Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

İş terimleri sözlükleriyle çalışma

İş terimleri sözlüğü, Qlik Cloud platformunuzdaki terimleri ve tanımları standartlaştırmanıza yardımcı olan bir araçtır. Terimlerinde aynı biçimde anlaşılması, veri keşfi ve departmanlar arası iş birliği için esastır. İş sözlükleri Qlik Cloud içindeki bir kaynak türüdür. Terimlerle doldurulmuş mantıksal kategorilerden oluşurlar. Terimler, bir kuruluştaki herkesin başvurabileceği ve anlayabileceği açık bir dille tanımlanmıştır.

İş terimleri sözlükleri şunları yapar:

  • Uygulama tasarımcılarının, standartlaştırılmış tanımları ve ilgili veri kümelerini bulmalarına yardımcı olur
  • İş analistinin, işle ilgili sorulara yanıt bulmasına ve yanıtları anlamasına yardımcı olur.
  • Bağlam ve arka plan sağlayarak bağlantılı veri kümelerine ve uygulamalara güven aşılar.
  • İş kolları arasında daha güçlü iletişim ve iş birliği kurulmasına yardımcı olur.

Bir kuruluşun, hedeflenen iş kollarını destekleyen çeşitli işlevsel alanlar için birden çok sözlüğü olabilir. Qlik Cloud Katalog, değerli metrikler ve görselleştirmeler elde etmek için ek olarak iş terimlerini veri kümelerine ve uygulamalara bağlayabilme avantajını sunar, böylece daha detaylı bir bağlam ve veriye dayalı doğrulama sağlar.

İş terimleri sözlüğü yapısı ve bileşenleri

İş terimleri sözlüğünde ad, açıklama ve kategorilere ayrılmış terimler bulunur. Kısaltmalar, diğer terimlerle ilişkiler ve destekleyici varlıklar için verilen bağlantılar gibi ek detaylar terim girişlerine değer katar.

İş terimleri sözlükleri Qlik Cloud içinde gösterilen bir kaynak türüdür.

İş terimleri sözlüğü Qlik Cloud'daki bir kaynak türüdür.

İş sözlükleri oluşturma ve düzenleme

Yönetim Konsoluiçinde sözlük sahibine görevli evrensel rolü atanır. Bu roldeki kişi, terimlerin doğru olduğunu ve sözlüğün, müşteri ihtiyaçlarını karşıladığını sağlamaktan sorumludur. Bu evrensel görevli rolü; terimler sözlüğünü oluşturmak, güncellemek ve silmek gibi eylemleri gerçekleştirmenin yanı sıra doğrulanmış (verified) durumdaki terimleri düzenlemek ya da silmek ve ardından terim durumunu "doğrulanmış" olarak değiştirmek için gerekli bir roldür.

Alana Görüntüleyebilir erişimi olan kullanıcılar sözlükteki Terimleri görüntüleyebilir. Alanda Yönetebilir ve Düzenleyebilir izinleri olan kullanıcılar, onaylanmamış terimler ekleyebilir ve bu terimleri düzenleyebilir. Terim eklendiğinde iş terimleri sözlüğü sahibine bildirim gönderilir ve terimler değiştirildiğinde terim görevlilerine bildirim gönderilir. Sözlük sahibi, terimlerde ve kategorilerde yapılan düzenlemeleri, durumu "Onaylanmış" olarak değiştirerek onaylayabilir.

Şu izinlerden herhangi birine sahip bir kullanıcı kategorileri oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir: Sahip, Yönetebilir, Uygulamalardaki verileri düzenleyebilir veya Düzenleyebilir kategorileri oluşturabilir, düzenleyebilir, silebilir. İş terimleri sözlüğüyle ilgili erişim izinleriyle alakalı ayrıntılı bilgi almak için bk. Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme veya Yönetilen alanlarda izinleri yönetme.

Bir sözlüğün kaynağı harici olarak muhafaza ediliyor ve güncelleniyorsa Qlik Cloud sözlüğü, yönetici dışındaki kullanıcıların Yalnızca görüntüleyebilir izinlerine sahip olduğu bir alana yerleştirilmelidir. Harici sözlükte güncellemeler yapıldığında yönetici; terimleri, kategorileri ve meta verileri güncellemek için Sözlüğü içe aktar ve güncelle seçeneğini kullanarak sözlüğü içe aktarır. Yönetici, kaynaktan kaldırılan ve artık sözlükte yer almaması gereken terimleri silmek için içe aktarmayı ayarlayabilir. Diğer kullanıcılar, terminolojiye ilişkin açıklamalar sağlamak için sözlük terimlerini uygulamalardaki ana öğelerle ilişkilendirebilir.

Bildirimler

İş terimleri sözlüğü kullanıcıları, yeni bir sözlük terimi oluşturulduğunda, silindiğinde veya güncellendiğinde bilgilendirilmek için sözlük bildirimlerine abone olabilir. Eklenen terimlerin bildirimi sözlük sahibine ve değiştirilen terimlerin bildirimi görevlilere gönderilir.

  1. Profil ayarları > Bildirimler'e gidin.
  2. Bildirimler için Sözlükler'in (Glossaries) altındaki seçenekleri açın. Terim oluşturma, terim silme ve terim güncelleme için tarayıcı bildirimleri, Qlik Sense Mobile push bildirimleri, e-posta ve günlük e-posta özeti seçeneklerinden hangisini istediğinizi seçin.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!