Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een Direct Query-app maken

Als u een nieuwe Qlik Sense analyse-app maakt, hebt u de mogelijkheid om deze te maken met een Direct Query-verbinding in plaats van de gegevens in het geheugen te laden.

Verbinding maken met een database

De eerste stap om aan de slag te gaan met Direct Query is om verbinding te maken met een database.

InformatieVoor een lijst met ondersteunde gegevensbronnen raadpleegt u Data sources in Qlik Cloud Analytics.

Doe het volgende:

 1. Maak een nieuwe Qlik Sense analyse-app.

  Apps maken en gegevens toevoegen

 2. Selecteer een bestaande gegevensverbinding of voeg een nieuwe gegevensverbinding toe.

  U kunt het beste door de gebruiker gedefinieerde aanmeldgegevens gebruiken, zoals met OAuth in Snowflake.

  Gegevens toevoegen aan de app van connecties en nieuwe bestanden

  InformatieVoor een lijst met ondersteunde gegevensverbindingstypen raadpleegt u Clouddatabases direct openen met Direct Query.
 3. Klik op het menu.

 4. Selecteer Ga naar Direct Query.

Gegevensbron en tabellen selecteren

Selecteer de tabellen en kolommen die u wilt opnemen voor de analyse van uw gegevens.

Doe het volgende:

 1. In de Direct Query-app die u hebt gemaakt, selecteert u een Eigenaar.
 2. Selecteer de tabel of tabellen die u wilt analyseren.
 3. Klik op Volgende.

Gegevensmodelbeheer wordt vervolgens geopend.

Relaties tussen tabellen maken om een gegevensmodel te maken in Gegevensmodelbeheer

Als u meer dan één tabel in uw analyse hebt opgenomen, moet u relaties tussen tabellen en velden maken.

InformatieVoor een volledige lijst van ondersteunde relatietypen raadpleegt u Clouddatabases direct openen met Direct Query.

Doe het volgende:

 1. In Gegevensmodelbeheer klikt u op Relatie.

 2. Selecteer de tabellen en velden waaraan moet worden gerelateerd.

  Ga voor meer informatie naar Tabellen samenvoegen in Gegevensbeheer.

  InformatieU kunt maximaal twee tabellen selecteren. Herhaal de procedure om meer relaties te maken.
  InformatieCirculaire relaties worden niet ondersteund.
 3. Als u relaties tussen alle relevante velden en tabellen hebt gemaakt, klikt u op Wijzigingen toepassen.

Alle relaties verschijnen op het startscherm van Gegevensmodelbeheer. U kunt de relaties sorteren op basis van de tabel waarop ze zijn gebaseerd door te klikken op de bijbehorende tabel in de lijst.

TipAls u een gegevensmodel in Direct Query maakt, kunt het u model het beste zo eenvoudig mogelijk houden. Complexe query's veroorzaken sneller prestatieproblemen.
TipWanneer u werkt met Direct Query, is het aanbevolen dat u een sjabloon-app voor Direct Query maakt. Zo kunt u tijd besparen door de sjabloon-app met het vooraf gedefinieerde model te dupliceren bij het maken van een nieuwe Direct Query-app.

Visualisaties toevoegen

Voor instructies voor het toevoegen van visualisaties raadpleegt u Visualisaties maken.

InformatieNiet alle visualisatietypen worden ondersteund in Direct Query-apps en sommige hebben verschillende beperkingen in vergelijking tot apps in het geheugen. Voor een complete lijst van ondersteunde diagrammen en functies raadpleegt u Clouddatabases direct openen met Direct Query.

U kunt functies van de clouddatabase in uitdrukkingen van metingen gebruiken, maar niet in berekende dimensies.

Direct Query-apps delen

De toegang tot Direct Query-apps verschilt licht van apps in het geheugen omdat de gebruikerstoegang doorgaans wordt beheerd door de database met door de gebruiker gedefinieerde aanmeldgegevens.

 • De app en gegevensverbinding moeten zich in een gedeelde ruimte bevinden.

 • Gebruikers moeten de rol Kan gegevens gebruiken hebben in de gedeelde ruimte om toegang tot de database te krijgen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!