Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

ODAG-koppelingen in Direct Query-apps maken

U kunt uw Direct Query-app koppelen aan een on-demand sjabloon-app. Door het maken van deze On-Demand App Generation (ODAG)-koppelingen kunt u direct apps in het geheugen vanuit uw Direct Query-app genereren. Zo kunt u snel gegevenssegmenten extraheren in Qlik Cloud voor een diepere analyse. Voor meer informatie over het genereren van on-demand sjabloon-apps, gaat u naar Instellingen van een Direct Query-app exporteren naar een sjabloon-app.

Een ODAG-koppeling maken

Doe het volgende:

 1. In de werkbladeditor selecteert u App-navigatiekoppelingen in het bedrijfsmiddelenvenster en klikt u op Nieuwe maken.
 2. In het venster dat verschijnt, vult u de volgende velden in:
  • Naam

   De naam van uw app-navigatiekoppeling.

  • Sjabloon-app

   Selecteer uw on-demand sjabloon-app in de vervolgkeuzelijst.

  • Uitdrukking

   De uitdrukking voor de dimensie die u hebt gebruikt in het filter tijdens het genereren van de on-demand sjabloon-app.

  • Maximaal aantal rijen

   Het maximumaantal rijen dat is toegestaan zodat de koppeling werkt.

 3. Controleer het vak Gegenereerde apps overschrijven.
 4. Stel Standaardweergave wanneer geopend in op App-overzicht om uw gegenereerde app te bekijken of op Mijn nieuwe werkblad om naar de werkbladeditor te gaan.
 5. Klik op Maken.

Een ODAG-koppeling gebruiken

Zodra u een ODAG-koppeling hebt gemaakt, moet u een interface maken om te gebruiken voor uw Direct Query-app.

Doe het volgende:

 1. Maak een knop in de werkbladeditor van uw Direct Query-app. Ga voor meer informatie naar Visualisaties toevoegen in Een Direct Query-app maken.
  InformatieU kunt de koppeling openen door deze te slepen van het bedrijfsmiddelenvenster en op het werkblad neer te zetten. Het aanmaken van een knop wordt aanbevolen voor extra gebruiksgemak.
 2. Selecteer uw knop en klik in het eigenschappenvenster op Acties en navigatie.
 3. In de vervolgkeuzelijst Navigatie selecteert u On-demand app.
 4. In de vervolgkeuzelijst On-demand selecteert u uw ODAG-koppeling.
 5. Klik op Diagram inschakelen.
 6. Stel Voorwaarde voor inschakelen van diagram in op AAN.
 7. Stel de voorwaarde zo in dat de knop alleen is ingeschakeld als uw filterdimensie = 1.

In de werkbladweergave is de knop nu beschikbaar als u automatisch een nieuwe on-demand app in het geheugen genereert op basis van uw geselecteerde dimensie zolang u precies één waarde voor uw filterdimensie hebt geselecteerd. De gegenereerde app heeft dezelfde instellingen als uw Direct Query-app en overschrijft eerder gegenereerde on-demand apps.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!