Ga naar hoofdinhoud

Werken met herkomst en impactanalyse in Analytics

Een ingewikkeld dataweb kan ontstaan als verschillende gegevensbronnen elkaar door verschillende systemen kruisen. Het kan moeilijk zijn om dit web te ontrafelen en te begrijpen. Herkomst biedt volledige audittrails, eenvoudige visuele stromen en weergaven in deze pijplijnen. De rol van gegevensherkomst is waardevol voor bedrijfsactiviteiten, want dit biedt de mogelijkheid om te achterhalen waarvan gegevens afkomstig zijn, hoe ze zijn getransformeerd en hoe ze binnen en buiten uw organisatie worden gebruikt.

Wat is herkomst op veldniveau

Gegevensgebruikers kunnen visueel de stroom van elk gegevensveld bekijken, van de originele gegevensbron tot toepassingen van eindgebruikers, voor elke gegevensasset die in Qlik Cloud wordt beheerd. Dit biedt u uitvoerig inzicht in waar en hoe gegevensvelden worden verkregen of gemaakt. Herkomst op veldniveau helpt u om te vertrouwen op uw gegevens en deze op een dieper niveau te begrijpen, en om efficiëntie binnen de gegevenspijplijn mogelijk te maken.

Qlik Cloud maakt een duidelijk onderscheid tussen herkomst en impactanalyse:

  • Herkomst vertegenwoordigt de geschiedenis van een veld of gegevensverzameling, terug naar de toepassingen en verandert in de originele bron. Herkomst biedt een antwoord op vragen zoals de volgende: Waar komt deze gegevensverzameling vandaan? Wat is de ultieme bron? Hoe is het berekend?

    Zie: Herkomst van apps, scripts en gegevensverzamelingen analyseren.

  • Impactanalyse toont een downstreamweergave van afhankelijkheden van een gegevenselement - welke databases, apps, bestanden of koppelingen direct of indirect worden beïnvloed als de waarde of structuur van een specifiek veld is gewijzigd. Impactanalyse geeft antwoord op vragen als: Waar is dit nog meer gebruikt? Hoe vaak is dit gebruikt? Wat is de invloed als ik dit wijzig?

    Zie: Impactanalyse voor apps, scipts en gegevensverzamelingen analyseren.

Open grafieken en weergaven voor herkomsten impactanalyse vanuit verschillende startpunten in Qlik Sense. Dit kan ook van de tegels in een gegevensverzameling of toepassing of direct vanuit een Qlik Cloud-diagram. Voor meer informatie over herkomst raadpleegt u Overzichtsweergave van herkomst.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!