Gå till huvudinnehåll

Redigera en variabel

PÅ DEN HÄR SIDAN

Redigera en variabel

I Qlik Sense är variabler namngivna enheter som innehåller ett datavärde. När en variabel används i ett uttryck ersätts den av sitt värde eller av variabelns definition.Variabler definieras med hjälp av variabelöversikten eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren.

Du kan välja att redigera en variabel från variabelöversikten när du redigerar ett ark i en opublicerad app.

 1. När du redigerar ett ark klickar du på Variabler i redigeringsfältet på arket, så öppnas variabelöversikten.

  Variabelöversikten öppnas.

  Observera: Om du vill redigera eller ta bort en variabel som har definierats i skriptet kan du antingen redigera i skriptet med hjälp av Skriptredigeraren eller ta bort den från skriptet och sedan redigera den i variabelöversikten.
 2. Välj en variabel som du vill redigera från listan och klicka på Redigera.

  Variabeln utvidgas och följande visas:

  • Definition (om sådan finns)
  • Beskrivning (om sådan finns)
  • Taggar (om sådana finns)
 3. Redigera variabeln enligt önskemål:

  • Du kan öppna uttrycksredigeraren och skapa definitionen genom att klicka på Uttryck.

  • Mer information finns här Arbeta med uttrycksredigeraren.

  • Tryck på Esc när du vill avsluta variabelredigeringen.

   Observera: Om du klickar på Ta bort tas variabeln bort.
  • Lägg till nya taggar genom att skriva och klicka på Skapa ny eller trycka på Retur. Ta bort taggar genom att klicka på Avbryt.
 4. Spara ändringarna genom att klicka på Redigera. Du kan även spara genom att klicka utanför variabelavsnittet i variabelöversikten eller genom att klicka utanför fönstret med variabelöversikten.

Variabeln uppdateras.