beide afhankelijke apps Sales analysis en Extract; selecteer Details om de eigenaar van de app weer te geven.
 3. De eigenaar van de getroffen apps moet worden benaderd en op de hoogte worden gebracht dat de apps opnieuw moeten worden geladen met de aangepaste gegevensverzameling Sales data.xlsx.

Selecteer Details om de eigenaren te bepalen van getroffen apps die opnieuw geladen moeten worden met aangepaste gegevensverzamelingen

Open Details om de eigenaar van het afhankelijke object weer te geven

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!