Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Werken met bedrijfswoordenlijsten

Een bedrijfswoordenlijst is een hulpmiddel waarmee u termen en definities binnen uw Qlik Cloud-platform kunt standaardiseren. Een gedeeld begrip van terminologie is essentieel voor het ontsluiten van gegevens en samenwerking tussen afdelingen. Bedrijfswoordenlijsten zijn een type hulpbron in Qlik Cloud. Ze bestaan uit logische categorieën die zijn ingevuld met termen. De termen zijn in duidelijke taal beschreven, zodat iedereen in een organisatie ze kan raadplegen en begrijpen.

Een bedrijfswoordenlijst:

  • Helpt app-ontwerpers gestandaardiseerde definities en gerelateerde gegevensverzamelingen te vinden
  • Helpt bedrijfsanalisten antwoorden op bedrijfsvraagstukken te vinden en te begrijpen
  • Geeft vertrouwen in gekoppelde gegevensverzamelingen en apps door context en achtergrond te bieden
  • Verbetert de communicatie en samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen.

Een organisatie kan meerdere woordenlijsten hebben voor verschillende functionele gebieden die gerichte bedrijfsactiviteiten ondersteunen. Qlik Cloud-catalogus biedt het extra voordeel dat zakelijke termen kunnen worden gekoppeld aan gegevensverzamelingen en apps voor waardevolle statistieken en visualisaties die diepere context en gegevensgestuurde validatie bieden.

Structuur en componenten van de bedrijfswoordenlijst

Een bedrijfswoordenlijst heeft een Naam, Beschrijving en Termen die zijn georganiseerd in Categorieën. Aanvullende details zoals afkortingen, relaties met andere termen en links naar ondersteunende bronnen geven elke termvermelding een meerwaarde.

Bedrijfswoordenlijsten zijn een type hulpbron dat wordt weergegeven in Qlik Cloud

Bedrijfswoordenlijst is een type hulpbron in Qlik Cloud

Bedrijfswoordenlijsten maken en bewerken

De eigenaar van een woordenlijst krijgt de algemene rol van Steward in de Beheerconsole. Deze rol is er verantwoordelijk voor dat de termen kloppen en dat de woordenlijst voldoet aan de behoeften van de gebruikers. Deze algemene Steward-rol is vereist om een woordenlijst aan te maken, bij te werken en te verwijderen, alsmede om de term in de status Geverifieerd te bewerken of te verwijderen en de status van de term te wijzigen in Geverifieerd.

Gebruikers die Kan bekijken toegang hebben kunnen de Termen in de woordenlijst bekijken. Gebruikers met de machtigingen Kan beheren en Kan bewerken in de ruimte kunnen niet-goedgekeurde termen toevoegen en bewerken. De eigenaar van de bedrijfswoordenlijst ontvangt meldingen dat termen zijn toegevoegd en term-stewards ontvangen meldingen wanneer termen zijn gewijzigd. De eigenaar van de woordenlijst keurt bewerkingen van termen en categorieën goed door de status te veranderen in Geverifieerd.

Een gebruiker met een van de volgende machtigingen: Eigenaar, Kan beheren, Kan gegevens bewerken in apps of Kan bewerken, kan categorieën maken, bewerken en verwijderen. Voor gedetailleerde informatie over rollen en machtigingen voor bedrijfswoordenlijsten, zie Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren of Rechten in beheerde ruimtes beheren.

Als de bron van een woordenlijst extern wordt bijgehouden en bijgewerkt, moet de Qlik Cloud-woordenlijst in een ruimte worden geplaatst waarin gebruikers alleen de machtigingen Kan bekijken hebben. Dit geldt niet voor de steward. Wanneer de externe woordenlijst is bijgewerkt, importeert de steward deze met de optie Woordenlijst importeren en bijwerken om de termen, categorieën en metagegevens bij te werken. Stewards kunnen de import zo instellen dat termen worden verwijderd die zijn gewist in de bron en niet langer in de woordenlijst aanwezig hoeven te zijn. Andere gebruikers kunnen de woordenlijsttermen koppelen aan masteritems in apps om uitleg van terminologie toe te voegen.

Meldingen

Gebruikers van de bedrijfswoordenlijst kunnen zich abonneren op meldingen over de woordenlijst om op de hoogte te worden gesteld wanneer een nieuwe woordenlijstterm wordt gemaakt, verwijderd of bijgewerkt. De eigenaar van de woordenlijst ontvangt de meldingen van toegevoegde termen en de stewards van een term ontvangen de meldingen van gewijzigde termen.

  1. Ga naar Profielinstellingen>Meldingen.
  2. Breid de opties voor meldingen uit onder Woordenlijsten en selecteer of u wilt worden geïnformeerd bij het aanmaken, verwijderen en bijwerken van termen via browsermeldingen, pushmeldingen in Qlik Sense Mobile, e-mail of een dagelijkse verzamelmail.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!