Ga naar hoofdinhoud

Beperkingen van Direct Query

In de volgende sectie worden de beperkingen van Direct Query beschreven.

De volgende beperkingen zijn van toepassing als u Direct Query-apps gebruikt en maakt:

 • Qlik Sense Mobile SaaS ondersteunt het gebruik van Direct Query niet.

 • De mogelijkheden van Direct Query zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de onderliggende clouddatabases en SQL pushdown.

 • De prestaties van Direct Query worden sterk beïnvloed door de prestaties van de onderliggende gegevensbron.

 • Wat wordt ondersteund in de Direct Query-modus kan verschillen per app, afhankelijk van het gegevensverbindingstype. Elke verbinding kan de uitvoering van query's anders behandelen.

 • Het is niet mogelijk om Qlik Gegevensgateway - Directe toegang-gegevensverbindingen te gebruiken in Direct Query.

 • Beveiliging wordt uitgevoerd door de database.

 • Het Direct Query-apptype kan alleen worden geselecteerd voor databases die de Direct Query-modus ondersteunen.

 • Als u Direct Query wilt gebruiken in een database, moet u de machtiging hebben om te lezen vanuit de database.

 • Als u Direct Query wilt gebruiken voor een gegevensverbinding, moet u de machtiging Kan gegevens gebruiken hebben in de ruimte waar de gegevensverbinding aanwezig is.

 • Interceptie en de lokale uitvoering van sommige bewerkingen vinden alleen plaats na het paradigma voor cachen, dat de gebruiker moet inschakelen.

 • De volgende hubacties worden niet ondersteund:

  • Impactanalyse

  • Openen zonder gegevens

  • Publiceren

  • Prestaties beoordelen

  • Opnieuw laden

  • Opnieuw laden inplannen

 • Er is een limiet van 1 miljoen rijen voor de gegevens die geretourneerd kunnen worden in een afzonderlijke query naar een onderliggende database.

 • Het groene, witte en grijze associatieve model wordt niet ondersteund. Vanwege de beperkingen van op SQL gebaseerde modellen, worden gegevens gefilterd in plaats van geselecteerd. Ga voor meer informatie naar Het associatieve selectiemodel.

 • Sorteeropties worden niet ondersteund in visualisaties met filtervak. Standaardsortering wordt automatisch toegepast.

 • Filtervakken in Direct Query geven uitgezonderde waarden niet aan in grijs. Ga voor meer informatie naar Selectiestatussen.

 • Visualisatie-uitbreidingen worden niet ondersteund.

 • Het insluiten van app-inhoud wordt niet ondersteund.

 • Het delen en downloaden van app-inhoud wordt niet ondersteund.

 • Contextgevoelige hulp is niet beschikbaar in de uitdrukkingseditor voor Snowflake-functies.

 • De volgende mogelijkheden voor zoekopdrachten in velden worden niet ondersteund:

  • Fuzzy zoeken

  • Samengestelde zoekopdracht

  • Impliciete zoekopdrachten op basis van woorden of zoekopdrachten op basis van woorden in combinatie met "^"

  • De symbolen "-" en "+" symbolen die aanvullende semantische instructies voor zoekopdrachten aangeven

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!