Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Thema's beheren

Thema's worden beheerd in de Beheerconsole op de pagina Thema's.

U kunt aangepaste thema's uploaden, zoals kleuren en achtergronden op basis van de huisstijl van uw bedrijf, en gebruiken om apps vorm te geven. Ga voor meer informatie naar Een app vormgeven.

Overzicht thema's

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar.

Eigenschappen voor thema's
Eigenschap Beschrijving

Naam

Dit is de naam van de metagegevens in het QEXT-bestand, die verschilt van de QEXT-bestandsnaam.

Beschrijving

Korte beschrijving van het thema.

Extra info

Extra info voor filteren.

Author

Maker van het thema.

Naam van QEXT-bestand

Id die uniek moet zijn. Bestandsnaam van het themadefinitiebestand. Verschilt van de naam van het thema.

QEXT-versie

Versie van metagegevens in het QEXT-bestand.

Gepubliceerd

Publicatiedatum.
Bijgewerkt Datum van laatste update.

Sorteer in de tabel met behulp van de pijlen in de koptekst van de eigenschappen. Filter met behulp van het vervolgkeuzemenu Tags of door de tags in de tabel te selecteren.

InformatieThema's die koppelingen naar externe bronnen bevatten, moeten in de acceptatielijst van de Content Security Policy zijn opgenomen.

Thema's met externe bronnen

Thema's die koppelingen naar externe bronnen bevatten, moeten in de acceptatielijst van de Content Security Policy zijn opgenomen.

Zie ook: Content Security Policy beheren

Ondersteunde bestandsindelingen en -groottes

Thema's ondersteunen alleen HTML-bestanden, CSS, JSON en afbeeldingen (PNG, JPEG, GIF en SVG), naast QEXT-metagegevensbestanden en lettertypebestanden.

Voor ZIP‑bestanden die thema's bevatten gelden de volgende beperkingen:

 • Maximum ZIP‑bestandsgrootte: 30 MB

 • Maximumbestandsgrootte van bestanden in ZIP: 30 MB

 • Maximumaantal bestanden in ZIP: 500

 • Maximum niet-gecomprimenteerde totale bestandsgrootte van bestanden in ZIP: 100 MB

Uploaden van thema's die bestanden met de volgende niet-toegestane MIME-typen bevatten, mislukken:

 • 'application/octet-stream'
 • 'application/x-coredump'
 • 'application/x-dosexec'
 • 'application/x-executable'
 • 'application/x-java-applet'
 • 'application/x-object'
 • 'application/x-sharedlib'
 • 'application/zip'
 • 'text/x-shellscript'
 • 'text/x-awk'
 • 'text/x-gawk'
 • 'text/x-msdos-batch'
 • 'text/x-nawk'
 • 'text/x-php'
InformatieAlle bestanden in een thema moeten een bestandsnaam en een bestandsextensie hebben. Bestanden die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden genegeerd. Voorbeelden van genegeerde bestanden: .gitignore en README.

Een nieuw thema toevoegen

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de sectie Thema's en klik rechtsboven op Toevoegen.
 2. Klik in het pop-upvenster op Bladeren om een themabestand te kiezen of versleep een bestand naar het daartoe bestemde vak.

  InformatieU kunt geen thema uploaden met dezelfde QEXT-bestandsnaam als die van een bestaand thema.
 3. Voeg desgewenst labels toe.

 4. Klik op Publiceren.

 5. Als u het thema dat u net hebt geüpload externe resources bevat, moet u de oorsprongen in de Content Security Policy toevoegen aan de acceptatielijst. Zie Content Security Policy beheren.

Een thema bewerken

U kunt één thema tegelijkertijd bewerken.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de sectie Thema's en vink het selectievakje aan voor het thema dat u wilt bewerken.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Bewerken.

  In het bewerkingsvenster ziet u opties voor het vervangen van het huidige thema en het toevoegen of verwijderen van tags.

 3. Wijzig de gewenste opties en sla ze op.

Een thema verwijderen

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de sectie Thema's en vink de selectievakjes aan voor de thema's die u wilt verwijderen.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Verwijderen.
InformatieThema's verwijderen kan invloed hebben op alle bronnen. Alle gebruikers met een tenant worden door een verwijderactie beïnvloed.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!